Tilskudd - Folkets klimadugnad

KORT FORTALT

  • Bystyret har bevilget 850 000 kroner i 2021 og 2022 til Folkets Klimadugnad. 
  • Hensikten er å bidra til at innbyggernes egne klima- og miljøtiltak kan gjennomføres.
  • Det kan søkes om tilskudd fra 5 000 til 50 000 kr.
  • Enkeltpersoner, ikke-kommersielle organisasjoner, lag og foreninger kan søke.
  • Søknadsfristen for tilskuddsordningen var opprinnelig 15 april men er utsatt til 5 mai i 2021. 

Om tilskudd til Folkets klimadugnad

Folkets klimadugnad skal oppmuntre til lokalt initiativ, engasjement og samarbeid for en bærekraftig utvikling. Ordningen henvender seg i første rekke til enkeltpersoner, ikke-kommersielle organisasjoner, lag og foreninger som ønsker å bidra i klimadugnaden.    

Eksempler på aktivitet/tiltak som kan få tilskudd er:
• Holdningsfremmende arbeid som bidrar til økt engasjement og kunnskap
• Praktiske tiltak og kostnader til kjøp av utstyr
• Gjennomføring av arrangement eller aksjoner, herunder også innbyggerinitierte arrangementer under Miljøuka  

Hva det ikke kan gis tilskudd til
• Ordinær drift/vedlikehold
• Allerede gjennomførte tiltak
• Kommersielle tilbud
• Tiltak som dekkes av andre kommunale tilskuddsordninger.

Vedtatte retningslinjer har mer informasjon om ordningen, krav til søknad og saksbehandling.

Før du søker må du være registrert i aktørbasen. Aktørbasen er en oversikt over frivilligheten, idretten og kulturlivet i Kristiansand. Du eller din organisasjon være registrert i aktørbasen for å kunne søke dette tilskuddet.

Aktørbasen

Søknadsskjema

Retningslinjer Folkets klimadugnad

Ofte stilte spørsmål

Må man ha organisasjonsnummer for å registrere seg eller for å søke? Du trenger ikke organisasjonsnummer for å registrere deg i aktørbasen eller for å søke.

Hvor lang tid bruker dere på å behandle søknader? Kommunen vil normalt svare ut søknader innen en måned. Vi antar at det går fra 1 til 3 uker før dere får svar.

Hvem prioriteres i søknadsbunken? I henhold til retningslinjene legges det vekt på søknader som treffer på punktene under. Initiativ og tiltak som svarer på flere av punktene vil ha en prioritet. 

• Initiativer som oppfordrer til dugnad og samarbeid 
• Kvalitet i tiltak og bidrag til redusert miljø- og klimabelastning. 
• Tiltak for barn og unge prioriteres 
• Tiltak som er i samsvar med kommunens mål og strategier 
• Tiltak som forventes å bidra til økt livskvalitet for brukerne

Må aktiviteten eller tiltaket gjennomføres dette året? Det må gjennomføres før søknadsfristen for 2022 og rapporteres senest to måneder etter at det er gjennomført.

 

 

Pixabay - folkets klimadugnad.jpg

Illustrasjon: istockphoto.com

Kontaktinformasjon

Miljøvernenheten
Rådhusgata 18. Åpent 8-15
Telefon: 38 07 50 00
Epost