Stafettlogg

Stafettlogg er en digital samhandlingsplattform mellom barn, foresatte og ansatte. Den bedrer den tverrfaglige innsatsen mellom ulike tjenester i kommunen og familien, og sørger for individuell oppfølging av barn og unge som har behov for det.

Innlogging stafettlogg                                  

Prosedyrer stafettlogg

Arkivering

Drift og vedlikehold

Personinformasjon

Rollebasert tilgangsstyring

Roller og ansvar i stafettloggen

Stafettholders oppgave

Tilbaketrekking av samtykke

Manuell stafettlogg

Manuell stafettlogg kan brukes der foreldre/foresatte ikke ønsker digital logg, eller ikke behersker språket eller digitale media.

Manuell stafettlogg

Samtykkeskjema flere språk og personvern CX stafettlogg

Her finner dere nedlastbare samtykkeskjema på flere språk. Det ligger også et samtykkeskjema på norsk som standardtekst i P360. Sammen med utlevering av samtykkeskjemaet skal personvern Conexus stafettlogg legges ved og informeres om.

Samtykke på: Arabisk

Samtykke på: Dari

Samtykke på: Engelsk

Samtykke på: Norsk

Samtykke på: Pashto

Samtykke på: Somali

Samtykke på: Tigrinja

Samtykke på: Tyrkisk

Individuell plan (IP)

Dersom stafettloggen løftes til nivå 3 må man huske på at barnet/eleven kan ha krav på en IP etter forvaltningsloven. Dersom barnet/eleven har krav på IP og ønsker dette, skal stafettloggen avsluttes. 

Når har barnet/eleven krav på en individuell plan?

  • Dersom du har behov langvarige og koordinerte tjenester, kan en individuell plan være løsningen for deg. 
  • Individuell plan skal bidra til at du får et helhetlig, samordnet og individuelt tilpasset tjenestetilbud.
  • Kristiansand Kommune bruker en Web-basert Individuell plan som heter DIPS Samspill.
Hva er nytt i stafettlogg?
  1. Nå er det mulig for aktører og foresatte å opprette notater.
  2. Nå er det mulig å knytte notater til oppmerksomheten.
  3. Nå er det mulig å endre oppmerksomhet og tiltak uten tidsbegrensning.
  4. Nå er det mulig å endre lysglimt man har opprettet.
  5. Nå er det mulig å opprette møte før man oppretter oppmerksomhet og tiltak.
  6. Ledere kan ta ut rapporter.
  7. Mulighet for å gi kun lesetilgang.