Bylab Lagmannsholmen

Lagmannsholmen coverfoto.JPG

Bylab Lagmannsholmen er et samarbeid mellom Kristiansand kommune og Bølgen bærekraftsenter. Bylaben er en arena for samskaping, dialog og idéutveksling og skal engasjere bredt til involvering i byutviklingen på Lagmannsholmen.

Bylabens arrangementer fasiliteres av Bølgen bærekraftsenter og finner sted i deres lokaler i Dronningens gate 2, tredje etasje.

Les mer om bærekraftsenteret her

Opptak av tidligere arrangementer

Opptak fra åpningen av Bylab Lagmannsholmen 4. juni 2021.

Se i programmet under for tidspunkt i videoen de forskjellige programinnslagene kommer.

Program
  • Velkommen ved programleder Elin Lunde (00.00)
  • Åpning av Bylab Lagmannsholmen v/ordfører Jan Oddvar Skisland (02.38)
  • Samarbeid med Bølgen bærekraftsenter v/ Elin Lunde, senior byplanlegger Sweco, leder for bærekraftig bygg, anlegg og byutvikling, Bølgen bærekraftssenter (07.09)
  • Innledning Lagmannsholmen v/ Ragnar Evensen, byutviklingsdirektør i Kristiansand kommune. (14.00)
  • Presentasjon av mulighetsstudie 2016 - Dyrvik Arkitekter v/ Fridtjov Bergsgard, leder for plan- og utvikling. (29.46)
  • Presentasjon av mulighetsstudie 2016 - Asplan Viak v/ sivilarkitekt og byplanlegger Erling Sæverholt (52.30)
  • Presentasjon av mulighetsstudie 2011 & 2016 – Rambøll v/ Smari Stav, seksjonsleder for Plan og urbanisme. (01.21.28)
  • Spørsmål fra publikum (01.46.26)
  • Avslutning og vel hjem!
Mulighetsstudier 

Stein, Saks, Papir – 2002

Rambøll – 2012

Rambøll – 2016

Asplan Viak – 2016

Dyrvik Arkitekter - 2016

Annet bakgrunnsstoff

DIVE – Kulturhistorisk stedsanalyse

Masteroppgave 2020 (pdf – 110 MB)

Utstilling av tidligere arbeid med Vestre havn (pdf – 90 MB)