Kristiansand kommunes samlelegat

Tilskudd til frivillig innsats

Legatets formål er å stimulere den humanitære og frivillige innsatsen på det sosiale felt i Kristiansand kommune.

Legatet får tilført midler som kommunen har avsatt til ideelle og sosiale organisasjoner. Disse midlene legges til legatets avkastning og tilskuddspotten i 2018 er på rundt 1 million kroner.

Midlene utdeles til tiltak i regi av enkeltpersoner, grupper, foreninger, organisasjoner eller institusjoner m.v.. Ved tildeling av midlene skal det spesielt legges vekt på interessegruppers egen aktivitet, samt tiltak med høy grad av frivillighet.

Legatets styre tildeler midler etter en skjønnsmessig vurdering. Det er ingen klagemulighet. Legatstyret er helse- og sosialstyret.

Søknad må sendes på elektronisk søknadsskjema.

Krav til søknadens innhold og vedlegg:

  • Søkerens / organisasjonens formål
  • Hva det søkes om midler til og søknadsbeløp
  • Søkerens handlingsplan og budsjett for 2018
  • Rapport for tilskudd mottatt fra samlelegatet i 2017

Alle søknadene vil bli offentliggjort i forbindelse med behandling av legatstyresaken. Legatstyret planlegger å behandle saken i april og svar på søknadene vil foreligge i mai.

Det gjøres oppmerksom på at mottakere av driftstilskudd fra egen post i Handlingsprogram 2017-2020 som hovedregel ikke vil bli prioritert i denne tilskuddsordningen.

Send søknad

Søknadsfrist: 20. februar.

Kontaktperson er Anne Grete Widding

 

Legatstyrets tildelinger i 2017:

Forfatter: Hilde Fjukstad
Publisert: 13.04.2015 14:49
Sist endret: 10.01.2018 13:13