Kommunale boliger

Hos oss kan vi hjelpe deg med spørsmål om leiekontrakter og feil og mangler ved boligen. På denne nettsiden finner du våre forventninger og råd til deg som bor i våre boliger.

Besøksadresse:
Innbyggertorg
Rådhusgata 18
4611 Kristiansand
Telefon: +47 38 07 55 00

Epost: post.byutvikling@kristiansand.kommune.no

Vakttelefon (kun akutte tilfeller): +47 905 35 433

Mere info kommer.