BTI for ansatte

Målsetting:

Komme i kontakt med barna, familien, barnehage, skole og fritidsarena på et tidlig tidspunkt og gjennom systematisk arbeid, veiledning og oppfølging gi barna og familiene den hjelp og støtte de har behov for uten oppfølgingsbrudd.