Årsrapporter egen post

Her finner du oversikt og nøkkelopplysninger over mottakere av tilskudd fra egen budsjettpost 2015. Klikk på mottaker for å gå inn på hver enkelt årsrapport.

Mottaker

Organisajons-
form

Lønnede
årsverk
Styreleder p.t.
(n= nasjonalt)

Tilskudd       
2015 kultur-
budsjettet
( i 1000 kr)

Omsetning
2015
(i 1000 kr)


Års-  resultat
(i 1000 kr)
Tilskuddets
andel av
omsetning
Andre offentlige tilskuddsytere
Kilden Teater - og konserthus Interkommunalt selskap   198,1  Marianne E. Johnsen  34 282  228 970  8 977  15,0 % Stat, fylkeskommunene, Grimstad, Arendal 
Sørlandets Kunstmuseum   Stiftelse  12,8 Jan V. Johannessen   3 063  17 597    559  17,3 %  Stat, fylkeskommunene
Vest-Agder-museet Interkommunalt selskap   43  Toril Runden  3 895  56 670  3 989  6,9 %  Stat, V-A fylkeskommune, eierkommuner
Agder naturmuseum og bot. hage  Interkommunalt selskap  11  Eva B. Åsland  3 031  12 074  1 017  25,1 %  Stat, V-A fylkeskommune
Idrettsrådet i Kristiansand  Forening  1 Svein Engedal    800  1 072      48  74,6 %  
Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet  Stiftelse  20  Arvid Grundekjøn  1 160  20 955  -3 197  5,5 %  Stat, V-A fylkeskommune
Bragdøya kystlag  Forening Odd Sigbjørn Ubostad   830  5 075  + 394  16,4 %  V-A fylkeskommune, HS-sektoren
Kristiansand Kunsthall  Forening  2  Per Kvist  780  3263  + 65  23.9 %  Stat
Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter  Stiftelse  17  Kjell Rune Olsen 640   17 238  + 409  3,7 %  Riksantikvaren , V-A fylkeskommune
KIA Sør - kristent interkulturelt arbeid  Forening  0,8  Geir J. Bekkevold (n)  620  1610  + 317  38,5 %  
Sørnorsk filmsenter Aksjeselskap   1  Jan Kløvstad  575  7 002  + 14  8,2 %  Stat, fylkeskommuner, Arendal
Sørf- kompetansesenter for musikk Forening 2,4 Ingvild Hovden  560 3 853 - 82 14,5 % Stat, fylkeskommunene
Sound of Happiness kompetansesenter  Stiftelse  ca. 3,3  Kjell Ove Djupesland  500  2 816 + 8   17,8 %  HS-sektoren
 Rosegården Teaterhus  Forening  ca. 1,5  Guri Paulsen  500  1 159  - 43  43,1 %  V-A fylkeskommune
 Stiftelsen Arkivet  Stiftelse  13,6  Dagrun Eriksen 430   14 783  - 43  2,9 %  
Agder Kunstsenter  Forening 1,4   Elisabeth Astrup Haarr  425  1 887  + 171  22,5 %  Fylkeskommunene
Vision - Kristiansand Skatepark   Aksjeselskap  ca. 2  Michael Scott Troxel  410  1 699 - 12   24,1 %  
Cinemateket i Kristiansand  Forening  Danckert Monrad-Krohn  310  1 243  + 43  24,9 % Stat 
Ungdom sammen for byen Forening   0,4  Øyvind Valvik  200    241   - 34  83 %  
Tømmerstø grendehus  Forening ca. 0,25  Frank Iglebæk  120    264 + 10   45,5 %  
Norsk forfattersentrum Sørlandet   Forening  1  Mikkel B. Bugge (n)  106  1 188  0  8,9 % Stat, V-A fylkeskommune 
Akks Kristiansand  Forening  0,8  Anna-Lisa Wilrodt  75  668 +136   11,2 %  
Fellesverkstedet Myren grafikk  Forening  0  Marianne Amundsen  60  237  -38  25,3 %  
Kristiansand Minibyggere  Forening  0  Kjell Magnus Iglebæk 55   74  + 10  75,3 %  
Tveit IL - skibakke  Forening  0  Anders Hodne  45  148  -75  30,4 %  
Bentsens hus - lokalhistorisk senter   Samarbeidsforum  ca. 0.02  Mai Hilmer Syvertsen 43   67  +1 64,2 %   
Kristiansand barne- og ungdomsteater Forening   ca. 0,2  Nina Gisken Brekke  40  264  -7  15,2 %  
Tveit bygdemuseum  Forening  Trygve Emil Tønnessen  35  35  +24  100 %  
Vågsbygd karateklubb - kampsportarena  Forening ca. 0,2   Hans Kristen Madsen 30   1 249  +21  2,1 %  
Sørnorsk Jazzsenter  Stiftelse  1  Hans G. Abel Rosendahl 25   2 950  +1  0,8 %  Stat, Arendal, A-A fylkeskommune
Oddersjaa - Klappane hoppbakke Forening   0  Jon P. Knudsen 20  134   +48  14,9 %  
 SUM    340,77  11 kvinner/ 20 menn 52 478   344 125    15,2 %  
 SUM ekskl. Kilden    142,67    18 196 115 155     15,8 %  
Forfatter: Helene Hostad Tønnessen
Publisert: 06.09.2016 10:28
Sist endret: 07.09.2016 09:50