Torv- og gatesalg og standområder

Årskontrakt på torvet

Ønsker du fast salgsplass på torvet? Areal leies ut på årsbasis og koster kroner 12 000,- Avtale gjøres med vår arrangementskoordinator.

Tilfeldig gatesalg

Tilfeldig gatesalg kan bare foregå fra avsatt område på Nedre Torv. I perioden 16. august til 14. juni kan tilfeldig gatesalg også foregå fra tre steder i Markens gate. Salgsarealet utgjør 1x2 m i Markens gate (gågata) og 4x6 m på Nedre Torv.
Alle som ønsker å selge noe må betale leie for en dag av gangen. Dette gjør du på Servicetorvet før du starter salget. Hvis du ønsker å selge på lørdager, må du betale leien på fredagen. Servicetorvet er lokalisert i Rådhusgata 18 og har åpent fra kl. 8.00 - 15.30. Det er også Servicetorvet som anviser salgsplass.

Pris pr. dag: kr. 200,- (kr. 500,- pr. dag dersom du selger fra bil på torvet). Kvittering skal alltid kunne forevises på slagstedet.

Forretningene kan låne ut eget salgsareal til stands, lotteri og vaffelsalg der inntektene går til ideelle formål. Forretningene gir skriftlig tillatelse som godkjennes av mattilsynet når dette er nødvendig.

Juletresalg og annet tilfeldig slag, kan foregå på Torvet etter tillatelse fra arrangementskoordinatoren.

Gatemusikanter

Tillatelse og tildeling av gratis plass til gatemusikanter gis av vår arrangementskoordinator. Artister/gruppe uten høyttalere/forsterkere kan få tildelt inntil 120 minutter spilletid i Markens gate (gågata). Det kan maksimalt spilles i 40 minutter på samme sted. For gatemusikanter med høyttalere/forsterkere tildeles spilletid på Nedre Torv.

Gatemusikanter på kunne legitimere seg, og salg av effekter på standområdene er ikke tillatt.

Standvirksomhet

Det er avsatt fire områder i Markens gate (gågata) til gratis standvirksomhet. Dvs. oppstilling av plakater, utdeling av løpesedler m.v. for ideelle, humanitære, religiøse og politiske formål og organisasjoner.
Standvirksomheten skal være opplysningsvirksomhet overfor publikum.

Ønsker du tillatelse til å bruke standområdene, sender du en skriftlig henvendelse til vår arrangementskoordinator. Du kan få tillatelse til standvirksomhet inntil 3 dager i samme uke for samme søker. Det er anledning til å søke om standplasser for flere uker om gangen i en og samme søknad.

Salg av lodd, brosjyrer, aviser, emblemer og lignende som inngår i opplysningsvirksomhet over publikum, er tillatt.

Brosjyre

Ordensregler gågate og torvet

Arrangementskoordinator

Besøksadresse:

Rådhusgata 18
4611 Kristiansand

Postadresse:


Telefon: 38 07 50 00

Kontaktperson: Tore Løvland

Telefon: 906 87 918

Forfatter: Iren Moløkken
Publisert: 30.01.2015 11:27
Sist endret: 18.03.2015 13:31