Priser for 2021

Her finner du informasjon om prisjusteringer foretatt av Kristiansand bystyre

Priser

Avgiftssatsene for gateparkering i kvadraturen øker med 10%, øvrige avgifter øker med 5%.

Avgiftssatsene gjelder i to år.

Parkeringshusene Slottet og Gyldengården har avgift alle dager hele døgnet.

I sak om gatebruksplan i Kvadraturen er det vedtatt at prisen for boligsoneparkering i 2022 skal være 500 kr. Økningen i 2021 er fra 440 kr til 470 kr, og i 2022 er økningen fra 470 kr til 500 kr.

Månedsleie på Odderøya øker fra 340 kr til 360 kr (5,9%).

Situasjonsbilde