Bosone- og parkeringsbevis

KORT FORTALT

 • Hvem kan søke 
 • Kart over bosonene
 • Søknadsskjema 
 • Priser

Lokal forskrift om bosoneparkering mot avgift for Kristiansand kommune. 

Varsel om endring i avgiftstider

Se nyhetssak om endring som kommer 

Hvem kan søke?

Beboere og næringsdrivende innenfor sonen. Der det ikke er parkering på egen grunn, kan følgende grupper tildeles bosonekort:

 • Beboere, for eget kjøretøy, firmabil og leie-/leasingbil, samt annet kjøretøy som beboer disponerer.
 • Næringsdrivende og institusjoner for nødvendige biler i daglig virksomhet.
  Pårørende på sosialt/medisinsk grunnlag.
 • Søknader behandles fortløpende.

Det er gratis å parkere i bosoner om du har HC-kort. Dette gjelder både for beboere og gjester. 

Her kan du søke:

Søknadsskjema

Vilkår
 • Søker må kunne dokumentere fast bopel i sonen.
 • Søker må kunne dokumentere bilen eies eller leases av vedkommende.
 • Søker har ikke parkeringsmuligheter på egen grunn.
 • Pendlere og studenter fra andre kommuner kan søke ved særskilt behov.
 • Det innvilges kun en tillatelse pr. person/boenhet.
 • Innehaver må innen 24 timer rette seg etter skilt som settes opp for å varsle snørydding eller annet vedlikehold.
 • Bosoneparkeringen gjelder ikke i strid med veitrafikkloven og andre trafikkregulerende tiltak eller skilt.
 • ved bilendring, send epost til post.parkering@kristiansand.kommune.no med kopi av vognkort. Vent på svar før du bruker ny bil.

Kart og informasjon om bosoner

Bosone 1

Kart over bosone 1

Boligsone gjelder mandag–fredag fra klokken 08.00–17.00 og lørdag fra 08.00-17.00.
Parkering utenfor boligsonetider er avgiftsfri og kan benyttes av alle. Det taes forbehold om endring, se alltid skilting på stedet.

Soneparkering gjelder ikke følgende plasser: 

 • På steder skiltet mot avgift.
 • Rådhusgata mellom Festningsgata og Elvegata på venstre side (husnummer med oddetall).
 • Kronprinsensgate mellom Kristian IVs gate og Tordenskolds gate venstre side (husnummer med oddetall).
 • Elvegata, hele gata på høyre side (husnummer med partall).
 • Skippergata mellom Holbergs gate og Kronprinsens gate fra nummer 82 (husnummer med partall).
Bosone 2

Kart over bosone 2

Boligsone gjelder mandag–fredag fra klokken 08.00–19.00 og lørdag fra 08.00-17.00.
Parkering utenfor boligsonetider er avgiftsfri og kan benyttes av alle. Det taes forbehold om endring, se alltid skilting på stedet

Soneparkeringen gjelder ikke på plasser skiltet mot avgift

Bosone 4

Kart over bosone 4 – pdf

Boligsone gjelder mandag–fredag fra klokken 08.00–17.00 og lørdag fra 08.00–17.00.
Parkering utenfor boligsonetider er avgiftsfri og kan benyttes av alle. Det taes forbehold om endring, se alltid skilting på stedet.

I denne sonen parkerer boligsone og avgift om hverandre på steder skiltet mot avgift

Bosone Gimlevang

Kart over bosone Gimlevang – pdf

Boligsone gjelder mandag–fredag fra klokken 08.00–16.00.
Parkering utenfor boligsonetider er avgiftsfri og kan benyttes av alle. Det taes forbehold om endring. Se alltid skilting på stedet

Her kan beboere kjøpe gjesteparkering til sine gjester. Se kundeportal på min parkering.

Bosone Grim

Kart over bosone Grim – pdf

Boligsone gjelder mandag–fredag fra klokken 08.00–18.00 og lørdag 09.00–13.00.
Parkering utenfor boligsonetider er avgiftsfri og kan benyttes av alle. Det taes forbehold om endring, se alltid skilt på stedet

Her kan beboere kjøpe gjesteparkering til sine gjester. Se kundeportal på min parkering.

Bosone på medisinsk grunnlag/pårørende

Bosone på dette grunnlaget tildeles når beboer har spesielt behov for tilsyn eller hjelp i hjemmet av pårørende. Avtalen skal da registreres på beboeren med navn. Det kreves legeattest.

Parkeringsbevis Elvegata 56

Egen bosone kun for beboere i Elvegata 56

Parkeringsbevis Banehaven

Egen bosone for beboere i Banehaven

Parkeringsbevis Prost Lassens gate

Kart over Prost Lassens gate– pdf

Egen bosone for beboere i Prost Lassens gate

Sonen ligger på Grim. Sonereguleringen gjelder hele døgnet, alle dager.

Endre registreringsnummer

Send e-post til post.parkering@kristiansand.kommune.no med kopi av vognkort.Vent på bekreftelse før du parkerer ny bil.

Si opp avtalen

Skriftlig oppsigelse, bruk gjerne e-post post.parkering@kristiansand.kommune.no Har du betalt ut året vil du få refundert tilgode.

Priser for leie i bosone 

Bosone Pris inkl. mva.
Private per md. 500
Grim sone 1 per md. 150
Gimlevang sone 1 per md. 150
Prost Lassens gate per md. 150
Moped/MC per md. 95
Næringsdrivende 
1. bil per md.
1000
Næringsdrivende 
2. bil per md.
2000
Institusjoner
1. bil per md.
500
Institusjoner
2. bil per md.
2000
Sosial/medisinsk pårørende per md. 500
Gjesteparkering (Gimlevang–Grim) per dag. kun beboere kan kjøpe 70

 

 

KONTAKTINFO

Kristiansand kommune
Parkeringsenheten

Postboks 4
4685 Nodeland

Tlf.  38 07 50 00

E-post