Torv- og gatesalg og standområder

Årskontrakt på torvet

Ønsker du fast salgsplass på torvet? Areal leies ut på årsbasis og koster kroner 12 000,- Avtale gjøres med vår arrangementskoordinator.

Tilfeldig gatesalg

Det tilbys tre avgiftsbelagte salgsplasser i Markensgate, og inntil to plasser i Kvadraturens øvrige gågatenett, i tillegg til tilgjengelige salgsplasser på Nedre Torv.  Salgsplassene i Markensgate er ikke tilgjengelige i tidsrommet 15. juni til 5. august.
Tildeling av salgsplass foregår ved oppmøte på Servicetorvet. Det leies ut for en dag av gangen, og det må forskuddsvis betales en administrasjonsavgift pr. dag fastsatt av bystyret.  Hvis du ønsker å selge på lørdager, må gebyret betales på fredagen. Servicetorvet er lokalisert i Rådhusgata 18 og har åpent fra kl. 8.00 - 15.30. Det er også Servicetorvet som anviser salgsplass.

Pris pr. dag: kr. 200,- (kr. 500,- pr. dag dersom du selger fra bil på torvet). Kvittering skal alltid kunne forevises på slagstedet.

Forretningene kan låne ut eget salgsareal til stands, lotteri og vaffelsalg der inntektene går til ideelle formål. Forretningene gir skriftlig tillatelse som godkjennes av mattilsynet når dette er nødvendig.

Juletresalg og annet tilfeldig slag, kan foregå på Torvet etter tillatelse fra arrangementskoordinatoren.

Gatemusikanter

Gatemusikanter som ønsker å spille i Markensgate eller annet sted i Kristiansand skal innhente tillatelse på Servicetorvet.  Det vil i løpet av en dag være tillatt å spille i inntil 120 minutter, fordelt på tre plasser. Maks 40 minutter på samme sted.  Støynivået skal til enhver tid ligge under de til enhver tid gjeldende støygrenser som slik spilling.  For musikanter med høyttalere/forsterkere tildeles spilletid på Torvet.  Salg av egenproduserte CD'er og andre effekter relatert til artistvirksomheten er tillatt.

Gatemusikanter på kunne legitimere seg.

Standvirksomhet

Det er avsatt tre områder i Markens gate (gågata) til gratis standvirksomhet. Dvs. oppstilling av plakater, utdeling av løpesedler m.v. for ideelle, humanitære, religiøse og politiske formål og organisasjoner.
Standvirksomheten skal være opplysningsvirksomhet overfor publikum.

Ønsker du tillatelse til å bruke standområdene, sender du en skriftlig henvendelse til Servicetorvet. Du kan få tillatelse til standvirksomhet inntil to dager i samme uke for samme søker. Det er anledning til å søke om standplasser for flere uker om gangen i en og samme søknad. Salg av lodd, brosjyrer, aviser, emblemer og lignende som inngår i opplysningsvirksomhet over publikum, er tillatt.

Brosjyre

Ordensregler gågate og torvet

Arrangementskoordinator

Besøksadresse:

Rådhusgata 18
4611 Kristiansand

Postadresse:


Telefon: 38 07 50 00

Kontaktperson: Tore Løvland

Telefon: 906 87 918

Forfatter: Iren Moløkken
Publisert: 30.01.2015 11:27
Sist endret: 11.07.2017 09:26