Leie av parkering i bosone/parkeringsbevis

KORT FORTALT

 • Hvem kan søke om parkering i bosone.
 • Oversikt over bosonene. Kart finner under kommunens kart
 • Søknadsskjema for leie i bosone.
 • Pris for leie i bosoner.

Lokal forskrift om bosoneparkering mot avgift for Kristiansand kommune. 

Hvem kan søke?

Der det ikke er parkering på egen grunn, kan følgende grupper tildeles bosonekort:

 • Beboere, for eget kjøretøy, firmabil og leie-/leasingbil, samt annet kjøretøy som beboer disponerer.
 • Næringsdrivende og institusjoner for nødvendige biler i daglig virksomhet.
  Pårørende på sosialt/medisinsk grunnlag.

Informasjon og søknad finner du her. Vi vil gjøre det vi kan for behandle søknaden innen 3 virkedager.

Parkering i sonen uten gyldig betalt faktura kan medføre kontrollsanksjon

Bosone 1

Kart over bosone 1

Boligsone gjelder mandag–fredag fra klokken 08.00–19.00 og lørdag fra 08.00-17.00.
Parkering utenfor boligsonetider er avgiftsfri og kan benyttes av alle.

Soneparkering gjelder ikke følgende plasser: 

 • På steder skiltet mot avgift.
 • Rådhusgata mellom Festningsgata og Elvegata på venstre side (husnummer med oddetall).
 • Kronprinsensgate mellom Kristian IVs gate og Tordenskolds gate venstre side (husnummer med oddetall).
 • Elvegata, hele gata på høyre side (husnummer med partall).
 • Skippergata mellom Holbergs gate og Kronprinsens gate fra nummer 82 (husnummer med partall).
Bosone 2

Kart over bosone 2

Boligsone gjelder mandag–fredag fra klokken 08.00–19.00 og lørdag fra 08.00-17.00.
Parkering utenfor boligsonetider er avgiftsfri og kan benyttes av alle.

Bosone 4

Kart over bosone 4

Boligsone gjelder mandag–fredag fra klokken 08.00–19.00 og lørdag fra 08.00–17.00.
Parkering utenfor boligsonetider er avgiftsfri og kan benyttes av alle.

I denne sonen parkerer boligsone og avgift om hverandre på samme steder.

Bosone Gimlevang

Kart over bosone Gimlevang

Boligsone gjelder mandag–fredag fra klokken 08.00–16.00.
Parkering utenfor boligsonetider er avgiftsfri og kan benyttes av alle.

Her kan beboere kjøpe gjesteparkering til sine gjester. Se kundeportal på min parkering.

Bosone Grim

Kart over bosone Grim

Boligsone gjelder mandag–fredag fra klokken 08.00–18.00 og lørdag 09.00–13.00.
Parkering utenfor boligsonetider er avgiftsfri og kan benyttes av alle.

Her kan beboere kjøpe gjesteparkering til sine gjester. Se kundeportal på min parkering.

Bosone på medisinsk grunnlag/pårørende

Bosone på dette grunnlaget tildeles når beboer har spesielt behov for tilsyn eller hjelp i hjemmet av pårørende. Avtalen skal da registreres på beboeren med navn. Det kreves legeattest.

Parkeringsbevis Elvegata 56

Hvis du bor i Elvegata 56 kan du søke om parkeringsbevis. Det er samme kriterier som på bosone. Se vilkår øverst på siden.

Parkeringsbevis Banehaven

Hvis du bor i Banehaven innenfor sonen kan du søke. Det er samme kriterier som på bosone. Se vilkår øvest på siden.

Parkeringsbevis Prost Lassens gate

Kart over

Beboere som ønsker parkering på disse plassene søker på samme vilkår som for bosone. Se vilkår øverst på siden.

Sonen ligger på Grim. Sonereguleringen gjelder hele døgnet, alle dager.

 

Legge inn betalingsavtale

Legge inn Payexavtale: Fordi bosone kun er en betalingsanmodning kan vi ikke bruke avtalegiro. Betalingsavtale må gjøres på nytt hvert år. Faktura som er laget før du opprettet avtalen må betales manuelt den 20. i md. Før avtalen gjelder. Hvis du ikke oppretter payexavtale får du en faktura som gjelder for resten av året.

logg inn på «min parkering» Gå til www.kristiansand.kommune.no bolig kart og eiendom, Parkering, søknader og tillatelser, min parkering, logg inn. Aktiver løpende betaling husk høy nok beløpsgrense og husk å legge inn nytt kort før det gamle utløper.

Endre registreringsnummer

Det er parkering som endrer registreringsnummer på avtalen din. Du kan ikke gjøre dette selv. Send e-post til post.parkering@kristiansand.kommune.no med kopi av vognkort. Vi svarer deg med e-post slik at du vet hvilken dag det er endret fra.

Si opp avtalen

Skriftlig oppsigelse, bruk gjerne e-post post.parkering@kristiansand.kommune.no Har du betalt ut året vil du få refundert tilgode.

Priser for leie i bosone

Bosone Pris inkl. mva.
Private per md. 470
Grim sone 1 per md. 135
Gimlevang sone 1 per md. 135
Prost Lassens gate per md. 135
Moped/MC per md. 95
Næringsdrivende 
1. bil per md.
940
Næringsdrivende 
2. bil per md.
1880
Institusjoner
1. bil per md.
470
Institusjoner
2. bil per md.
1880
Sosial/medisinsk pårørende per md. 470
Gjesteparkering (Gimlevang–Grim) per dag. kun beboere kan kjøpe 70

 

 

Her kan du søke:

Søknadsskjema

KONTAKTINFO

Kristiansand kommune
Parkeringsenheten

Postboks 4
4685 Nodeland

Tlf.  38 07 50 00

E-post