Parkeringshus

KORT FORTALT

 • Oversikt over kommunale parkeringshus
 • Åpningstider
 • Priser
 • Lading

 

 

Slottet parkeringshus

Alltid åpent

Priser

 • Maks dagspris er 105 kroner. 
 • Maks nattpris er 60 kroner
 • Timepris er 25 kroner fra 06-18, og 14 kroner fra 18-06.

Hvordan kjøre inn og ut av bomanlegget

Ved ankomst trekk billett på søylen.

Ved utkjøring, velg ett av alternativene under:

 1. Før avreise betal på automat like ved heisen. Der er to identiske automater.
  Kjør til bommen med betalt billett, sett inn billetten og kjør når bommen åpner.

 2. Kjør direkte til bommen. Sett inn ubetalt billett og betal på bankterminal på søylen. Kjør når bommen åpner.

Automatisk nummergjenkjenning med EasyPark-appen

 • Slottet parkeringshus har kameraer for EasyPark-appen. Det betyr at du kan kjøre inn og ut uten å tenke på billett eller betaling. Betaling skjer i parkerings-appen.

Lading av el- og hydrogenbil 

Det er lademulighet i fjerde etasje. For mer informasjon om lading se:

elbil-parkering og lading

Fast leieplass

For mer informasjon om om fast leieplass ved våre tomter eller parkeringshus se: 

Leie av parkeringsplass

Adresse

Slottet parkeringshus ligger i Tordenskjoldsgate 17 ved Fjellgata 3. 

Se kartløsning nederst på Kristiansand kommune sin hovedside for å finne våre parkeringshus. 

Finn frem i Kristiansand- Kristiansand kommune

 

Gyldengården parkeringshus

Åpent alle dager kl. 06.00-24.00.

Priser

 • Maks dagspris er 105 kroner
 • Maks nattpris er 60 kroner
 • Timepris er 25 kroner fra 06-18, og 14 kroner fra 18-06.

Hvordan kjøre inn og ut av bomanlegget i Gyldengården U1 og U2

Ved ankomst trekk billett på søylen.

Ved utkjøring, velg ett av alternativene under:

 1. Før avreise betal på automat i første etasje mot Festningsgata. Der er to identiske automater.
  Kjør til bommen med betalt billett, sett inn billetten og kjør når bommen åpner.

 2. Kjør direkte til bommen. Sett inn ubetalt billett og betal på bankterminal på søyle. Kjør når bommen åpner.

Automatisk nummergjenkjenning med EasyPark-appen

 • Gyldengården parkeringshus har kameraer for EasyPark-appen. Det betyr at du kan kjøre inn og ut uten å tenke på billett eller betaling. Betaling skjer i parkerings-appen.

Hvordan kjøre inn  og ut i Gyldengården U3

 • U3 er kun for leietakere med kort. Kort registreres på søyle ved inn og utkjøring for å åpne bom.

Parkering utenfor bom.

I både U1 og U2 kan man parkere på p-plasser utenfor bom, og betale på egen automat som tar både mynt og kort. I tillegg kan man benytte EasyPark kode 7080. Denne koden legges inn manuelt på Easy Park appen.

Hvordan komme inn til parkert bil når porten er stengt?

På venstre side av porten er det en boks. Hold billetten du fikk ved innkjøring gjennom bommen mot skanner og porten åpner. Porten lukker automatisk igjen.

Porten har bevegelsessensor på innsiden som åpner porten når du kjører ut igjen.

Gjelder ikke for P-billett fra automat utenfor bom i U1 og U2.

Lading av el- og hydrogenbil 

Det er lademulighet utenfor bom i U1. For mer informasjon om lading se:

elbil-parkering og lading

Fast leieplass

For mer informasjon om om fast leieplass ved våre tomter eller parkeringshus se: 

Leie av parkeringsplass

Adresse

Gyldengården parkeringshus ligger i Skippergata 38.

Se kartløsning nederst på Kristiansand kommune sin hovedside for å finne våre parkeringshus. 

Finn frem i Kristiansand- Kristiansand kommune

 

Kilden parkeringshus

Åpent parkeringshus.

Priser

 • Makspris i tidsrommet 00-18 er 65 kroner.
 • Makspris i tidsrommet 18-24 er 65 kroner.
 • Timepris er 25 kroner fra 18-24, og 15 kroner fra 00-18. 
 • Elbiler parkerer gratis alle dager kl. 06.00-18.00, øvrige tider betales avgift.
 • Søndag er det gratis for alle kl. 08.00-16.00.

Betaling

 • Betal på automat i hver etasje.
 • Betal med  EasyPark-appen.
 • NB! Ikke automatisk nummergjenkjenning selv om det er satt opp kamera.

Lading av el- og hydrogenbil 

Det er lademulighet i femte etasje. For mer informasjon om lading se:

elbil-parkering og lading

Fast leieplass

For mer informasjon om om fast leieplass ved våre tomter eller parkeringshus se: 

Leie av parkeringsplass

Adresse

Kilden parkeringshus ligger i Sjølystveien 9.

Se kartløsning nederst på Kristiansand kommune sin hovedside for å finne våre parkeringshus. 

Finn frem i Kristiansand- Kristiansand kommune

Børsen - kun for utleie
 • Adresse: Gyldenløvesgate 2.
 • Høyde:1,90 meter.
 • Totalt 59 plasser.
 • Kun for faste leietakere.
 • Sykkelparkering inkludert for leietakere av parkeringsplasser. 
 • Adgangskontroll via telefon.
 • Lading for elbil.
 • Leie av parkeringsplass
Elvegata - kun for utleie
 • Adresse:Kristian IVs gate 101.
 • Høyde: 1,95-2,10 meter.
 • Tre enheter med tilsammen 371 plasser.
 • Kun for faste leietakere.
 • Lading for elbil.
 • Adgangskontroll med fysisk kort og bilbrikke.
 • Leie av parkeringsplass
Kongens senter - kun for utleie
 • Adresse:Kongensgate 35.
 • Høyde:2,05 meter 6 plasser.
 • Kun for faste leietakere.
 • Adgangskontroll via telefon.
 • Lading for elbil.
 • Huset er under ombygging til sommer 2020.
 • Leie av parkeringsplass

KONTAKTINFO

Kristiansand kommune
Parkeringsenheten

Postboks 4
4685 Nodeland

Tlf.  38 07 50 00

E-post