Leie av parkeringsplass

KORT FORTALT

 • Her finner du oversikt over hvilke parkeringsplasser  vi har til leie.
 • Søknadsskjema om leie.
 • Vi behandler søknadene fortløpende
 • Prisliste
 • Som leietaker må du  innen 24 timer rette deg etter skilt som settes opp for å varsle snørydding eller annet vedlikehold.

Våre parkeringshus:

Børsen - fullt 
 • Adresse: Gyldenløvesgate 2.
 • Høyde:1,90 meter.
 • Totalt 59 plasser.
 • Kun for faste leietakere
 • Adgangskontroll via telefon.
 • Lading for elbil.
Elvegata - ledig
 • Adresse:Kristian IVs gate 101.
 • Høyde: 1,95-2,10 meter.
 • Tre enheter med tilsammen 371 plasser.
 • Kun for faste leietakere.
 • Lading for elbil.
 • Adgangskontroll med fysisk kort og bilbrikke, eller via mobiltelefon
 • Egne plasser for beboere i kv. 6
 Gyldengården - fullt 
 • Adresse: Skippergata 38.
 • Høyde:2, 10 meter.
 • Åpent for parkering mot avgift i tillegg til faste leietakere.
 • Lading for elbil.
 • Adgangskontroll for faste plasser via fysisk kort. 
Kilden - fullt 
 • Adresse:Sjølystveien 9.
 • Høyde: 2,15 meter.
 • Åpent for parkering mot avgift i tillegg til faste leietakere.
 • Ingen adgangskontroll.
 • Sykkelparkering med åpning via telefon.
 • Lading for elbil
 Kongens senter - fullt 
 • Adresse:Kongensgate 35.
 • Høyde:2'05 meter 20 plasser.
 • Kun for faste leietakere.
 • Adgangskontroll via telefon
 Slottet - fullt 
 • Adresse: Tordenskjoldsgate 17 ved Fjellgata 3.
 • Høyde:2,05 meter
 • Åpent for parkering mot avgift i tillegg til faste plasser.
 • Adgangskontroll via fysisk kort. Dette gjelder ved både inn og utkjøring. 
 • Husk å huke bort automatisk nummergjenkjenning i appen hvis du betaler parkering via leie.
 • Lading for elbil.

 

Våre tomter

Norges Bank - fullt

Adresse: Festningsgata ved Dronningensgate. Kun 3 plasser for utleie, uteparkering.

Gravane 2 - fullt 

Adresse: Gravane 2. 14 plasser, kun utleie. Uteparkering.

Høllen beboer og næringsdrivende sesong 15/5-15/8

Adresse: Høllen brygge, uteparkering for beboer(med fast bostedsadresse på Borøya og Monsøya),og for næringsdrivende ved kaia. 

Lund Torv, ledig

Adresse: Lund Torv 30 plasser uteparkering

 

Odderøya kun for leietakere på øya, innenfor det soneregulerte området

Adresse: Odderøya, Flaten. Kun for faste leietakere på øya. uteparkering.

Lillebølgen/ Trollhaugen kun for leietaktakere på adressen

Adresse: Andreas Kjærsvei. Kun for faste leietakere i byggene. uteparkering

Betingelser

Disse betingelsene gjelder ved leie av parkeringsplass
 • Avtalen løper inntil en av partene sier den opp. Begge parter kan, uten nærmere begrunnelse si opp avtalen. Avtalen skal sies opp skriftlig eller pr. epost.
 • Oppsigelsestiden er 2 måneder beregnet fra den første i påfølgende måned.(for avtaler via Kanalbyen er det 3. måneder)
 • For mislighold fra leietagers side vedrørende parkeringsreglement, eller manglende betaling innen forfallsdato, kan utleier si opp avtalen med umiddelbar virkning.
 • Leien faktureres forskuddsvis per kvartal; jan-mars, april-juni, juli-sept. og okt-des. Det kan avtales månedlig betaling.
 • Leiesum kan justeres av utleier med tre måneders varsel.
 • Dersom leiesummen ikke er innbetalt etter de frister som fremkommer på fakturaen, kan avtalen sies opp med 14 dagers varsel. Parkering etter denne dato vil kunne medføre utstedelse av kontrollavgift og eventuelt borttauing.
 • Parkering skjer på eget avsvar. Utleier er ikke ansvarlig for tyveri eller noen form for skade som måtte bli påført kjøretøy.
 • Leietaker disponerer parkeringsplassen hele døgnet, alle dager, dersom ikke annet er avtalt.
 • Parkeringsenheten kan sperre plassen for vedlikehold og reperasjonsarbeid. Det samme hvis andre nødvendige forhold tilsier dette. I slike tilfeller vil leietaker varsles ved felles oppslag på parkeringsområdet senest tre dager i forkant, ellers kontaktet direkte hvis det er behov for akutte utbedringer. Utleier tilbyr da leietaker annen parkeringsplass i rimelig nærhet.
 • Leietaker kan ikke overdra denne avtalen til andre, eller foreta framleie av parkeringsplass.
 • Parkeringsplassen kan kun benyttes til biloppstilling.
 • Kjøretøyet skal være i kjørbar stand og med gyldig kjennemerke. Unntak fra dette må avtales særskilt med utleier.
 • Leietaker må følge gjeldene parkeringslovgiving og de ordensregler som er fastsatt av utleier.
 • Før parkeringsplassen tas i bruk, plikter leietaker å registrere seg på kundeportalen via kommunens nettside.
 • Leietaker plikter selv å ajourholde den nødvendige informasjon vedrørende sitt leieforhold. Kjøretøyets registreringsnummer, valg av betalingsform, gyldig kredittkort, epostadresse, postadresse og mobilnummer.
 • Ved manglende betaling innen betalingsfristen eller manglende/uriktig registrering, er bruk av parkeringsplassen ikke rettmessig. Urettmessig bruk kan medføre ileggelse eller borttauing for leietakers regning, samt oppsigelse av leieforhold.
 • Uten korrekt registrering er parkeringen å anse som urettmessing, jr. forrige avsnitt.
 • Tapte parkeringskort må strakt meldes til Parkeringsenheten via epost. Leietaker må betale for utstedelse av nytt parkeringskort f.t. kr. 100,-.
 • Denne avtalen bortfaller med øyeblikkelig virkning dersom garasjeanlegget blir ødelagt ved brann, oversvømmelse eller andre omstendigheter utenfor utleiers kontroll. Leietaker kan ikke kreve noen form for erstatning ved bortfall av avtalen i henhold til dette punkt. Det kan heller ikke kreves refusjon av innbetalt forskuddsleie.

 

 

Prislister

Prisliste for leieplasser i parkeringshus 
Parkeringshus Pris per md.
inkl. mva.
Elvegata  930
Elvegata kv. 6  930
Elvegata beboer kv.6 530
Børsen 1580
Gyldengården 1580
Kilden kl. 00.00–1800 790
Kilden, hele døgnet 1050
   
Kongens senter 1160
Slottet 1580
Slottet, beboer i slottet 815
   
   

Leietid: min. 1 md. Vil du leie mindre enn 3 md. må leien betales i sin helhet på samme faktura. 

Prisliste for leieplasser ute

 

Gravane 2 960
Høllen, sesong privat 135/270 næring
Lund Torv 790
Norges Bank 1210
Odderøya (faste leietakere) 360
   
   
   
   
   

Leietid: min. 1 md. Vil du leie mindre enn 3 md. må leien betales i sin helhet i samme faktura.

KONTAKTINFO

Kristiansand kommune
Parkeringsenheten

Postboks 4
4685 Nodeland

Tlf.  38 07 50 00

E-post