Hva kjennetegner Kristiansand om 10-20 år?

Kristiansand kommune er i ferd med å utarbeide en ny klima- og miljøstrategi. Del gjerne dine tanker om temaer som du synes er viktige for Kristiansand i fremtiden. Denne siden vil være åpen til og med torsdag 25. mars.

Dette arbeidet vil ha mye å si for hvordan Kristiansand skal bli attraktiv og miljøvennlig, hvordan vi lykkes med å redusere klimagassutslipp, imøtekomme klimaendringene, ivareta naturmangfold, utvikle kompakt tettsteder, sikre gode kvaliteter i nærmiljø og bruke våre ressurser mer effektivt. 

Kristiansand kommune har også meldt oppstart av arbeidet med kommuneplanens arealdel. Klima og miljø er sentrale tema også i dette planarbeidet. Det er utarbeidet planprogram for arealdelen som er på høring frem til 19. mars. Her kan du lese mer om kommuneplans arealdel, få informasjon om status, prosess og gi dine innspill til arbeidet. 

Svar

 

 

Svar

 

 

Svar

 

Har du mer du vil si? Trykk deg inn på skjemaet under.

 

Du kan lese mer om prosessen for Klima og miljøstrategien på denne siden

 

Les mer om prosessen med Kommuneplanens arealdel. 

eik_rasmussen_skjevrak_lindjord_1500_crop.jpg