Klima

Kristiansand kommune følger opp Parisavtalen og skal redusere klimagassutslippene med 80 % innen 2030. Her kan du lese mer om planer, prosjekter, tiltak og verktøy for den nødvendige omstillingen.

KORT FORTALT

  • På denne siden finner du informasjon om klimagassutslipp for Kristiansand kommune og, mål og strategier for hvordan vi skal omstille oss.
  • Vil du lese saker om hva kommunen og innbyggerne gjør sammen for omstilling til et lavutslippsamfunn kan du besøke kristiansander.no/klimaogmiljo.

 

Foto av byen

Foto: ukjent

Klimagass statistikk for Kristiansand kommune som geografisk område (tall for 2018 ble publisert 23.04.2020)

Her finner du Miljødirektoratets statistikk. 

Klimaveikart Agder

Klimaveikart Agder er Norges første regionale veileder i hvordan våre kommuner og fylkeskommuner kan bli et lavutslippssamfunnet ved å gjennomføre klimatiltak i sine områder. Klimaveikartet fokuserer på de fire viktigste utslippssektorene i regionen:

Transport - Bygg - Mat og landbruk - Industri

Her finner du Klimaveikart Agder.

Klimabudsjett for Kristiansand kommune som organisasjon

Klimabudsjettet er presentert i Økonomiplanen side 15. 

Klimaregnskap for Kristiansand kommune som organisasjon

Kristiansand kommune utarbeider årlig et klimaregnskap for egen organisasjon.

Klima- og miljøstrategi for Kristiansand kommune

Det er vedtatt at det skal utarbeides en Klima og miljøstrategi for den nye kommunen. Administrasjonen har foreslått en tidsplan med vedtak innen utgangen av 2021. 

Klimatilpasningsstrategi for Kristiansand kommune

Her finner du vedtatte klimatilpasningsstrategi.

Klima- og miljøstrategi i bygg og anleggsprosjekter

Her finner du vedtatte klima- og miljøstrategi i bygg og anleggsprosjekter

Aktuelle prosjekt:

Kortreist kvalitet
Kristiansand deltar i et nettverk som ble etablert på bakgrunn av en rapport fra KS. Anbefalingene i rapporten er knyttet til det potensialet som kvalitativt gode lokalsamfunn har i omstillingen til et samfunn med radikalt mindre klimagassutslipp.  12 kommuner og fylkeskommuner deltar i prosjektet.

Her kan du lese mer om nettverket

Her finner du rapporten

 

Bærekraftsenteret i Agder

Kontaktinformasjon

Klima og arealutvikling
Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18 
4611 Kristiansand
Telefon: 38 07 50 00
Epost