BTI for publikum

Målet er å komme i kontakt med barn og deres familier på et tidlig tidspunkt, og gjennom systematisk veiledning og oppfølging gi den hjelp og støtte det er behov for.

Foto: Tress Design

Her finner du informasjon om hvor du kan henvende deg dersom du selv trenger hjelp, kjenner noen som trenger hjelp og/eller lurer på hvilke hjelpetiltak kommunen eller frivillige organisasjoner kan tilby i kommunen.
Målet er å styrke brukermedvirkning og samarbeidet internt og på tvers av kommunalområdene.

Oversikt over tiltak/tilbud til barn, ungdom og deres familier

Hva er BTI? (film)

Barns rettigheter

Barns rettigheter, barneombudet

Pårørenderettigheter

Ung pårørende

Barns beste

Barns beste (nettsider)

Barn som pårørende

Det kan være vanskelig å oppdage barn og familier som har det vanskelig. Barn signaliserer dette på ulike måter og signalene må forstås ut i fra barnets alder og situasjon. Tegn og signaler er kun en indikasjon på at noe er galt, men tegn som vedvarer over tid, eller flere tegn samtidig, gir derimot større grunn til bekymring.

Helsenorge har oppdatert informasjon om barn som pårørende til:

Barn og unge med fysisk sykdom i familien

Barn og unge med psykisk sykdom i familien

Barn og unge med rusproblemer i familien

 

Avvergeplikten, ansvar for å beskytte- plikt til å handle

Barn som pårørende, film

 

Barnesnakk, praterom for deg som har en mor/far med rusproblemer

Kirkens bymisjon, pratelinje for deg som har en mor/far i fengsel

Mor og far er syk

Meg også- app til dagbok skriving

Ung

#Jeg er her, arbeid for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn

Jeg vil vite- app om vold og overgrep, hva er lov og ikke lov

Informasjon om gruppetilbud  

Sorggruppe

Nyttige nettsider for foreldre

Barneombudet

Barnevakten, bevisst mediebruk

Barnehager og skoler i Kristiansand kommune

Foreldrehverdag

10 smarte tips til alle småbarnsforeldre

Hvordan snakke med barna om korona?