Gå til hovedinnhold

Nærmiljømidler

Kristiansand kommune deler årlig ut fleksible nærmiljømidler til etablering og opprusting av utendørs møteplasser, lek og aktiviteter i nærmiljøet. Søknadsfrist er 1. mars.

Tiltak som kan få støtte

Det kan gis støtte til tiltak som:

 • styrker oppvekstmiljøet for barn og unge (lek, løkke, akebakke o.l. fysiske aktiviteter)
 • stimulerer til samarbeid og økt medvirkning fra beboerne i planlegging og gjennomføring
 • har en åpen profil og skaper tilhørighet, trivsel og fellesskap for flest mulig i lokalmiljøet
 • er prosjektrettede, nytenkende og utprøvende
 • er rettet mot vanskeligstilte grupper

Det gis ikke støtte til: 

 • saker som gjelder enkeltpersoner
 • ordinær årlig drift og vedlikehold (for eksempel utskifting av sand i sandkassa, maling av gjerder og utstyr...)
 • tiltak som kan medføre arbeidsgiveransvar eller driftsansvar for kommunen
 • saker som er under politisk behandling
 • lokaler og arrangementer

Om søknaden

Søknadsskjema 

 • Søknadsfrist er 1. mars.
 • Søknadene behandles av parkvesenet
 • Velforeninger, skoler og andre oppfordres til å søke.
 • Har du spørsmål kan du kontakte Eivind Hellerslien i parkvesenet, tlf xx

Før det gis tilskudd til sandlekeplasser, må velforeningen som søker, inngå driftsavtale med parkvesenet. Les mer om lekeplasser og driftsavtale her.

Dersom dere søker om midler til anlegg som krever nabovarsler og byggetillatelse, må det foreligge byggetillatelse/godkjenning før det gis tilskudd.

Det skal sendes inn skriftlig rapport til parkvesenet om bruk av tilskuddsmidlene innen 1. desember samme år.

Vedlegg til søknaden

Legg ved kart over området, gjerne også tegning/skisse og bilder. Dette gjør du på siste side i søknaden. Vedleggene må være lagret som egne filer, eller ettersendes i posten.

Du kan kjøpe kart på Servicetorvet, Rådhuskvartalet - Rådhusgata 18 eller finne det på internett

Kart på internett:

 • Her finner du situasjonskart
 • Zoom deg inn til det aktuelle området og skriv ut kartet. Marker området hvor tiltaket skal skje, scann inn kartet og legge det ved søknaden.
 • Dersom du har installert en PDF-skriver, kan du lagre kartet som en PDF-fil. Da kan du også bruke tegneprogrammet på kartet for å markere området hvor tiltaket skal skje. Klikk på Skriv ut, velg PDF-skriveren og lagre PDF-fila. Legg PDF`en med som vedlegg.

Ettersending av vedlegg

Dersom du ikke har mulighet til å legge ved vedleggene elektronisk, må du ettersende dem til Kristiansand kommune, Parkvesenet, Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand. Husk å merke vedleggene med "Nærmiljømidler", Navn på søker (... velforening) og navn på tiltaket/plassen.

Forfatter: Terje Askildsen
Publisert: 16.01.2015 08:27
Sist endret: 10.09.2018 20:53

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?