Piggdekkgebyr

KORT FORTALT

 • Bystyret har vedtatt å innføre piggdekkgebyr innenfor en gebyrsone i Kristiansand fra 1. november 2021.
 • Lokal forskrift om piggdekkgebyr er på høring med frist 09.08.21, og vil bli endelig vedtatt tidlig høst 2021.
 • Sesongen for piggdekkgebyr er fra og med 1. november og til første mandag etter andre påskedag.
 • Piggdekkgebyret i sesongen 2021/2022 er 1400 kroner per bil for hele vintersesongen, 450 kroner per måned eller 35 kroner per dag.
 • Det jobbes med å få på plass det praktiske rundt ordningen, og vi informerer her om hva som vil gjelde når piggdekkgebyret blir innført. Vi tar forbehold om at det kan komme endringer underveis.

Innføring av piggdekkgebyr

Bystyret har vedtatt å innføre piggdekkgebyr innenfor en gebyrsone i Kristiansand fra 1. november 2021. Lokal forskrift om piggdekkgebyr er på høring med frist 09.08.21, og vil bli endelig vedtatt tidlig høst 2021.

Les forslaget til lokal forskrift om piggdekkgebyr.

Hvorfor innføres piggdekkgebyr i Kristiansand?

Kristiansand har i perioder om vinteren og våren dårlig luftkvalitet på grunn av høye verdier av svevestøv. Piggdekkgebyret innføres for å stimulere til at flere velger piggfrie dekk og dermed redusere svevestøvet. I dag er piggfriandelen på cirka 66 prosent. Målet er å øke piggfriandelen til minst 85 prosent. Noe som også vil bety reduserte kostnader til veivedlikehold som følge av mindre slitasje, samt redusert behov for støvfjerning og støvdemping.

Les mer om luftkvaliteteten i Kristiansand her.

Hvem må betale piggdekkgebyr?

Alle som kjører bil med piggdekk i gebyrsonen i Kristiansand kommune må betale gebyret. Gebyrsonen skal gjelde de mest svevestøvbelastede delene av Kristiansand
kommune. Søgne, Songdalen, Tveit, Ålefjær og Mosby er ikke en del av
gebyrsonen.
For øvrig bes det om innspill til omfanget av gebyrsonen i høringsrunden

Map_siste.jpg

Kartet viser gebyrsonen i Kristiansand. Kjører du i eller innom gebyrsonen, må du betale piggdekkgebyr. Klikk i kartet for større versjon.


Du må betale gebyr også om du bare

 • kjører gjennom området
 • er innom gebyrområdet et lite ærend, for eksempel på besøk, til avtale hos lege, skal på et møte eller henter en venn

Det kan lønne seg å kjøpe et døgngebyr som varer i 24 timer, framfor et månedsgebyr eller sesonggebyr, dersom du ikke er innom gebyrsonen så ofte.

Du betaler et gebyr for hvert kjøretøy med piggdekk. Har du flere biler med piggdekk, må du altså betale gebyr for hver bil.

Hvordan er det foreslått at betaling av gebyret skal foregå?

Det jobbes med å finne gode og brukervennlige betalingsløsninger og det legges opp til at det skal være mulig å betale både med kontanter, per telefon og digitale betalingsløsninger.

Ved kjøring inn i gebyrsonen skal det være godt skiltet i forkant med informasjon om hvor man kan betale gebyret, dersom man ikke allerede har gjort det.

Hvem er fritatt for piggdekkgebyr?

 • Biler som er i oppdrag med brøyting, salting eller strøing.
 • Biler i politiets tjeneste og biler som har skilt med gule tegn på blå bunn (ambassadebiler).
 • Utrykningskjøretøy
 • Motorsykler og mopeder 
 • Biler hvor fører eller passasjerer har med parkeringsbevis for forflytningshemmede.

Se også  § 1 i den nasjonale forskriften om piggdekkgebyr.

Hva koster piggdekkgebyret?

Piggdekkgebyret koster

 • 1400 kroner for hele vintersesongen, fra og med 1. november og fram til første mandag etter andre påskedag. Betalt sesonggebyr gjelder sesongen du er i når du betaler.
 • 450 kroner for en kalendermåned. Månedsgebyr gjelder den kalendermåneden du er i når du betaler.  
 • 35 kroner for et døgn. Døgngebyret gjelder i 24 timer fra betalingstidspunktet.
 • For bil med tillatt totalvekt 3500 kg eller mer, er gebyrsatsene det dobbelte av det som er oppgitt ovenfor.

Størrelsen på gebyret er fastsatt av sentrale myndigheter og er likt i alle byer som har innført piggdekkgebyr.

Har du betalt et sted, gjelder betalingen også i de andre byene med piggdekkgebyr. For tiden har Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim innført avgiften. Tromsø er i ferd med å innføre den.

Se også den nasjonale forskiftens § 4 og § 5.

Hva skjer om jeg kjører med piggdekk uten å betale gebyr?

Hvis du kjører med piggdekk, blir oppdaget i kontroll og ikke har betalt gebyret, får du utstedt et tilleggsgebyr på 750 kroner. Størrelsen på gebyret er fastsatt av sentrale myndigheter.

Kontroller blir gjort i samarbeid med parkeringsenheten, politiet og Statens vegvesen.

Ofte stilte spørsmål om piggdekkgebyr

Her kommer mer informasjon etter hvert som ting blir avklart.

Hva lønner seg best av døgn- og månedsgebyr?

Det kommer an på kjøremønsteret ditt. Er du innom gebyrsonen flere enn 13 ganger i løpet av kalendermåneden, vil månedsgebyr lønne seg. Men er du innom færre ganger kan døgngebyr være mer lønnsomt. Husk da at du må kjøpe døgngebyr for hvert døgn du er innom gebyrsonen. (Sjekk hvordan døgngebyret kan kjøpes, flere på en gang eller bare ett og ett?)

Må jeg betale piggdekkgebyr utenfor sesongen?

Forskriften om bruk av kjøretøy sier at «kjøretøy må ikke brukes uten at det er sikret tilstrekkelig veigrep i forhold til føret, om nødvendig ved bruk av vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende». Det betyr at dersom føret krever det, kan du bruke piggdekk utenfor piggdekksesongen uten å betale gebyr.

Jeg skal kjøre til Oslo, må jeg betale gebyr der også?

Nei, har du betalt piggdekkgebyr i én by, gjelder betalingen også i de andre byene med piggdekkgebyr. For tiden er det Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim som har innført piggdekkavgift. 

Betaler kommunen gebyr for sine biler med piggdekk?

Ja, kommunen betaler også piggdekkgebyr for bilene sine.