Miljøuka og Miljøprisen

KORT FORTALT

 • Miljøuka er et årlig arrangement i regi av Kristiansand kommune og en rekke samarbeidspartnere,
 • Miljøukas arrangementer publiseres på egen nettside. 
 • Forslag til kandidater til Miljøprisen annonseres på vårparten hvert år.
 • Miljøprisen utdeles vanligvis under åpningsarrangementet for Miljøuka.

Miljøvern foto Anne Lise Nordheim.jpg

Miljøuka arrangeres av miljøvernenheten i Kristiansand kommune i samarbeid med private og offentlige organisasjoner, lag, foreninger og privatpersoner. Fra venstre: klimarådgiver Pernille Sandemose, prosjektmedarbeider Anne Line Gangså Tørresen, klima- og miljøvernrådgiver Elizabeth Rojas og klima- og miljøvernrådgiver Alena Bohackova. Foto: Anne Lise Nordheim.

Snarvei til Miljøprisen

Om Miljøuka

Miljøuka har egen nettside hvor alle arrangementer publiseres i en kalender.

Miljøukas nettside med arrangementskalender

Miljøuka har også egen Facebook-side og Instagram.
Vi setter pris på at du følger oss i sosiale medier!

I 2019 ble Miljøuka arrangert for første gang i Kristiansand. Uka ble åpnet av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Verdens miljødag markeres den 5. juni, og derfor er Miljøuka lagt til første uke i juni. På grunn av pandemien ble den utsatt til høsten både i 2020 og 2021.

Miljøuka er en sammensmeltning av mange forskjellige arrangementer, der temaer knyttet til klima og miljø fremheves.

Den bærende tanken med Miljøuka, er å understøtte ulike arenaer som kan skape god dialog, gi inspirasjon, legge til rette for kunnskapsdeling, innovasjon og nytenkning – alt dette er sentralt for å omstille oss i en mer bærekraftig retning.

Miljøuka arrangeres av miljøvernenheten i Kristiansand kommune i samarbeid med private og offentlige organisasjoner, lag, foreninger og privatpersoner.

Aktueltsaker publisert på kommunens nettside om miljøuka

Saker fra 2021

Klart for Miljøuka 2021

Miljøuka utsettes til høsten

Saker fra 2020

Kick-off for Miljøuka 2020

Bli med på Miljøuka 12.–18. oktober

Miljøuka med 40 arrangementer

Se også Miljøukas egen nettside.

 Om Kristiansand kommunes miljøpris

Miljøprisen ble opprettet av Kristiansand kommune i 2013 og har som formål å stimulere til nytenkning og innsats i miljø- og klimaarbeidet.

Du kan nominere enkeltpersoner, organisasjoner, stiftelser eller bedrifter. Kandidatene må holde til i Kristiansand og gjennom langvarig engasjement eller enkeltstående tiltak, ha bidratt til å forbedre klima og miljø i kommunen.

Miljøprisen består av en plakett og et pengebeløp på 50 000 kroner.

Kristiansand kommune informerer om prisen og søker kandidater på vårparten hvert år. Prisen deles ut under Miljøuka, som arrangeres første uke i juni måned.

Utlysing av miljøprisen 2022

Send forslag til kandidater her

Frist for å sende forslag på kandidater er 15. april 2022.

Dette legger juryen vekt på

 • Omstilling til grønn økonomi og flere miljøvennlige arbeidsplasser.
 • Miljøvennlig produksjonsprosess og produktutvikling.
 • Styrke Kristiansands omdømme som miljøby.
 • Miljøriktig forbruk, innkjøp og håndtering av avfall.
 • Miljøvennlig logistikk og transport.
 • Miljøvennlig materialbruk og bygging
 • Redusert energiforbruk.
 • Øke befolkningens kunnskap og holdninger.

Juryen består av

 • Ole Magne Omdal, juryleder 
 • Trond Backer, administrerende direktør i Næringsforeningen
 • Anne Grete Widding, enhetsleder for frivillighet i kommunen
 • Jo Salamah Hammervold, leder av ungdommens bystyre
 • Elizabeth Rojas, miljøvernenheten kommunen

Juryen har også anledning til å fremme egne forslag til kandidater.

Tidligere vinnere av Miljøprisen
 • 2021: Cheryl E. Macdonald
 • 2020: Stiftelsen Miljøfyrtårn
 • 2019: Tilstede Mat og Mer
 • 2018: Air Products
 • 2017: Malin Jacob (prosjektleder Hold Norge Rent)
 • 2016: Øystein Holvik (tidligere miljøvernsjef)

Kontaktinformasjon

Elizabeth Rojas
Klima- og miljørådgiver
Telefon: 99 10 74 15
E-post