Parkering

Her finner du informasjon om parkering for ulike kjøretøy, og hvor vi tilbyr parkering.

KORT FORTALT

 • Alle typer kjøretøy - også el- og hydrogenbiler - betaler det samme for å parkere. Unntaket er parkering med underskilt "ladbar motorvogn", og "ladbar motorvogn under lading".
 • Det er maks-tid fra en til tre timer ved omtrent alle gateparkeringsplasser i Kristiansand sentrum. Kjøretøy skal flyttes når maks tid er ute.
 • Les skiltene nøye. Det er alltid informasjonen på skiltene som gjelder
Parkeringshus

Vi tilbyr parkering i følgende parkeringshus:

 • Slottet
 • Gyldengården
 • Kilden

Vi tilbyr gratis parkering i parkeringshusene Slottet og Gyldengården på kveldstid. Tilbudet gjelder:

 • Mandag–Fredag fra kl. 17 til 24
 • Lørdag fra kl. 13 til Søndag kl. 24

Vi tilbyr gratis parkering for el-og hydrogenbiler i parkeringshuset Kilden:

 • alle dager kl.06 til 18 

Søndager tilbys det gratis parkering for alle biler i Kilden parkeringshus fra kl. 08 til 16.

Mer informasjon om parkeringshus

Skiltgjenkjenning

Vi tilbyr billettløs parkering i Slottet og Gyldengården P-hus. Ved å laste ned Easypark og aktivere denne for nummergjenkjenning vil åpning av bom og betaling forgå automatisk.

For å bruke denne tjenesten, velg skiltnummeret i appen og klikk på de tre prikkene. Kryss av for å "aktivere for kameraparkering". Husk å aktivere den minst 15 minutter før du parkerer.

Ved utkjøring vil du få en push notification om endt parkering. Du kan også finne kvitteringen ved "mine parkeringer", "historikk" i appen.

Dersom du har leieplass i Slottet eller Gyldengården må du ikke bruke skiltgjenkjenning da appen vil starte parkeringen før du får mulighet til å bruke abonnement-kortet.

Det er alltid vedkommede som legger inn registreringsnummer på sin Easypark-konto som må betale for parkeringen. Går bommen opp uten at du har Easypark er det sannsynelig at registreringsnummeret på din bil er lagt inn i noen andres konto. Ta kontakt med Easypark dersom du har problemer vedrørende ditt kundeforhold.

Last ned Easypark

Easypark skiltgjenkjenning brosjyre

Gateparkering

Alle typer kjøretøy - også el- og hydrogenbiler - betaler det samme for å parkere. Unntaket er parkering med underskilt "ladbar motorvogn", og "ladbar motorvogn under lading"

Det er makstid for parkering ved omtrent alle gateparkeringsplassene i Kristiansand sentrum. Makstiden varierer fra én til tre timer. Husk at bilen skal flyttes når makstiden er ute. 

Når et nytt skilt settes opp må fører/eier av kjøretøyet senest innen 24 timer rette seg etter de nye bestemmelser. For de som ankommer stedet etter at skiltet er satt opp, gjelder det fra det tidspunkt skiltet er satt opp og avdekket. 

Les skiltene nøye. Det er alltid informasjonen på skiltene som gjelder.

Lading i gata:

Det er ikke lovlig å legge en kabel over fortau på offentlig grunn, ifølge Veglova § 32. Årsaken til det er hensynet til:

 • rullestolbrukere, svaksynte og andre myke trafikanter
 • kommunens drift med spesielle kjøretøy, som for eksempel feiebil og brøytebil
 • sikkerhetsrisikoen, som er nærmere beskrevet på DSB sin nettsider.
Parkeringsplasser

Alle parkeringsplasser er alltid åpne. Avgiftstidene varier fra tomt til tomt. 

Alle typer kjøretøy - også el- og hydrogenbiler - betaler det samme for å parkere. Unntaket er parkering med underskilt "ladbar motorvogn", og ladbar motorvogn under lading".

På KMV-tomta kan el- og hydrogenbiler parkeres gratis. Det er ingen makstid for parkering. Innkjøring fra Vesterveien.

På tomta i Setesdalsveien 16-20 - vis a vis kirkegården på Gartnerløkka - er det maks tre timer gratis parkering for el- og hygdrogenbiler.  

Les skiltene nøye. Det er alltid informasjonen på skiltene som gjelder

Oversikt parkeringsplasser

Leie av parkeringsplass

Handikap-parkering (HC-parkering)

Formålet med regulering av handikap-parkering er å gi forflytningshemmede med et reelt behov for parkeringslette et tilgjengelig parkeringstilbud

Gyldig kort for forflytningshemmede gir adgang til å parkere:

 • på offentlige parkeringsplasser reservert forflytningshemmede
 • på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser uten at avgift betales
 • på parkeringsplasser med skiltet tidsbegrensning fra 30 minutter og oppover med inntil dobbel tid (unntak på særskilt avsatte plasser for forflytningshemmede med p-tillatelse)
 • i boligsone

På parkeringsplasser reservert forflytningshemmede er det kun tillat å parkere for innehaver av HC-kort. Unntaket er raskest mulig av/påstiging.

Det er viktig at kortet ligger godt synlig i frontruten, slik at utløpsdato og kontrollnummer er kontrollerbare fra utsiden. Beviset skal forevises ved kontroll.

Bilfører eller passasjer bosatt i Kristiansand kommune og som har behov for parkeringslettelser kan søke om HC-parkeringstillatelse.

Søke parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort)

Parkering for MC og moped

Det er tilrettelagt parkeringsplasser for MC og moped i Kristiansand sentrum. I Gyldengården parkeringshus tilbys det gratis innendørsparkering for MC og moped i nederste etasje, U3. Plassene ligger ved bomanlegg til venstre etter nedkjørsel.  

Vi minner om at motorsykkelkjøretøy (MC og moped) må følge vegtrafikklovens ordinære bestemmelser. Det er for eksempel ikke lov å parkere på fortau. Det betyr også at du som kjører MC eller moped må følge skilting som viser til lovlig parkering. Overtredelse vil bli ilagt gebyr på lik linje med feilparkerte biler.

På de parkeringsplassene hvor underskiltet har teksten "gjelder ikke moped", er det bare anledning til å parkere MC-er. Tohjulingen er en MC hvis den har mer enn 50 kubikk slagvolum. 

Parkering for buss

Det tilbys parkering for buss ved følgende steder:

 • Vestre Strandgate 7. Parkering er tilgjengelig på sjøsiden av Radisson Blu Caledonien Hotel.  
 • Markensgate 39. Parkering er tilgjengelig ved inngang til Thon Hotel Kristiansand, Kristian IVs gate.
Parkering for bobil

Det er forløpig ikke tilrettelagt parkering for bobil i Kristiansand kommune. Bobil kan parkeres på lik linje med personbil dersom vilkårene for parkeringen er oppfylt.

Les skiltene nøye. Det er alltid informasjonen på skiltene som gjelder.

Parkering for tilhenger

Ved parkering på uoppmerkede plasser aksepteres det i Kristiansand kommune at det betales avgift kun for kjøretøyet så lenge tilhengeren er påfestet.

Vi minner om at parkering av tilhenger må følge vegtrafikklovens ordinære bestemmelser. Det er for eksempel ikke lov å parkere på fortau. Det betyr også at du som parkerer tilhenger må følge skilting som viser til lovlig parkering.

Parkering for sykkel

I 1. etasje i Kilden parkeringshus kan du parkere sykkelen din gratis og trygt i sykkelburet. Buret er låst og videoovervåket.

Før du kan ta i bruk sykkelburet må du registrere deg hos parkering. Ring 38 07 50 00 mellom klokka 08.00 og 15.30 for registrering.

Sykkelburet fungerer slik at når du er registrert sender du en SMS til et nummer og døren vil åpne seg automatisk.

Betaling for parkering

Du kan betale med app, kort, eller mynt ved alle parkeringshus, parkeringstomter og ved gateparkering.

Betaler du med mynt, har du ikke mulighet til å få tilbake penger for tiden du ikke har brukt. 

Vi tilbyr betaling med følgende apper:

Fordelen ved app er at den:

 • Kan sende kvittering til din mailadreasse
 • Gir oversikt over parkeringshistorikk
 • Reduserer mulighet for ileggelse som grunn av tastefeil
 • Gir push-varsel ved utgått parkering
 • Kan avslutte parkeringen når du forlater plassen tidligere enn du har reservert for
 • Gir mulighet for billettløs parkering i parkeringshusene Slottet og Gyldengården med appen Easypark

Fordelen ved betaling med kort er:

 • Avslutting av reservasjon ved å sette inn samme bankkort du brukte til å betale for parkeringen. 

Mer informasjon om betaling

KONTAKTINFO

Kristiansand kommune
parkeringsenheten

Postboks 4
4685 Nodeland

Tlf.  38 07 50 00

e-post