BTI for ansatte

Målsetting:

Komme i kontakt med barn, familier barnehage, skole og fritidsarena på et tidlig tidspunkt og gjennom systematisk arbeid, veiledning og oppfølging, gi barn og familier den hjelp og støtte de har behov for uten oppfølgingsbrudd.