Pedagogisk-psykologisk tjeneste

PPT i Kristiansand kommune.
  1. Pedagogisk psykologisk tjeneste i kommunen arbeider for barnehager og grunnskoler herunder også voksenopplæring på grunnskolens område, mens videregående skoler har sin egen fylkeskommunale PP-tjeneste. PPTs mandat er likt for kommunale og private skoler godkjent etter friskoleloven. 

Dersom du trenger hjelp, kan du henvende deg direkte til vårt kontor eller gjennom barnehagen eller skolen. Alle de ansatte i PP-tjenesten har taushetsplikt.

Telefon: 476 24 619

Send sikker post til PP-tjenesten


Send sikker digital post til PP-tjenesten

Du kan sende meldinger og vedlegg med personsensitiv informasjon med sikker digital post. Du må logge deg på via ID-porten for å bruke sikker digital post. Når du har logget inn kommer du til en side hvor du skriver inn hva henvendelsen gjelder. Posten sendes direkte til PP-tjenesten på en sikker måte da innholdet er kryptert. 

Les mer: Sikker digital post (eDialog)

Henvisningsskjema

Det er laget henvisningsskjema som sørger for at den informasjon som er viktig for samarbeidet kommer til PPT.

Pedagogisk rapport

PPT har også laget en læringsmiljøveiledning for barnehage og skole

Søknadsskjema utsatt/fremskutt skolestart


Søknad om utsatt/fremskutt skolestart

Lenker

Les mer om PPT på Utdanningsdirektoratets sider

KONTAKT PP-TJENESTEN

Telefon: 476 24 619

Send sikker digital post til PP-tjenesten

Du kan sende meldinger med personsensitiv informasjon med sikker digital post. Posten sendes direkte til PP-tjenesten på en sikker måte da innholdet er kryptert. Du må logge deg på via ID-porten for å bruke sikker digital post.

 

E-post kan kun brukes til informasjon som ikke er personsensitiv.