Kulturlivet i Kristiansand

Mangfold

Kristiansand yrer av ulike aktører og institusjoner som driver med kultur. Både bevaring av gammel kulturarv og nyskapende kreativ kultur har sin plass her. Utearealer i nærheten av sjø og svaberg, og større og mindre lokaler rundt om i byen legger grunnlag for gode kulturopplevelser.

Sammensetningen av profesjonelle kunstnere, frivillige lag og organisasjoner og unge musikere og kunstnere på vei opp og fram gir et bredt spekter av tilbud og arrangementer i kulturbyen Kristiansand.

Dans

Kristiansands dansemiljø er i utvikling. Byen har Sørlandets eneste festival for samtidsdans, "Ravnedans", Kilden teater- og konserthus har flere spennende danseforestillinger på programmet, Vågsbygd videregående skole tilbyr utdannelse innen dans og en rekke danseaktører i byen tilbyr kurs innenfor sjangre som hiphop, salsa, jazz, ballett, stepp, selskapsdans med mer.

Danseaktører:Julie Rasmussen er en av byens meritterte dansere Foto: Privat

Festivaler

Fra Ravnefest i Ravnedalen. Foto: Anders Martinsen fotograferI Kristiansand arrangeres det en rekke festivaler året rundt. Festivalene presenterer en rekke kultursjangere og bidrar til å skape bredde, engasjement og et mangfoldig kulturuttrykk i byen. En festival kan defineres som et arrangement innen kunst og kultur som varer minst to dager og arrangeres minst annet hvert år.

Her er oversikt over festivalene.

For spørsmål om å arrangere større arrangementer og festivaler kontakt kommunens arrangementskoordinator Tore Løvland
Tlf.  38 24 32 38

Film og kino

Fønix kinosenter Foto: Anders Martinsen fotograferKristiansand kan by på spennende film og kinoopplevelser. Byen har flere gode visningsarenaer for film, egen filmfestival, filmverksted for unge og et filmsenter.

Kristiansand Kino

Kristiansand Kino er stedet for gode filmopplevelser. Kinoene har 7 saler og alle har god komfort, meget god lyd- og bildekvalitet, og store lerreter. Sjekk programmet og bestill billetter her.

Cinemateket

En annet visningsted for film er Cinemateket i Kristiansand. De tar pulsen på den dagsaktuelle filmkulturen og gjør de sentrale verkene fra filmhistorien tilgjengelig på kino.

Filmverkstedet på Samsen

Samsen Kulturhus kan man melde seg på spennende filmverksteder. Her kan man produsere eller delta på prosjekter drevet av Filmverkstedet.

Sørnorsk filmsenter

Sørnorsk filmsenter gir tilskudd til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm og tilbyer et bredt spekter av ulike kompetansehevende og bransjeutviklende tiltak. sørnorsk filmsenter skal også bidra til regional talentutvikling og filmfaglige tiltak rettet mot barn og unge.

Barnefilmfestivalen

Barnefilmfestivalen arrangeres i september og er den eneste rene filmfestival for barn og unge i Norge. Festivalen har opparbeidet seg betydelig internasjonal anseelse og er absolutt noe man må få med seg!

Kinokonsesjon

Kinokonsesjonsbestemmelsene for Kristiansand kommune.

 

Kulturminnevern

Vest-Agder-museet - Kristiansand museum Foto: Anders Martinsen fotograferByantikvaren gir råd og veiledning og bidrar med informasjon om kulturminnevern til publikum og internt i kommunen. Byantikvaren har ansvar for registrering og klassifisering av kommunens kulturminner og gir uttalelser til saker som berører verneverdige bygg og eiendommer både ved enkelt byggesaksbehandling og forslag til reguleringsplaner.

Kulturarven utgjør vår kollektive hukommelse om tidligere generasjoners samfunn og levekår. Mennesket har alltid satt spor etter seg i omgivelsene. Sporene kan ha en annen betydning for oss som lever i dag, enn for de menneskene som satte dem. Kulturminner og kulturmiljøer vitner om både kontinuitet og endring gjennom tidene, og er et viktig grunnlag for vår tolking og forståelse av fortiden. Slik kan de også hjelpe oss til å forstå vår egen tid og bidra til å forme framtiden.
 
Kulturminnene er stadig truet - både av tidens tann og endret arealbruk. Fjerner vi et gammelt hus, en gravhaug eller et bykvartal, kan dette sammenlignes med å rive ut et blad fra historieboka. I samfunnet er det derfor brei enighet om at kulturminner og kulturmiljøer skal tas vare på til det beste for dem som lever i dag, og for dem som kommer etter oss.
 
Vi skal ikke ta vare på alt. Vår samtid og ettertid må få anledning til å utforme omgivelsene og etterlate seg fysiske spor. De kulturminner og kulturmiljøer som bevares må derfor gjenspeile verdier som de fleste i vårt samfunn mener det er viktig å ta vare på. 

Aktuelle nettsteder

Eksterne lenker

Litteratur

Norsk forfattersentrum Sørlandet

 

Lokal historie

Christianssands Byselskab synliggjør den lokale historienLokalhistoriske aktiviteter interesserer mange i Kristiansand og et stort frivillig engasjement synliggjøres gjennom de varierte og spennende organisasjonene og institusjonene på dette feltet.

Bragdøya kystlag ble stiftet i 1996 som et lokallag av det nasjonale Forbundet KYSTEN. Kystlaget har vært drivkraften i utviklingen av Bragdøya kystkultursenter. I dag er det landets største kystlag med mer enn 650 medlemmer i alle aldersgrupper.I tillegg til å drive virksomheten på Bragdøya har kystlaget ansvar for Grønningen fyr og for en stor samling tradisjonelle, verneverdige båter.

Wergelandssenteret er en interesseorganisasjon som ble opprettet i 2008. Senterets intensjon er å skape Wergelandsbyen Kristiansand. I tillegg ønsker Wergelandsselskapet med dette å berike kulturlivet og øke opplevelsesdimensjonene både i lokalsamfunnet og i forhold til den kulturarven som er knyttet til Wergelandsfamilien.

Agder Historielag er en regional paraplyorganisasjon som dekker Aust- og Vest-Agder fylker. Laget ble stiftet i 1914, og har i dag ca. 870 medlemmer og 43 lokallag. 

Fullriggeren Sørlandet er verdens eldste operative fullrigger fra 1927. Skuta er en enestående kulturarv fra det maritime Norge under seil. Tidligere var hun et skoleskip for sjømannsopplæring av skoleskipsgutter, nå er hun tilgjengelig for opplevelsesseilas for alle som kan tenke seg det.

Aktuelle lenker:

Eksterne lenker:

Museer

Agder naturmuseum og botaniske hage Foto: Anders Martinsen fotograferKristiansand har et variert og spennende museumstilbud å by på.

Vest-Agder museet er en sammenslutning av sju kulturhistoriske museer i hele fylket. I Kristiansand finner du:

Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter (BDF) som huser D/S Hestmannen er en offentlig stiftelse opprettet av Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune og Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet i 1990. Bredalsholmen ble i 1996 etablert som nasjonalt fartøyvernsenter for verneverdige fartøy bygget i stål.

Agder naturmuseum og botanisk hage er det eneste naturmuseet i landsdelen og er et av de eldste. Det åpnet i 1928. Museet har både faste og skiftende utstillinger. De faste utstillingene er fra tidlig 90-tall og omfatter temaene: "Fra istid til nåtid" og "Fra hav til hei". Den botaniske hagen har blant annet Norges største samling av sukkulenter og en stor samling med roser.

Kristiansand Kanonmuseum - Møvik fort, "Batterie Vara", Krooddveien finner du verdens nest største kanon noensinne montert på land. Batteriet inngikk i perioden 1945-52 i det Norske Kystartilleriet. Kanonene ble produsert i Tyskland av Friedrich Krupp, Essen i 1940. De var av samme type som kanonene ombord i slagskipene "Bismarck" og "Tirpitz". Møvik fort og kanonmuseet er et av 14 nasjonale festningsverk. Nasjonale festningsverk.

Sørlandets Kunstmuseum Skippergata 24 b, åpnet dørene i Kristiansand sentrum i februar 2000. Det er et museum for hele Agder-regionen. Et karakteristisk trekk ved denne institusjonen er at den viser både billedkunst og kunsthåndverk. Museet har som mål å begeistre, bekrefte og utfordre. Både den faste samlingen og skiftende utstillinger byr på spennende verker.

 

Musikk


Helene Bøksle og Kristiansand Symfoniorkester Foto: Anders Martinsen fotograferKristiansand er en levende musikkby med et bredt spekter av tilbud. Byen har flere scener sentralt i Kristiansand og har også en rekke konsertarrangører som setter byen på musikkartet.

Sjekk ut Kulturkalenderen for Kristiansand og få oversikt over hvilke konserter og andre arrangementer som rører seg i byen.

Konsertarrangører

Trash Pop er en av de mest aktive konsertarrangørene i Kristiansand og har de siste årene stått for en stor del av konsertvirksomheten innenfor pop/rock sjangeren.

Kristiansand Jazzvesen  arrangerer jazzkonserter, lørdagsjazz brunch og Jam på restaurant Hos Naboen i Markensgate.

Kristiansand Symfoniorkester er byens største kunstinstitusjon og gir et bredt tilbud til Agders befolkning.

Sommer på Torvet arrangeres hver torsdag i sommerhalvåret i Kristiansand og trekker tusenvis av mennesker.
Fast husband er Radio Jam. Restaurantene på torvet står bak arrangementet.

Sommer på Fiskebrygga arrangeres hver tirsdag om sommeren. Fast husband er Pål Rake med band og det er restaurantene på Fiskebrygga som står bak arrangementene.

Cafe Generalen i Ravnedalen arrangerer konserter i tillegg til å servere mat. Her er det også bingo og quiz i sommermånedene på torsdager. Sjekk nettsiden deres for detaljer.

Flere konsertarrangører

 

Scener

 

Teater


Kost & mask Illustrasjonsfoto: Anders Martinsen fotograferKristiansand har et levende teatermiljø og et eget regionteater, Agder Teater som holder til i Kilden teater- og konserthus sammen med Kristiansand Symfoniorkester og Opera Sør. Teateret har også en utendørsscene i Fjæreheia hvor det settes opp en rekke forestillinger gjennom året.

En annen viktig aktør erRosegården Teaterhus som er et kulturbygg for amatørteatergrupper på Sørlandet. Gruppene engasjerer teaterentusiaster fra fem år til aktive pensjonister og over 30 teater- og kulturgrupper holder til på Rosegården.

Scener

 

Teatergrupper

 

Visuell kunst


Tormod Ropstad legger siste hånd på verket Foto: Anders Martinsen fotograferKristiansand har en rekke spennende kunstinstitusjoner og miljøer.

Sørlandets Kunstmuseum Skippergata 24 b, åpnet dørene i Kristiansand sentrum i februar 2000. Det er et museum for hele Agder-regionen. Et karakteristisk trekk ved denne institusjonen er at den viser både billedkunst og kunsthåndverk. Museet har som mål å begeistre, bekrefte og utfordre. Både den faste samlingen og skiftende utstillinger byr på spennende verker.

Agder Kunstsenter, Kunstmuseets nærmeste nabo, formidler billedkunst og kunsthåndverk. Senteret har mer enn 200 profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere på Agder i sitt nettverk. I lokalene i Skippergata 24 vises det jevnlig presentasjoner av kunstnere, utsmykking, prosjekter, konkurranser samt salg av kunst.

Kristiansand Kunsthall - tidligere Christianssands kunstforening - holder til midt i sentrum. Foreningen startet oppbyggingen av Det Faste Galleri i 1902. Det bestyres av kunstforeningens styre og er i dag deponert i Sørlandets Kunstmuseum. Kunstforeningen videreutviklet sin utstillingsprofil og ble en Kunsthall i 2012 gjennom et bredere samarbeid med andre kunstinstitusjoner.

Galleri BI-Z Dronningensgate 39, er et av de største private gallerier i Norge. Galleriet viser et bredt utvalg i norsk samtidskunst. Over 200 kunstnere er presentert i magasinene med flere tusen arbeider i alle prisklasser og stilarter.

Haavik Rammer og Kunst i Skippergata 21, viser verk av lokale, nasjonale og internasjonale kunstnere i sitt butikk- og kjellergalleri.

Flere lenker:

 

Andre kulturaktører

Aladdin kulturhus

Odderøya

 

 

 

 

Forfatter: Bjørn Amundsen
Publisert: 25.03.2015 13:28
Sist endret: 01.09.2016 10:34