Høring: Forskrift om bosoneparkering mot avgift,  Kristiansand

KORT FORTALT

  • Bosoneparkering mot avgift er en lokal forskrift som vedtas av bystyret.
  • Søgne, Songdalen og Kristiansand har blitt én kommune, og derfor er det nødvendig med ny forskrift.
  • Forslaget går i hovedsak ut på å videreføre forskriften fra tidligere Kristiansand kommune.

Ny kommune krever ny forskrift 

Kristiansand har en lokal forskrift om bosoneparkering mot avgift som opphører 1. januar 2021 og må erstattes av ny forskrift. Søgne og Songdalen hadde ingen forskrifter om dette.

Gjeldende forskrift kan du lese her.

Bakgrunn for forskrift om bosoneparkering

Formålet med forskriften er å legge til rette for tilbud om offentlige parkeringsplasser for bosatte og andre med særlig behov for parkering i nærmere avgrenset område, og sikre enhetlig og korrekt saksbehandling.

Hva er nytt i forslaget?

Ettersom Søgne og Songdalen ikke hadde tilsvarende forskrifter eller områder med bosoneparkering, er det forslått å videreføre gjeldende forskrift. Forskriften får dermed kun noen små formelle endringer.

Her kan du lese forslaget til ny lokal forskrift om bosoneparkering.

Høringsfrist og innspill

Høringsfristen er satt til mandag 11. desember 2020.

Innspill sendes på e-post til: post.byutvikling@kristiansand.kommune.no og merkes med saksnummer 2020102519.

Hva skjer videre

Etter at høringen er gjennomført, blir saken lagt fram for nærings- og eierskapsutvalget og til slutt bystyret for endelig vedtak.

Kontakt

Har du spørsmål om høringsforslaget kan du kontakte parkeringssjef Wibekke Syvertsen på e-post: Wibekke.Syvertsen@kristiansand.kommune.no

Aktuelle vedlegg og lenker: