Stafettlogg

Stafettlogg er en digital samhandlingsplattform mellom barn, foresatte og ansatte og skal sørge for individuell oppfølging av barn og unge.

Stafettlogg er en digital samhandlingsplattform mellom barn, foresatte og ansatte. Den bedrer den tverrfaglige innsatsen mellom ulike tjenester i kommunen og sørger for individuell oppfølging av barn og unge som har behov for det.

Stafettlogg