Gå til hovedinnhold

Kristiansand kommunes samlelegat

Tilskudd til frivillig innsats

Legatets formål er å stimulere den humanitære og frivillige innsatsen på det sosiale felt i Kristiansand kommune.

Legatet får tilført midler som kommunen har avsatt til ideelle og sosiale organisasjoner. Disse midlene legges til legatets avkastning og tilskuddspotten i 2019 er på rundt 850.000 kroner.

Midlene utdeles til tiltak i regi av enkeltpersoner, grupper, foreninger, organisasjoner eller institusjoner m.v.. Ved tildeling av midlene skal det spesielt legges vekt på interessegruppers egen aktivitet, samt tiltak med høy grad av frivillighet.

Legatets styre tildeler midler etter en skjønnsmessig vurdering. Det er ingen klagemulighet. Legatstyret er helse- og sosialstyret.

Søknad må sendes på elektronisk søknadsskjema.

Krav til søknadens innhold og vedlegg:

  • Søkerens / organisasjonens formål
  • Hva det søkes om midler til og søknadsbeløp
  • Søkerens handlingsplan og budsjett for 2019
  • Rapport for tilskudd mottatt fra samlelegatet i 2018

Alle søknadene vil bli offentliggjort i forbindelse med behandling av legatstyresaken. Legatstyret planlegger å behandle saken i april/mai og svar på søknadene vil foreligge i mai.

Send søknad

Søknadsfrist: 01. mars 2019.

Kontaktperson er Anne Grete Widding

Legatstyrets tildelinger i 2018

Forfatter: Hilde Fjukstad
Publisert: 13.04.2015 14:49
Sist endret: 23.01.2019 12:10

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?