Gå til hovedinnhold

Kulturarrangement i nærmiljøet

Formål

Stimulere til økt samarbeid om et utvidet kultur- og fritidstilbud i bydelene, med hovedvekt på tilbud for barn og unge. Foreninger, lag og grupper med tilhørighet i bydelen kan søke om tilskudd.

Det kan søkes tilskudd til:

  • Åpne arrangementer i nærmiljøet
  • Økt deltakelse i lokalsamfunnsaktiviteter.
  • Aktiviteter som vil føre til bedre oppvekstmiljø, økt trivsel, trygghet og tilhørighet.
  • Aktiviteter som oppfølger kommunenes satsingsområder.

Samarbeidsprosjekter og tiltak for barn- og ungdom prioriteres. Hvis tiltaket nedlegges tilfaller eventuelt innkjøpt utstyr Kristiansand kommune.

Tilskuddet ytes ut fra en samlet, faglig vurdering.

Det gis ikke tilskudd til:

  • Ordinær drift.
  • Saker som gjelder enkeltpersoner.
  • Tiltak som medfører at kommunen påtar seg arbeidsgiver eller driftsansvar utover prosjektets varighet.
  • I saker som er under politisk behandling, bør det ikke innvilges midler som kan oppfattes som forsøk på å påvirke politiske beslutninger. (Gjelder særlig i kontroversielle saker).

Eget rapporteringskjema inkludert regnskap skal sendes inn når tiltaket er gjennomført.

Tilskuddsordningen er ment til å stimulere til aktivitet og ikke fullfinansiering av prosjektet. Søknadsfrist hele året.

Søknadsskjema

Spørsmål om søknaden kan rettes til Fritidsetaten vest og Fritidsetaten øst.

Forfatter: Tor Kapstad
Publisert: 29.05.2015 14:59
Sist endret: 03.04.2017 14:50

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?