Ofte stilte spørsmål

Hvor er det gratis å parkere el og hydrogenbil i Kristiansand ?
 • KMV tomta gratis hele dagen
 • Setesdalsveien 16-20 makstid 3 timer 
 • Kilden p hus fra 0600 til 1800 alle dager
 • Elbiler må betale avgift på lik linje med andre kjøretøy på andre avgiftsplasser
Hvilken type brikke kan jeg bruke?
 • Elbilforeningen og Grønn Kontakt.
 • Har du Elbilforeningens brikke må denne også registreres hos Grønn Kontakt før den kan brukes på våre ladere.
 • Gå inn på gronnkontakt.no.
Hvor får jeg tak i ladebrikke?
 • Ta kontakt med Elbilforeningen eller Grønn kontakt for å registrere deg.
Jeg har mistet ladebrikken min, hva skal jeg gjøre?
 • Ta kontakt med operatørene brikken er registrert hos og be dem om å sperre brikken. 
Jeg registrerte brikken min, men klarte ikke å lade. Vil jeg bli belastet for dette?
 • Nei, om ladingen blir avbrutt før du har ladet mindre enn 1 kWt vil du ikke bli belastet for dette.
Hva koster en ladebrikke?
 • En ladebrikke fra Grønn Kontakt koster 50 kroner. Utover dette er det ingen kostnader forbundet med å ha en ladebrikke.
Hvordan starte lading med brikke?
 • Sett stikket på ladekabel type 2 inn i lader og bil.
 • Noen biler skal eksempelvis være låst før man får startet lading, se instruksjonsbok hva som gjelder for din bil.
 • Hold ladebrikken foran merke for skanning til ladingen starter og laderen blinker grønt.
Kan jeg bruke app?
 • Du kan bruke Grønn kontakt sin app.
Jeg har problemer med å få Grønn kontakt appen til å virke, hva gjør jeg?
 • Ring Grønn kontakt tlf. 476 70 800.
Jeg har ladet elbilen og nå vil ikke appen stoppe ladingen, hva gjør jeg?
 • Hvis du opplever problemer med at appen ikke vil stoppe når ladingen er ferdig, ring Grønn kontakt tlf. 476 70 800.
Hva skjer når bilen er fulladet?
 • Ladingen stanser men du belastes ......per ......så lenge du er tilkoblet etter ladingen er ferdig.
Ingenting skjer når jeg holder ladebrikken inntil laderen?
 • Brikken må holdes foran merket for skanning.
 • Er det fremdeles ingen reaksjon. Ring Grønn kontakt tlf. 476 70 800.
Når jeg prøver å starte lading skjer det ingen ting og laderen lyser rødt?
 • Rødt lys indikerer tilkoblingsfeil på stikkontakt i lader eller bil samt feil på bil. 
 • Ta ut ladekabelen og sett den inn på nytt. Forsikr deg om att stikket er helt inne. Hold ladebrikken inntil laderen foran merket for skanning til ladeboksen blinker grønt.
 • Får du fremdeles rødt lys ring Grønn kontakt tlf. 476 70 800.
Jeg har fått mindre strøm enn forventet fra laderen?
 • Hvor mye strøm bilen får ut av laderen påvirkes av flere faktorer, blant annet temperatur på bilen, hvor mye strøm som er på batteriet når ladingen starter, og hvor mye effekt bilen er dimensjonert for å ta imot. I visse tilfeller kan det være lav effekt fra laderen. Dersom du mener dette er tilfellet, ta kontakt med Grønn kontakt tlf. 476 70 800.
Jeg har en hybridbil, kan jeg stå på ladeplasser for elbiler?
 • Ja, ladbar hybridbil under lading er likestillt med elbil.
Må jeg betale for parkering når jeg lader?
 • Kommunale ladeplasser på gateplan:
  For kjøretøy under lading og innenfor makstid betaler du bare for ladingen.
 • Kilden parkeringshus:
  På dagtid kl. 06.00–18.00 betaler du bare for ladingen.
  På kvelden kl. 18.00–24.00 betaler du for parkering og lading.
Hva er hurtiglading?
 • Ved hurtiglading kan du lade bilen din fra 0 til 80 % i løpet av 15 – 30 minutter (avhengig av bilens batterikapasitet og temperatur). Etter at bilens batteri er 80 % ladet tar det dobbelt så lang tid å lade.

  På våre ladere finner du to typer uttak på hurtigladere: CCS (også kalt Combo) og CHAdeMO. Bilen din støtter kun ett av disse uttakene.

Hva er superhurtiglading?

En superhurtiglader kan levere opptil 150kW, til forskjell fra vanlig hurtiglader som leverer opptil 50kW. Superhurtigladeren har både CCS og CHAdeMO kabel og kan i prinsippet lade alle biler. Det er derfor bilens ombordlader som bestemmer hvor fort du lader.

Kan man superhurtiglade med CHAdemo?

Ja, man kan lade på CHAdeMO på superhurtiglader, men ladeeffekten er begrenset. Fordi CHAdeMO kabelen kun tåler 62,5kW, kan man ikke få mer effekt ut av superhurtigladeren enn 62,5kW.

Det er dermed kabelteknologien som begrenser ladeeffekten, ikke superhurtigladeren eller bilen.

Hva er flexilading?

Flexiladerne (semihurtigladerne) våre leverer vekselstrøm (AC) med effekt 22 kW, og hastigheten på ladingen bestemmes derfor av ladeeffekten på din bil. Jo større ladeeffekt, jo raskere lades bilen. Hvis din bil har en ladeeffekt på 10 kW og en batterikapasitet av 60 kWt kan du lade opp batteriet i løpet av 6 timer ved bruk av flexilader (t = 60 / 10).

Viktig:For å bruke flexiladeren trenger du din egen mode-3 ladekabel, enten av type 1 eller type 2.

Betaler jeg for lading selv om bilen min er fulladet?

Ja! Det er fordi vi ikke ønsker at biler bruker ladestasjonene som parkeringsplass og oppholder plassen for andre ladekunder.

Hvor mye betaler jeg når jeg står tilkoblet etter ladingen er ferdig?

Registrert kunde:
Kroner 0,10 per minutt.

Drop inn kunde:
Kroner 0,30 per minutt.

 

KONTAKTINFO

Kristiansand kommune
Parkeringsenheten

Postboks 4
4685 Nodeland

Tlf.  38 07 50 00

E-post