Kulturskolen

Kristiansand kulturskole gir barn og unge mulighet til utvikling gjennom kunst

Våre tilbud

De fleste tilbud er fra 3. trinn hvis ikke annet står.  

Musikk 

Dette er instrument/tilbud du kan søke på.

Treblås: Blokkfløyte, Tverrfløyte, Obo, Klarinett, Saksofon

Messing: Kornett, Trompet, Horn, Baryton, Trombone, Tuba

Stryk: Fiolin (fra 2. trinn), Bratsj, Cello (fra 2. trinn), Kontrabass

Tangent: Piano, Kirkeorgel, Keyboard/piano (rytmisk)

Gitar/bass: Gitar (akustisk), El.gitar, El. bass

Trommesett

Bandundervisning

Musikkteknologi og kreativitet

Alder: Fra 8. trinn og oppover

Vi utfordrer vår egen kreativitet med bruk av moderne teknologi og hjelpemidler. Undervisningen består av:

 • Komposisjon
 • Innspillingsteknikk
 • Redigering i software
 • Musikkteori

Undervisningen gis i små grupper (3-4 elever) med en lærer. Hver time varer i 60 minutter.

Det trengs ikke at elever har avanserte/dyre lydprogrammer eller annet kostbart utstyr hjemme for å være tilknyttet dette tilbudet. Vi jobber med svært tilgjengelig programvare (som for eksempel Garageband), men vi kommer også til å være innom mer profesjonell programvare i undervisningen.

Dette er et nytt tilbud fra høsten 2015 og målet er etter hvert å få satt i gang tverrfaglige prosjekter med elever både fra film- og band-linjen på kulturskolen.

Sang, fra 6. trinn

Musikkterapi (for barn og unge med funksjonshemning og utvidet øvre aldersgrense)

Søk her

Undervisning

De fleste elevene får vanlig undervisning én gang i uken. Mengden undervisning varierer litt, avhengig av om undervisningen gis individuelt eller i mindre grupper.

Undervisningen foregår på Musikkens hus, grunnskoler og Vågsbygd kultursenter.

Konserter

Annenhver uke gjennom skoleåret holder vi huskonserter. Her får elevene mulighet til å opptre for andre elever, familie og lærere.

Samspill

Er du elev på musikk kan du få tilbud om samspill

Orkester. Se egen blogg
Sangensembler Samspill – ulike instrumentalgrupper Jazzband Musikalband

Kontaktpersoner

Jon Terje Johnsen, 38 14 87 32 Åse Norevik, 38 14 87 35

Teater
 • Teaterlek
 • Miming
 • Improvisasjon
 • Klassisk teater
 • Maskespill
 • Koreografi etc.  

Det legges vekt på opplevelse av spilleglede i teaterundervisningen.

Undervisningen foregår i aldersbestemte grupper med 12–15 elever i hver gruppe.

Det kan bli aktuelt med et utvidet tilbud i form av seminarer der elever som viser stor arbeidsinnsats og interesse innenfor konkrete fagområder, kan delta. Det er den faglige ledelsen ved teateravdelingen som avgjør hvem som kan delta på disse seminarene.

Undervisningen foregår i kvadraturen og ved Vågsbygd kultursenter.

Søk her

Kontaktperson: Diana Spehar Borøy, 38 14 87 38

Musikal-teater 

Elever tas opp fra 8. trinn. Du søker på vanlig måte. Aktuelle søkere blir innkalt til audition

 • Sang
 • Dans
 • Teater

Det er tre timer med undervisning hver uke, og det blir også øvingshelger og intensive øvingsperioder når premieren nærmer seg.

Søk her

Kontaktperson: Diana Spehar Borøy, 38 14 87 38 

Sceneteknikkens ABC - kurs i lys, lyd og sceneteknikk

I samarbeid med Kristiansand kulturskole og Fritidsetaten Øst tilbyr Kilden grunnleggende teoretisk og praktisk undervisning i sceneteknikk for ungdom i alderen 14 - 19 år.

Undervisning annenhver onsdag fra kl. 16.00 – 18.00 på Kilden teater- og konserthus. Første undervisningsdag onsdag 14. september 2016. Kurset passer for nybegynnere. 10 plasser. 

Kurset koster kr 500 per halvår.

Søk her

Kontaktperson: Diana Spehar Borøy, 38 14 87 38

Billedkunst
 • Tegning
 • Maling, form og farge
 • Grafikk/trykkteknikker
 • Collage
 • Leire og pappmasje
 • Skulptur/tredimensjonalt arbeid
 • Blanding av teknikker og uttrykk
 • Eksperimentering

Undervisning i aldersbestemtegrupper med ca. 8 elever i hver gruppe. Enten du er nybegynner eller erfaren, begynner du i en gruppe på ditt alderstrinn. Her får du oppgaver ut fra egne forutsetninger samt hjelp og veiledning på ditt nivå.

Innholdet i undervisningen varieres fra år til år, slik at du stadig får nye utfordringer og lærer nye ting. Vi jobber blant annet med blyant- og kulltegning, maling, fargelære, collage, trykking og skulpturer av forskjellige materialer, som ståltråd, hønsenetting, leire og pappmasjé.

Du kommer til å jobbe både på egenhånd og i gruppe. På slutten av året holder vi en utstilling der du kan vise fram det du har lagd gjennom skoleåret.

De yngste elevene får en og en halv time med undervisning i uken kl 16.00-17.30, mens de eldre elevene får to timer med undervisning kl 18.00-20.00.

Mesteparten av undervisningen foregår på Samsen kulturhus, her har vi undervisning mandag-torsdag. Er du under 12 år har vi også undervisning ved Vågsbygd kultursenter og Dvergsnes skole på onsdager. 

Søk her

Kontaktperson: Bente Jansen, 38 14 87 34

Film/animasjon

For deg som går i 5. trinn og oppover. Har du lyst til å lage film med tegninger og figurer, er film og animasjon noe for deg. Dette er et spennende tilbud der du lærer om video, bilder, tegning, figur, musikk og mye mer. Til slutt settes alt sammen til en ferdig animasjon på datamaskinen. Filmene kan du legge ut på YouTube eller brenne til en DVD.

Undervisningen er på Samsen Filmverksted på mandager.

 

Søk her

Kontaktperson: Bente Jansen, 38 14 87 34

Kortfilm

For deg som går i 5. trinn og oppover. Oppdelt i aldersgrupper.

 • Grunnleggende teknikker innen teknikk og skuespill
 • Trening foran og bak kamera
 • Fortellerteknikk og oppbygging av historier
 • Redigering
 • Fra idé til ferdig resultat

Undervisningen er på Samsen Filmverksted på tirsdager 17.00-20.00. Undervisnign fra oktober til mai. 

Søk her

Kontaktperson: Bente Jansen, 38 14 87 34

Sesam

Går du på 2. trinn er dette et tilbud for deg. Her får du oppleve smakebiter av hva kulturskolen kan tilby. Et tverrfaglig tilbud med:

 • Musikk
 • Teater
 • Billedkunst

Undervisning er spredt rundt byen på fem steder:

 • Solholmen skole - mandag
 • Vardåsen skole - tirsdag
 • Fagerholt skole - onsdag
 • Lovisenlund skole og Vågsbygd kultursenter - torsdag

Det legges opp til tre grupper på hvert sted. Gruppe 1 starter i SFO tida kl 15.00-16.00, gruppe 2 kl 16.15-17.15 og gruppe 3 kl 17.45-18.45. Det tas forbehold om reduksjon i antall grupper hvis det ikke er tilstrekkelig antall søkere.

Elever som har gjennomført Sesam prioriteres når de søker videre på andre undervisningstilbud det påfølgende året. 

Søk her

Kontaktperson: Bente Jansen, 38 14 87 34

 

Innlogging Min side

Alle som er elever på kulturskolen kan logge seg inn. Her kan du se timeplan, din(e) lærer(e) og annen informasjon. Du kan også endre din kontaktinformasjon. Innlogging Min side

Søknad om elevplass

Det må søkes elektronisk. Søk her

Arrangement 

Bibliotek database

Les mer

Bilder og filmer

Se våre bilder og filmer

Priser, friplass og makspris

Priser

Faktura sendes ut to ganger i året.
Elevkontingent: kr 3.600 per år.
Leie av instrument: kr 800 per år.
Orkestersamspill for elever fra andre kommuner: kr 500 per år. 

Friplass og makspris

Kristiansand kulturskole gir mulighet til å søke friplass. Siste ligningsattest må legges ved. Per dags dato er øvre netto inntektsgrense for friplass kr 301.350

Søk om friplass

Kulturskolen opererer med makspris, hver familie skal ikke betale for mer enn tre elevplasser.

Lokaler/utstyr Musikkens hus

Sigurd Lie-salen, inntil 5 timer: kr 5.023*

*50% rabatt på ordinær sats for Musikkens Venner forutsatt gratis adgang for elever og ansatte til konsertene.

Sigurd Lie-salen, utover 5 timer: kr 564 per time

Flygel (inkluderer ikke stemming): kr 600 per gang

Lite lydanlegg til tale/enkel vokal ferdig montert: kr 500 per arrangement

Andre lokaler: kr 500 per time

 

Ønsker du å leie eller har behov for annet utstyr? Ta kontakt med Jon Terje Johnsen, 38 14 87 32

Lørdagsskolene i Agder

Kilden lørdagsskole
Lørdagsskolen i Aust-Agder

Delta i et spennende og utviklende musikkmiljø sammen med andre talentfulle unge musikkelever fra Sørlandet.

Lørdagsskolene gir talentfulle barn og unge et tillegg til undervisningen de mottar på sin lokale kulturskole. Skolen skal gi elevene ekstra utfordringer og muligheter i et profesjonelt kunst- og kulturmiljø, samt gi dem muligheten til å bli kjent med andre ungdommer med samme interesse.

Undervisningen foregår i Kilden Teater- og Konserthus i Kristiansand og på Arendal kulturskole. Lærekreftene er fra Universitetet i Agder, kulturskolene og Kristiansand Symfoniorkester. Det legges vekt på å skape et godt sosialt miljø for elevene. Opptak av nye elever blir samordnet for å gi elevene best mulig tilbud.

Det legges opp til ca. 14 lørdager i løpet av skoleåret. Undervisningen starter kl. 09.30 og er ferdig ca. kl. 15.00. Oversikt over samlinger og timeplan vil foreligge i god tid før sommerferien.

Kilden lørdagsskole er et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansand kulturskole, og Kilden Dialog.
Lørdagsskolen i Aust-Agder eies av Norsk kulturskoleråd – Agder, drives med støtte fra Aust-Agder fylkeskommune, med Arendal kulturskole som vertskommune.

FAGLIG INNHOLD

Hovedinstrument

Lørdagsskoleeleven får 40 minutter individuell undervisning pr. uke (dobbelttime) på sitt hovedinstrument på kulturskolen i hjemkommunen. Elevene betaler kun vanlig egenandel tilsvarende enkelttime i kulturskolen. Undervisningen kan i spesielle tilfeller organiseres på andre måter.

Innhold på lørdagssamlingene:

Samlingene i Lørdagsskolen foregår på Kilden teater- og konserthus i Kristiansand eller på Arendal kulturskole (Munkehaugen).

Samspill
Samspill vektlegges sterkt, og alle elever i lørdagsskolen er til enhver tid knyttet til et ensemble/en gruppe. Iblant etableres det samspillprosjekter på tvers av de etablerte gruppene.

Samspill er vanligvis inndelt i følgende grupper: Strykensemble, klassiske ensembler, band, vokalgruppe, pianogruppe

Musikkteori og hørelære
Det blir gitt undervisning i musikkteori og hørelære som fast del av lørdagene (ensembler, vokal, piano og stryk). Bandelever har eget opplegg.

Huskonserter: Det avholdes jevnlig huskonserter/foajekonserter. Konsertene gir elevene god utøvende erfaring, god repertoarkunnskap samt god kjennskap til eget og andres instrument.

Offentlige konserter: Minst to ganger pr. skoleår holder Lørdagsskolen åpen offentlig konsert. Ensemblene står i sentrum på konsertene, men det er også anledning til å delta med soloinnslag på hovedinstrument.

TIMEPLAN (kan variere)

09:30 Teori i grupper/Band

11.00: Samspill
12.30: Lunsj
13.00: Samspill fortsetter
14:00 – 15.00: Konserter/Huskonsert på oppsatte dager, ellers samspill i grupper.

KOSTNAD

Lørdagsskolen er gratis for alle Lørdagsskoleelever. Det blir imidlertid krevd inn ett beløp for å dekke utgifter til fellesmåltider

Krav til deg som søker og hvem som kan søke

Lørdagsskolen er i utgangspunktet for kulturskoleelever fra Aust- og Vest-Agder, men andre kan også søke. Elever som blir tatt opp vil ha krav på 40 minutters individuell undervisning på sitt instrument i kulturskolen der eleven er bosatt.

For å bli elev i lørdagsskolen skal du ha et rimelig høyt nivå på ditt instrument, men først og fremst vise at du er villig til å øve mye og har et ønske om å bli dyktig på instrumentet ditt.

Lørdagsskolen er et allsidig tilbud og du kan i utgangspunktet søke på alle instrumenter. Dersom vi ser ut fra søkemassen at det er instrumenter vi ikke kan gi tilbud til, vil dere få tilbakemelding om dette.

For å være kvalifisert til å søke på lørdagsskolen må du ha en anbefaling fra din sang-/instrumentallærer. (Avkrysning i søknadsskjema)

Lørdagsskolen er for barn og unge i alderen 12 – 20 år fra hele Agder. I spesielle tilfeller kan alderen fravikes. Strykere kan søke fra det året de fyller 10 år.

REGLEMENT

For å lykkes med tilbudet har lørdagsskolen følgende forventinger til elever og foreldre/foresatte:

Elevene forplikter seg til å følge all undervisning. Siden lørdagsskolen i stor grad bygger på samspill, er vi helt avhengige av at alle er tilstede. Dersom det er behov for permisjoner må disse derfor avtales i god tid, slik at undervisningen ikke blir mer skadelidende enn nødvendig. Høyt fravær kan føre til at eleven mister elevplassen. Ved sykdom meldes så snart som mulig.Det settes høyere forventning til hjemmearbeid (øving) enn til ordinære kulturskoleelever, og det er viktig at elevene følges tett opp av foreldre/foresatteTeoriundervisningen er obligatorisk for alle unntatt elevene fra TUP (UiA's talentutviklingsprogram) og elever ved musikklinja på videregående. Bandelever har eget opplegg i forhold til teori.

SØKNADSFRIST OG PRØVESPILL

Søknadsfrist er 1. mai.

Søk her

Er du allerede elev Kristiansand kulturskole kan du søke fra din side i SpeedAdmin. Elever fra andre kulturskoler søker som ny elev.

Prøvespill 2017 (med forbehold om endringer):

Aust-Agder: Torsdag 18. mai på Arendal kulturskole i Arendal

Vest-Agder: Fredag 19. mai i Kilden teater- og konserthus i Kristiansand.

Prøvespill skjer foran en jury som består av to fra lørdagsskoleledelsen og en til tre lærere fra lørdagsskolen. Vi er klar over at settingen ved prøvespill er ny for de fleste, og kan oppleves som skummel og "streng" for første gangs prøvespillere. Vi lover å gjøre prøvespillsituasjonen så trygg og hyggelig som mulig. Alle kan ikke få plass. I tillegg til ferdigheter på instrumentet må vi også ta hensyn til sammensetningen av gruppene ved opptak.

På prøvespill framføres et eller to musikkstykker du velger selv. Søker må også kunne dokumentere noen kunnskaper i notelesing (besifringsspill for rytmiske søkere).

Prøvespill skjer på dagtid.Hver elev får tildelt 10 minutter til sitt prøvespill.Søkere fra Vest-Agder, og alle strykere og rytmiske instrumenter prøvespiller i Kilden Teater - og Konserthus i Kristiansand.Søkere fra Aust-Agder (unntatt strykere og rytmiske instrumenter) prøvespiller på Arendal kulturskoleOBS: søkere må selv ordne fri fra skole

Søkere vil få tilsendt tid for prøvespill i god tid.

Kontaktinformasjon

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Randi Birkeland, Kilden lørdagsskole

E-post: randi.birkeland@kristiansand.kommune.no

Tlf. 911 32 452

Jo Eskild, koordinator, Lørdagsskolen i Aust-Agder.

E-post: jo.eskild@kulturskoleradet.no

Tlf 99 37 20 12

 

Info A-Å

Kulturskolen gir barn og unge mulighet til utvikling gjennom kunst og har ca 1.400 elever

Kulturskolen er en del av kommunens kultursektor og har kulturstyret som politisk styringsorgan.

Kulturskolens administrasjon holder til i Musikkens hus i Kongens gate 54, og deler av musikkundervisningen foregår også her. Elevkonserter og -forestillinger holdes i egen konsertsal: Sigurd Lie-salen.

Undervisning i Musikkens hus, Kvadraturen, Vågsbygd kultursenter og grunnskoler.

Kulturskolen følger grunnskolens ferier og fridager

Angrefrist/utmelding

Frist for å slutte til nyttår: utmelding innen 15. november. Overholdes ikke fristen, betraktes vårsemesteret som påbegynt, og du må betale full kontingent. Alle elever må re-registrere seg i april. Dette gjøres i vårt administrasjonssystem, SpeedADMIN. Innlogging Min side

Friplass

Det finnes en begrenset mulighet for å innvilge friplass. Skriftlig søknad vedlagt siste års ligningsattest sendes kulturskolen før 1. august. Søk om friplass

Inntak elever

Kulturskolen prioriterer at flest mulig søkere får plass på et fag. I enkelte tilfeller får søkere tilbud om to elevplasser. Dette forutsetter at det ikke er andre søkere på det valgte fag.

Instrumentleie

Vi har noen små akustiske gitarer, blåseinstrumenter og strykeinstrumenter til leie. Trommesett, piano og keyboard osv. må man ha hjemme. Det er helt nødvendig at elevene har enkel tilgang til instrumentet sitt for å få kontinuitet i øvingen.

Makspris

Kulturskolen opererer med makspris, hver familie skal ikke betale for mer enn 3 elevplasser.

Priser 

Faktura sendes ut to ganger i året.
Elevkontingent: kr 3.600 per år.
Leie av instrument: kr 800 per år.
Orkestersamspill for elever fra andre kommuner: kr 500 per år.  

Serviceerklæring

Hva kan du forvente av kulturskolen?

Søknadsfrist 7. mai

Søk her

Utvikviklingsplan

Utviklingsplan 2015-2019.pdf

Viktig merknad

Kristiansand kulturskole må ta mange sammensatte hensyn for å få timeplanene til å gå opp. Elevene får tildelt plass og tidspunkt for sin undervisning. Vi ber om forståelse for at det er vanskelig å endre dette.

Planer

Utviklingsplan 2015-2019.pdf

Nyttig

Søk her     Innlogging Min side     Bilder og filmer     YouTube     Følg oss på Facebook

Lenker

Orkesterblogg

Norsk kulturskoleråd

Samsen kulturhus

Stryk på Sørlandet

UMM

UKM

Drømmestipendet

Skolekorps i Kristiansand

Flekkerøy skolemusikkorps - vi trenger link!

Møvig og Sjøstrand skolemusikk

Vågsbygd skolemusikkorps

Grim skolemusikkorps

Kristiansand skolemusikkorps

Oddernes skolemusikkorps

Torridal skolemusikkorps

Hånes og Tveit skolemusikkorps

Randesund skolemusikk

Besøksadresse:

Musikkens hus. Kongens gate 54
4608 Kristiansand

Postadresse:


Telefon: 38148730

Forfatter: Tarjei Fjørtoft
Publisert: 27.11.2014 10:49
Sist endret: 18.04.2017 20:06