Tiltakskjede rus i svangerskapet

Det er mange som har ansvar for å følge opp barn som er eksponert for rus i svangerskapet for å hjelpe og gi dem en god start. Her beskriver vi hvilken oppfølging barna skal ha, og hvem som har ansvar for hva