Stafettlogg

Stafettlogg er en digital samhandlingsplattform mellom barn, foresatte og ansatte. Den bedrer den tverrfaglige innsatsen mellom ulike tjenester i kommunen og familien, og sørger for individuell oppfølging av barn og unge som har behov for det.

Innlogging stafettlogg                                  

Brukermanualer stafettlogg

Stafettlogg - Opprette digital stafettlogg - brukermanual

Stafettlogg - Opprette brukere stafettlogg - brukermanual

Stafettlogg - Opprette oppmerksomhet - brukermanual

Stafettlogg - Opprette og evaluere tiltak - brukermanual

Stafettlogg - Opprette og registrere møte - brukermanual

Stafettlogg - Overfør digital stafettlogg - brukermanual

Motta overført stafettlogg - brukermanual

Prosedyrer stafettlogg

Arkivering

Drift og vedlikehold

Personinformasjon

Rollebasert tilgangsstyring

Roller og ansvar i stafettlogen

Stafettholders oppgave

Tilbaketrekking av samykke

Manuell stafettlogg

Manuell stafettlogg kan brukes der foreldre/foresatte ikke ønsker digital logg, eller ikke behersker språket eller digitale media.

Manuell stafettlogg

Samtykkeskjema flere språk og personvern CX stafettlogg

Her finner dere nedlastbare samtykkeskjema på flere språk. Det ligger også et samtykkeskjema på norsk som standardtekst i P360. Sammen med utlevering av samtykkeskjemaet skal personvern Conexus stafettlogg legges ved og informeres om.

Samtykke på: Arabisk

Samtykke på: Dari

Samtykke på: Engelsk

Samtykke på: Norsk

Samtykke på: Pashto

Samtykke på: Somali

Samtykke på: Tigrinja

Samtykke på: Tyrksik