Gå til hovedinnhold

Spillemidler

Spillemidler er 'overskuddet' av Lotto og Tipping, og deles ut til bygging av blant annet idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg. Fristen for å melde aktuell søknad til kommunen, er 1. juni 2019. Fristen for å søke spillemidler i 2019 er 1. september.

Melding sendes kommunen

Betingelsen for å kunne søke tilskudd, er at prosjektet er tatt med i kommunedelplanen for idrett og friluftsliv. Melding om planlagt anlegg og spillemiddelsøknad, gis til henholdsvis idrettsetaten eller parkvesenet senest 1. juni.

Søknad

Kommunen må opprette eget anleggsnummer før søker kan fylle ut den elektroniske søknaden (se lenke under). Det skal også leveres inn detaljerte/målsatte planer til idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning før det kan søkes, og før "spaden settes i jorda". Godkjente planer skal, sammen med andre nødvendige bilag, skannes og vedlegges i den elektroniske søknaden.

Søk

Idrettsanlegg

Til idrettsanlegg kan det søkes om inntil 1/3 av totalsum. Det er litt forskjellige maksimumsgrenser for hva man kan få i støtte. Idrettsetaten er kommunens saksbehandler.

https://www.kristiansand.kommune.no/kultur-og-fritid/idrett/spillemidler-til-anlegg/

Anlegg for friluft i fjellet

Til anlegg for friluftsliv i fjellet (løypetiltak) kan det søkes om 50% tilskudd, men ikke mer enn 1.000.000 kroner. Søknaden behandles av DNT.

Nærmiljøanlegg

Til nærmiljøanlegg gis det 50 prosent tilskudd, men ikke mer enn 300.000 kroner ved totale kostnader på 600.000 kroner eller mer. Nærmiljøanlegg er enkle anlegg for fysisk aktivitet, trim og idrettslek. Eksempler på dette er flerbruksløkke, sandvolley, skate, BMX, turløype osv. Det kan ikke søkes tilskudd til lekeplasser/lekeutstyr. Parkvesenet er kommunens saksbehandler.

Vedlegg

Det må foreligge tinglyst skjøte/leieavtale (skal vedlegges søknaden) på minst 20 år (40 år for idrettsanlegg) for rett til bruk av arealet hvor anlegget tenkes bygd. Dersom arealet eies av kommunen, skal Kristiansand Eiendom skriftlig bekrefte at arealet kan disponeres til omsøkte formål i minst 20/30 år.

Bekreftelse på egenkapital skal vedlegges søknaden (f.eks. kontoutskrift og styrevedtak). Dugnad kan være del av finansieringen (regn 200 kroner pr. time), og må dokumenteres i ettertid (regnskapet) gjennom timelister. Det kreves nå også at søkeren bekrefter/ dokumenterer å ha dekning for hele byggesummen (inkludert det fremtidige spilletilskuddet) for perioden fra byggestart til utbetaling av spillemidlene. (normalt 2-4 måneder etter ferdigstillelse og innlevert regnskap).

Andre nødvendige vedlegg: Kort behovsvurdering, kostnadsoverslag og/eller pristilbud, finansieringsplan, kart som viser anleggets plassering i bydelen, plan for drift av anlegget.

Dersom det er fare for sjenanse for naboer (støy, innsyn...), må anlegget byggemeldes til kommunen, og det må sendes nabovarsel. Eventuell byggetillatelse skal da vedlegges søknaden.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om idrettsanlegg rettes til Idrettsetaten

Eivind Hellerslien i parkvesenet kan svare på spørsmål om nærmiljøanlegg, og treffes på 909 24 260

Tone H. Trelsgård i parkvesenet kan også svare på spørsmål om spillemidler 38 24 31 87

Forfatter: Terje Askildsen
Publisert: 12.03.2015 21:45
Sist endret: 08.03.2019 12:22

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?