Gå til hovedinnhold

Nærmiljømidler, tilskudd til utendørs lekeplasser, møteplasser og aktiviteter i nærmiljøet

Kristiansand kommune gir tilskudd til tiltak som kan bidra til økt deltakelse i aktiviteter i lokalsamfunnet, flere, bedre og tryggere leke-/møteplasser og aktivitetstilbud for alle aldersgrupper, bedre oppvekstmiljø, økt trivsel, trygghet og tilhørighet. Ev. tilskuddsmidler skal brukes til opprustingstiltak eller igangsetting av nye tiltak og aktiviteter.

Kristiansand kommune v/ parkvesenet deler årlig ut tilskudd til tiltak som kan bidra til økt deltakelse i utendørs aktiviteter i lokalsamfunnet, flere, bedre og tryggere lekeplasser, løkker, møteplasser og aktivitetstilbud for alle aldersgrupper, bedre oppvekstmiljø, økt trivsel, trygghet og tilhørighet. 

Midlene skal brukes til opprustingstiltak eller igangsetting av nye tiltak og aktiviteter. Det gis ikke tilskudd til ordinær drift/vedlikehold, som for eksempel sandskift, maling av gjerder og lignende. 

Velforeninger, skoler og andre oppfordres til å søke. Før det ev. gis tilskudd til sandlekeplasser, kreves det at velet inngår driftsavtale med kommunen for gjeldende plass(er). Sjansen for å få tilskudd er størst ved stor grad av dugnad og egenkapital! Det kan søkes flere år på rad. Husk at tilgrensende naboer skal varsles om, og være enige i omsøkte tiltak.

SØKNADSFRIST FOR TILSKUDD ER 1. MARS HVERT ÅR. Ev. tildeling skjer i månedskiftet mars/april.

Søknadsskjema for fleksible nærmiljømidler

For ytterligere informasjon vennligst kontakt servicetorvet teknisk, tlf. 38 07 50 00 eller parkvesenet, tlf. 38 24 31 82. Du kan også lese mer om nærmiljøaktiviteter, tilbud, muligheter og tilskudd på www.kristiansand.kommune.no

Den elektroniske søknaden sendes til post.teknisk@kristiansand.kommune.no

 

 

 

Forfatter: Terje Askildsen
Publisert: 16.01.2015 09:01
Sist endret: 02.02.2017 13:33

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?