Gå til hovedinnhold

Tilskuddsbasen

Tilskuddsbasen er søknadsportalen for ordningene; Tilskudd for utsatte/vanskeligstilte barn og unge, Tilskudd til mestring, deltakelse og livskvalitet innen rus- og psykisk helsefeltet, Tilskudd til integrering, mangfold og deltakelse i samfunnsliv, Tilskudd til bruker-, interesse-, og pårørende organisasjoner, Tilskudd til organisering av frivilling innsats på helse-, sosial- og omsorgsfeltet, Tilskudd til aktivitetshus og private grendehus og Tilskudd til kompetansesentre og nettverksorganisasjoner. For å kunne søke tilskudd fra ordningene må organisasjonen være registrert i aktørbasen.

 1. Skriv søknad og send inn. Ved behov kan saksbehandler returnere søknaden til deg eller be om tilleggsopplysninger. 
 2. Vedtak fattes. Du mottar e-post med varsel om vedtak. 
 3. Godta vedtak. Du må godta vedtaket for at tilskuddet skal bli utbetalt. Det er også mulig å avslå tilskuddet eller å levere en formell klage.
 4. Motta tilskuddet. Tilskudd over kr 500 000 utbetales i rater hvert kvartal.
 5. Skriv rapport. Etter at omsøkt tiltak er gjennomført må du sende inn rapport.
 6. Saken avsluttes.

Veileder for bruk av Tilskuddsbasen

Du må søke på vegne av en organisasjon/aktør i Aktørbasen. 

 • Hvis du har en rolle i organisasjonen i Brønnøysundregistrene har du det automatisk i Aktørbasen. 
 • Hvis du ikke har en rolle i organisasjonen kan du be noen som har det om å oppdatere informasjonen i Brønnøysundregistrene. 
 • Alternativt kan du be organisasjonen om at du blir lagt til som representant i Aktørbasen. 

Etter at Aktørbasen eventuelt er oppdatert kan du gå tilbake til denne siden for  lese mer om Tilskuddsbasen. 

Mer informasjon om Aktørbasen

Innlogging i Tilskuddsbasen

Gå til nettsiden:

https://tilskudd.kristiansand.kommune.no/

Logg inn med ID-porten

Du kan bruke MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides.

Under ”Min profil” oppe til høyre må du fylle ut feltene Fornavn, Etternavn, E-post og Telefon. Fyll ut eller korriger ved behov og trykk ”Lagre”. NB - det er viktig at e-postadressen her er korrekt, slik at viktig informasjon om søknaden kommer fram til deg. Dobbeltsjekk at adressen er korrekt.

 • Under ”Organisasjoner” ser du hvilke organisasjoner/aktører du er representant for. Hvis du trykker på en av dem åpnes Aktørbasen i ny fane. Du må logge inn med ID-porten og kan redigere informasjon i Aktørbasen ved behov.

 • Hvis du ikke finner aktuell organisasjon/aktør under ”Organisasjoner”: Trykk på ”Finn eller registrer organisasjon” og du får opp en informasjonsboks; og deretter kan du trykke på ”Gå til Aktørbasen”.

 • Hvis du gjør endringer i Aktørbasen må du laste siden i Tilskuddsbasen på nytt (trykk oppdater-knappen i nettleseren eller F5 på tastaturet) for at endringer skal vises.

Under Mine søknader oppe til høyre vises dine søknader og søknader som er sendt inn på vegne av organisasjonen(e) som du er representant for.

Du kan filtrere på Søker og Dato levert. Søknadslisten vil være basert på disse valgene.

For å åpne en søknad må du trykke på raden i søknadslisten. Hvis vedtak er fattet tas du til siden for vedtak.

Trykk på ”Ny søknad” og velg hvilken tilskuddsordning du skal søke på. Når denne er valgt trykk ”Start”.

 • Du må fylle ut alle disse sidene i søknadsskjemaet: - Om søker - Beskrivelse - Budsjett (Om det er krav til budsjett) - Vedlegg (Om det er krav til vedlegg) - Annet
 • Søknaden lagres når du trykker på Forrige, Neste og Lagre.

 • Hvis du trykker på Avbryt tas du til oversiktssiden, uten å lagre.

 • NB. Hvis du trykker på et element i venstremeny blir siden som du er på ikke lagret.

 • Når søknadsskjemaet er ferdig utfylt kan du trykke på Send søknad. Du får eventuelt opp en liste med oversikt over hvilke felt du ikke har fylt ut, og/eller hvor det er feil format. Når alle felt er korrekt utfylt, blir søknaden sendt.

 • Hvis du ikke ønsker å sende søknaden likevel kan du slette den ved å trykke på Slett søknad.

 • Du kan lagre søknaden, lukke nettleseren og fortsette arbeidet senere. 
 • Hvis søknaden ikke er sendt inn eller om saksbehandler har returnert søknaden eller bedt om tilleggsopplysninger kan du trykke på Rediger søknad. Da åpnes søknaden i søknadsveiviseren.

Etter at du har sendt inn en søknad har du mulighet til å trekke den dersom du ikke ønsker å søke likevel. Når du trekker en søknad får saksbehandler varsel om dette og følger opp.

Endre kontakt: Aktøren kan endre kontaktperson eller egen kontaktinformasjon i søknaden.

 

 

Forfatter: Jørgen Skauge
Publisert: 17.10.2019 16:59
Sist endret: 17.10.2019 16:59

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?