Tiltakskjeden- oppfølging 0-6 år

Det er mange som har ansvar for å følge opp barn som har vært eksponert for rus i svangerskapet og for å hjelpe og gi dem en god start. Her beskrives hvilken oppfølging barna skal få , og hvem som har ansvar for hva

Oppfølging 0-6 år

Følgende tiltakskjede er gjeldende for oppfølging 0-6 år

Bistand til barn og familier

Forsterket helsestasjon, HABU og barneverntjenesten i Kristiansandsregionen bistår barn og familier der barn har blitt eksponert for rusmidler under svangerskapet. Disse tjenestene har faste samarbeidsmøter fire ganger i året. Der går de gjennom felles barn/familier med fokus på barnets trivsel og utvikling og familiens mestring.

De kan også henvise til PPT og ABUP, samt behandling for rusmisbruk hos Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA) på Sørlandet sykehus. Barneverntjenesten kan henvise til behandlingstilbud på Borgestadklinikken, Familieenheten Hov og Origosenteret.

Oppfølging 0-2 måneder

Her presenterer vi hvilken oppfølging barnet skal ha fra det er født og fram til det er to måneder.Før utskriving fra sykehuset

 • første kontakt med Habu
 • første kontakt med forsterket helsestasjon 
 • barneverntjenesten får melding og tar kontakt
 • første møte i ansvarsgruppe rundt barnet

Barnet er 1 uke - etter utskriving

 • hjemmebesøk av jordmor og helsesykepleier fra forsterket helsestasjon

Barnet er 2 til 6 uker

 • ukentlig konsultasjon på forsterket helsestasjon
 • møte i ansvarsgruppe 

Mellom 6 og 8 uker etter utskriving

 • mor og barn til samtale og undersøkelse på Barnesenteret, HABU, eventuelt i samarbeid med Abup

Barnet er 2 måneder

 • møte i ansvargruppe
 • konsultasjon på forsterket helsestasjon 

Barnevernets undersøkelser de første tre månedene

 • Er med på første ansvarsgruppemøte/utskrivingsmøte
 • Oppstartsamtaler
 • Observasjon/filming (anbefalt 3 ganger)
 • Hjemmebesøk eller besøk på nyfødtposten
 • Innhenting av opplysninger fra andre instanser
 • Kartlegging WMCI (Working model of the child interview)

Barnevernet har ansvar for å koordinere arbeidet i ansvarsgruppen og skal ha beskjed dersom mor og barn ikke møter opp til avtaler. 

 • Barnevernet tilbyr hjelpetiltak ved samtykke.
Oppfølging 2 måneder- 1 år

Her presenterer vi hvilken oppfølging barnet skal få fra det er 2 måneder og fram til de er 1 år.

 

Barnet er 2 måneder

 • møte i barnets ansvarsgruppe
 • konsultasjon på forsterket helsestasjon 

Barnet er 3 måneder

 • møte i barnets ansvarsgruppe
 • konsultasjon på forsterket helsestasjon 

Barnet er 4 måneder

 • konsultasjon på forsterket helsestasjon
 • barnet får en individuell undersøkelse av fysioterapeut ved 4 måneder
 • Dersom det er behov vil fysioterapeut også følge opp barnet

Barnet er 5 måneder

 • konsultasjon på forsterket helsestasjon

Barnet er 6 måneder

 • mor og barn til samtale og undersøkelse på Barnesenteret, HABU, eventuelt i samarbeid med ABUP
  møte i barnets ansvarsgruppe
 • konsultasjon på forsterket helsestasjon 

Barnet er 7 måneder

 • konsultasjon på forsterket helsestasjon

Barnet er 8 måneder

 • konsultasjon på forsterket helsestasjon

Barnet er 9 måneder

 • møte i ansvarsgruppe
 • konsultasjon på forsterket helsestasjon 

Barnet er 10 måneder

 • konsultasjon på forsterket helsestasjon

Barnet er 12 måneder

 • mor og barn til samtale og undersøkelse på Barnesenteret, HABU, eventuelt i samarbeid med ABUP
  konsultasjon på forsterket helsestasjon
Oppfølging 1- 6 år

Her presenterer vi hvilken oppfølging barnet skal få fra det er 1 til 6 år.

Barnet er 15 måneder

 • møte i ansvarsgruppe
 • konsultasjon på forsterket helsestasjon

 Barnet er 18 måneder

 • mor og barn til samtale og undersøkelse på Barnesenteret, HABU, eventuelt i samarbeid med ABUP
  konsultasjon på forsterket helsestasjon 

Barnet er 24 måneder

 • møte i ansvarsgruppe
 • konsultasjon på forsterket helsestasjon 

Barnet er 27 måneder

 • møte i ansvarsgruppe

Barnet er 30 måneder

 • mor og barn til samtale og undersøkelse på Barnesenteret, HABU, eventuelt i samarbeid med ABUP
  konsultasjon på forsterket helsestasjon 

Barnet er 4 år

 • møte i ansvarsgruppe
 • konsultasjon på forsterket helsestasjon 

Barnet er 5 år

 • mor og barn til samtale og undersøkelse på Barnesenteret, HABU, eventuelt i samarbeid med ABUP
  møte i ansvarsgruppe 
 • konsultasjon på forsterket helsestasjon 

Barnet er 6 år

 • mor og barn til samtale og undersøkelse på Barnesenteret, HABU, eventuelt i samarbeid med ABUP
  møte i ansvarsgruppe 
 • konsultasjon på forsterket helsestasjon