Den kulturelle skolesekken

Vi gir profesjonell kunst og kultur til grunnskolen

Nye nettsider

Vi har fått nye nettsider: http://www.knuden.no/info/dks 

Om DKS

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsning som skal bidra til at elever i grunnskolen og i videregående opplæring i Norge får mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst og kulturuttrykk av alle slag.

Program 2016/2017

Sand-festivalen - Til fyret
 • Produsent: ASSITEJ Norge/SAND-festivalen
 • Tid: 15. september 2016 kl. 13.00
 • Varighet: 45 min
 • Antall elever: 200
 • Sted: Kilden
 • Dks dekker buss
Vilhelm og Thomas, 8.-10. trinn
 • Produsent: Sørlandets kunstmuseum
 • Tid: 12. september - 14. oktober
 • Varighet 90 min
 • Antall elever: maks 30 per økt
 • Sted: Sørlandets kunstmuseum
 • Dks dekker buss

To brødre er utgangspunktet for dette formidlingsprosjektet. Både Vilhelm og Thomas Krag var forfattere, selv om det er Vilhelm Krag som er mest kjent for oss i dag. Ved hjelp av ulike tekstutdrag av begge forfatterne, og portretter av dem, skal elevene bli bedre kjent med brødrene og deres forfatterskap. Kristiansand opplevde en stor katastrofe i brødrenes levetid. Katastrofen var bybrannen, som blant annet ble utløsende for en av de viktigste bøkene til Vilhelm Krag, Min Barndoms Have. Ved hjelp av oppgaver jobber elevene også med historikken rundt brannen og hvordan den påvirket dem som opplevde den. Portrettene av Thomas og Vilhelm er laget av henholdsvis Ch. Krogh og E. Munch, og det blir derfor også relevant å ta med spørsmål knyttet til kunstnerne av portrettene.

Elevene vil gruppevis jobbe med tekstutdragene og ulike spørsmål knyttet til brødrenes liv og forfatterskap.

Læreplan for norsk:

Samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og fremføre tolkende opplesing og dramatisering

Byen vår. Kristiansand rundt år 1900, 2. trinn
 • Produsent: Kristiansand museum
 • Tid: Uke 37-39
 • Varighet: kl. 09.00-11.45
 • Antall elever per dag: 50
 • Sted: Kristiansand museum (Kongsgård)
 • Dks dekker buss

Del 1. Sammen med museumspedagogen. Vi følger to fiktive barn, 6-7 år gamle. Den ene kommer fra byens høyere sjikt. Her er mange søsken og en far som har kontoret sitt i det store huset der de bor, så ham ser de ofte.

Her er hushjelper i stue og i kjøkken og kusk ute i bakgården. Her er mange rom og stuer, riktig god plass, livet er lett og alle er glade, men det lurer farer likevel. Den andre kommer fra et lavere sjikt og bor i et hjem med lite plass.

Her er mor og far og mange søsken og alle skal ha plass og kjøkkenet deles med familien ovenpå. Skolen ligger rett rundt hjørnet, det er kort vei frem og tilbake, men etter skolen venter arbeid som mor har bestemt skal og må utføres. Far har arbeid i et verksted, der han er neste hele dagen og kommer sent hjem, da er han sulten og må ha mat før han legger seg.

På denne tiden var det å bo i Kristiansand å bo i Kvadraturen i et trehus med rødmalte vegger mot bakgården og hvite, gule eller grønne vegger mot gaten. Den gang fyrte man med ved for å få det varmt i stuen og for å få kokt maten i kjøkkenet.

Med utgangspunkt i en historisk atmosfære og med redskaper fra den aktuelle tiden, vil elevene få et mer forståeligog levende bilde av samfunnet for litt over 100 år siden.

I siste del av programmet deltar elevene selv i ,,gammeldagse" aktiviteter.

Del 2. Sammen med læreren. Dette er gruppen som venter på tur for undervisning. Kart med forslag til hva som kan gjøres mens klassen venter, sendes skolen og utleveres ved ankomst: Lære om byen vår, leke, spise matpakke. Museet har lekeplass i Bygaden og ,,Over heia" og dersom det regner eller er dårlig vær, kan matpakken nytes under tak i Minibyen.

Bilder forteller, 5.-10. trinn
 • Produsent: Christopher Stonehill
 • Tid: Uke 43 og 48
 • Varighet: 2 t 15 m
 • Antall elever per økt: 30
 • Sted: Skoler

Velkommen inn til bokkunstens eventyrlige univers! En bokillustratør produserer bilder med et budskap. I dette verkstedet skal elevene fremkalle et personlig budskap gjennom egne tekster og håndmalte bilder.

Verkstedet blir ledet av illustratøren Christopher Stonehill. Han er fra England, nå bosatt i Kristiansand.

Ved hjelp av ulike teknikker og virkemidler som f.eks. tusjmaling og billedutsnitt, skal de finne unike motiver som kan fortelle ulike historier. Hver elev har sin særegne strek, og hver illustrasjon er som et eget lite kunstverk med et personlig uttrykk.

I verkstedet skal elevene skrive sine egne tekster med bildene som utgangspunkt og produsere små billedbøker.

Formålet er å utvikle deres tegne- og skriveferdigheter, samt gi dem kunnskap om håndverk og originalitet.

Vinn eller forsvinn, 10. trinn
 • Produsent: Storymakers
 • Tid: Uke 45
 • Varighet: 45 min
 • Antall elever per økt: ca. 75
 • Sted: Skoler

•En pulje nyankomne asylsøkere

•En tv-overført tevling

•En pris

•LIKE MULIGHETER FOR ALLE

"Jeg har full forståelse for at det kan høres spekulativt ut å lage tv - underholdning av et samfunnsproblem, men jeg hadde aldri laget konseptet uten ståltro på at det reelt kan representere løsningen på det akselererende asylproblemet".

Terje Sparre, programskaper

"Vinn eller forsvinn" er en performance der kortfilmen "Vinn eller forsvinn" presenteres av fasilitatorene Ole Tellefsen og Kristian Landmark som en pilot for en større realityserie. En tvserie

der asylsøkere må konkurrere om å få oppholdstillatelse i Norge. Dette påstår de at de gjør på oppdrag fra den fiktive programgründeren Terje Sparre for å få tilbakemeldinger fra elevene som innspill til videre utvikling av programkonseptet. Før filmen vil de derfor samtale med elevene om hvilke gameshow og realityprogrammer de liker.

Etter filmen vil de lede en debatt elevene imellom om både innhold og virkemidler.

"Vinn eller forsvinn" skal bli katalysator for en levende diskusjon elevene imellom der både filmatiske virkemidler, bruken av filmatiske virkemidler, programkonseptet og programinnholdet debatteres. Terje Sparres utsendte medarbeidere vil ikke selv bidra med synspunkter men stå som fasilitatorer og moderatorer for debatten.

Nød! Hjelp!, 8.-10. trinn
 • Produsent: Britt MiRee Abrahamsen
 • Tid: Uke 46
 • Varighet: 90 min
 • Antall elever per økt: ca. 30
 • Sted: Skoler

90-minutters opplegg som inneholder visuelle og audielle inntrykk, foredrag, opplesning, aktiv deltagelse i gitte oppgaver, debatt og spørsmålsrunde.

Det er et opplegg som penser innom fag som: Norsk, geografi, historie, samfunnsfag, religion, og problemstillinger innen etikk, moral og filosofi.

Bakgrunn

Min forrige roman "Nød hjelp" (2014) handlet om en rekke etiske dilemma rundt nødhjelp - i stor og liten skala, men reiste hovedsaklig en lang rekke spørsmål rundt hvordan nødhjelp kan arte seg, (plusser, minuser). Og hva kan en enkeltperson gjøre stilt overfor "verdens elendighet". I boken lykkes ikke hovedpersonen, en vanlig jente fra Tromøy, spesielt godt - på tross av alle anstrengelser - og de beste intensjoner.

Handlingen er en lang reise i mange moralske dilemma - en reise som til tider er ufrivillig komisk, fordi spriket mellom teori og det virkelige liv viser seg å være ganske stort.

I dag - med den urolige situasjonen som følge av krig, fattigdom, store bølger av flyktninger - synes

problemstillinger rundt nødhjelp og bistand viktigere enn noensinne. Med boken ønsket jeg å riste litt i de vante forestillingene rundt nødhjelp - og få folk til å tenke litt selv - hva kan man forvente av seg selv, hva er realistisk - hva er en god handling og et godt menneske. Hvem skal hjelpes - og vil de egentlig ha hjelp?

Her er flust av problemstillinger som jeg tenker at ungdom - med sin rettferdighetsssans, er opptatt av.

For å skrive boken, reiste jeg på noen ganske krevende research-reiser til India og arbeidet i et hjem for døende

hjemløse, og på et barnehjem - begge drevet av Mor Teresa-organisasjonen (forøvrig også noe jeg diskuterer

ganske heftig i boken), og dessuten var jeg i Georgia, hvor jeg beskrev hverdag og nødhjelp mot en ossetinsk

familie som er internflyktninger i Tbilisi. Jeg har fått tilbakemeldinger fra mange utestasjonerte hjelpearbeidere at

boken beskriver særdeles godt mange situasjoner de kjenner seg igjen i, og tegner et realistisk bilde av hvordan

det gode som skal gjøres, ikke alltid er så enkelt. Dette er også et av spørsmålene: Hvorfor ender den gode viljen

ofte opp i et dårlig resultat?

Opplegget er derfor som følger:

Dobbelttime:

Første time:

- Jeg forteller kort om bokens innhold, og viser bilder fra research-turen i India og Georgia for å skape en visuell

forståelse av hva det egentlig handler om - både selve temaet, men også gi et grundig innsyn i hvordan skrive- og

researchprosessen arter seg (hvordan planla jeg turen og boken, hvordan jobbet jeg underveis, hva skjedde med

teksten i møtet med menneskene, hvordan brukte jeg ord for å få frem alt det vanskelige jeg opplevde, hva ønsker

jeg å formidle - og hvordan bruker jeg ord for å fange leseren inn i opplevelser som er mine personlige erfaringer)

- Diskuterer/ definerer også nøkkelord som "nødhjelp", "u-hjelp", "bistand".

- Spørsmålsrunde og pause

Time to:

- Jeg leser korte tekstbiter fra "Nød hjelp"- stykker som er egnet til diskusjon.

- Deler ut ark med noen tenkte situasjoner der elevene selv skal tenke rundt hvordan de ville løse situasjonen, hva

slags hjelp er ideell, hva bør man gjøre, hva bør man ikke gjøre, hva kan være til gagn, hva kan være til skade,

hvordan skal man ta hensyn til ulike kulturer, hva er egentlig nødhjelp/ bistand. Jobbe i grupper eller individuelt.

- Diskusjon / konklusjon i plenum.

- Eventuelt spørsmålsrunde / andre kommentarer

Hvor dum går det an å bli?, 5.-7. trinn
 • Produsent: Hilde Eskild
 • Tid: Uke 46 og 47
 • Varighet:30 min
 • Antall elever per økt: ca. 60
 • Sted: Skoler

Dere har sikkert hørt spørsmålet; "Hvor dum går det an å bli?" I denne forestillingen får dere svar. Dere får nemlig vite hvor dum det går an å bli. Forestillingen tar for seg historiene til tre menn som er så vanvittig teite at konene deres inngår et veddemål. Den som får mannen til å gjøre den aller dummeste tingen, får gratis kaffe. Uten at de vet det, konkurrerer de tre mennene med hverandre i å være dummest. Så får vi se hvem det blir. Kanskje Holger, som er så dum at han ikke skjønner hvordan man slokker et stearinlys. Eller Medel, som tror at han kanskje har

druknet uten å vite om det, eller Jack, som vandrer rundt med en ost på hodet i solsteken.

Og vinneren? Ja, det er han som er så dum som det går an å bli.

Forestillingen er full av komiske situasjoner og vanvittige påfunn og varer i ca. en halv time.

Baldrian & Musa Dukketeater PÅ TUR, 1.-4. trinn
 • Produsent: Giert Werring
 • Tid: Uke 47
 • Varighet: 45 min
 • Antall elever per økt: 150
 • Sted: Skoler

En klassisk dukketeaterforestilling med en påfølgende "avsløringsbolk". Idéen er å aktualisere en 40 år lang tradisjon i Kristiansand uten at det blir en "museal" opplevelse. Dette dukketeateret er en del av kulturbildet i byen, og mange vil ha et forhold til det. Programmet vil tilby et møte med kunstformen og et innblikk bak kulissene

Hjerte av glass, 5.-7. trinn
 • Produsent: Karin Moe Hennie
 • Medvirkende: Elisabeth Lindland og Karin Moe Hennie
 • Tid: Uke 49
 • Varighet:45 min
 • Antall elever per økt: ca. 100
 • Sted: Skoler

Vi er i et stormøte i Konfliktrådet og en mobbesak rulles opp. Vi får ta del i hendelsen fra ulike perspektiver, en mobber, et offer, en som så på, en lærer etc. Disse forskjellige fortellingene spilles ut gjennom ulike virkemidler: dans, sang, rap, bevegelse, musikk, dialog og kombinasjoner av disse. På denne måten ønsker vi å treffe hodet, hjertet og magen til tilskueren.

"Hjerte av glass" er en poetisk, visuell og musikalsk teaterforestilling, med dans som et sterkt element. Den veksler mellom realisme og bruk av mer ikke-realistiske, poetiske utrykk. Mellom det kontemplative og det handlingsmettede. Mellom det morsomme og det såre. Mellom det rytmiske og det langsomme.

Gjennom disse kunstneriske virkemidlene ønsker vi å treffe de emosjonelle strengene hos barna, som gjør at forestillingen og tematikken plutselig angår dem.

Vi ønsker å bevege barnet til økt erkjennelse om hva mobbing gjør, og hvilket ansvar hver enkelt av oss har. Dette er en forestilling med et viktig budskap. For hvem har egentlig ansvaret, den som slår, den som sier at han skal slå, eller den som står og ser på?

Uten ende, 5.-7. trinn
 • Produsent: Sørlandets kunstmuseum
 • Tid: Uke 2-6
 • Varighet: 90 min
 • Antall elever per økt: Maks 30
 • Sted: Sørlandets kunstmuseum
 • Dks dekker buss

Sirkelen er flittig brukt, både i kunst og i design. I formidlingsprosjektet «Uten ende» skal elevene lære om ulike kunstverk og ulik design der sirkelen er sentral.

I verkstedsdelen brukes store, runde design puffer for å måle omkretsen av sirklene. Ved hjelp av målebånd skal elevene finne ut størrelsene på puffene, for deretter å bruke tallene de finner i praktiske matematikk oppgaver. Her brukes tredimensjonale former til å få en forståelse av geometri. Mål er viktig i utviklingen av design og i kunstverk, og denne sammenhengen ønsker vi at elevene skal få en bedre forståelse av etter undervisningsopplegget.

Læreplanen for matte:

analysere eigenskapar ved to-og tredimensjonale figurar og beskrive fysiske gjenstandar innanfor daglegliv og teknologi ved hjelp av geometriske omgrep

Bibliotek og forfatterbesøk, 3. trinn
 • Produsent: Eldrid Johansen
 • Samarbeidspartnere: Norsk Forfattersentrum, Kristiansand folkebibliotek og Dks Kristiansand kommune
 • Tid: Uke 3 (torsdag og fredag, uke 5 (torsdag og fredag og uke 12 og 14 (mandag - fredag)
 • Varighet: 90 min
 • Antall elever per økt: maks 35
 • Sted: Vågsbygd bibliotek og Hellemyr bibliotek
 • Dks dekker buss

Eldrid Johansen har utgitt mange bøker for barn. Hun forteller hvor hun får ideer fra, hvordan en bok blir til og hvordan hun skriver slik at historien blir spennende. Eldrid har med seg ferdige, og uferdige, bøker og avslører forfatterhemmeligheter og triks.

I tillegg til å være forfatter jobber Eldrid som sanger og syngende skuespiller, og hun forlater ofte elever som med stjerner i øynene uttaler at det nye drømmeyrket er å bli forfatter!

eldridjohansen.wordpress.com   

På et filmsett, 8.-10. trinn
 • Produsent: Ola Røyseland
 • Tid: Uke 5-7 og 9-10. Kun tirsdager
 • Varighet: 90 min.
 • Antall elever per økt: ca. 30
 • Sted: Skoler

Hva skjer egentlig rett utenfor bildet vi ser i en ferdig film? Hva er egentlig rett bak kamera, og hva er prosessen rundt hvert eneste bilde? Ola Røyseland, leder for filmverkstedet på Samsen kommer med kamera, lys- og lydutstyr, og viser og forklarer. Elever involveres aktivt ved å få forskjellige roller som er vanlige på et filmsett, og i fellesskap går vi gjennom hvordan en filmfotograf, en lysmester, en lydsjef, en regissør, en skuespiller, en klapper og en scriptansvarlig arbeider og tenker, og hvordan alt henger sammen.

Opplegget ble gjennomført i både ungdomsskoler og videregående skoleåret 2015-2016, og fungerte veldig bra som et dels seminar, dels praktisk workshop hvor elevene er med og deltar.

Physical & mental borders, 8.-10. trinn
 • Produsent: Stefano Cagol
 • Samarbeidspartnere: Agder Kunstsenter og Dks Kristiansand kommune
 • Tid: Uke 7
 • Varighet: 90 min.
 • Antall elever per økt: ca. 30
 • Sted: Ekserserhuset
 • Dks dekker buss

En grense kan være en dør eller en barriere og Kristiansand kan symbolisere en påvirkning av vanngrenser som endrer seg over tid,

Cagol ønsker å gjennomføre en undersøkelse av tidligere og nåværende grensesituasjoner. Prosjektet skal resultere i en serie foto eller video, installasjon.

Ingenting varer evig, spesialtilpasset
 • Produsent: Elisabeth Kristensen
 • Tid: Vinter. Etter avtale
 • Varighet: etter avtale
 • Antall elever per økt: etter avtale
 • Sted: Skoler etter avtale

Elevene jobber en hel dag med hver sin isblokk. De jobber med silhuetten som hovedform. Før det første fordi is ikke egner seg til å skulpturere lys og skygge med, den er gjennomsiktig. For det andre fordi elevene ikke er vant med å jobbe tredimensjonalt og subtraktivt. Silhuett er derfor en enkel måte å utarbeide en god form på. Skulpturene belyses og dokumenteres med foto i etterkant.

Utvalgte skoler får tilbud om denne produksjonen. Det er ikke ordinær påmelding.

Inn i eventyret, 6.-7. trinn

Basert på en barnebok av Veslemøy Solberg

Musikk: Sven Ohrvik

Manus og sangtekster: Veslemøy Solberg

 • Produsent: Dks Kristiansand kommune
 • Skuespillere og regi: Maria Lied og Mari Kaalaas
 • Dukkedesign: Maria Lied
 • Snekker og maler: Birger Gjertsen
 • Takk til Giert Werring for gode råd og tips
 • Produksjonsleder, lyd og lys: Tarjei Fjørtoft
 • Tid: Uke 12
 • Varighet: 45 min
 • Antall elever: ca. 100 per forestilling
 • Sted: Musikkens hus
 • Dks dekker buss

Det var en gang ei jente, ei lita jente, som visste med seg selv at hun savnet noe. Det var ikke det at hun ikke hadde det bra; Hus hadde hun og mat og klær, eget rom hadde hun, og en mamma som ikke visste hva godt hun kunne gjøre for henne. Men så var det likevel slik at hun savnet noe.

Slik begynner eventyret om Mira, ei jente fra Pakistan som er adoptert, og som bor hos mamma i Norge. Hver dag tenker hun på hvem hun egentlig er, på hvor hun kommer fra, på hvor hun begynner. Hver dag tenker hun på hvorfor hun ble forlatt utenfor et barnehjem i Peshawar for åtte år siden.
En dag finner Mira et hemmelig skrin på loftet. Skrinet bringer henne ut i verden, inn i eventyret – ut på en spennende, musikalsk og fantastisk reise, der alt kan skje.

Spor, 8.-10. trinn
 • Produsent: Kilden Dialog
 • Samarbeidspartner: Dks Kristiansand kommune
 • Prosjektleder: Elisabeth Lindland
 • Tid: Uke 9
 • Varighet: 60 min
 • Antall elever per økt: 500
 • Sted: Kilden teater- og konserthus
 • Dks dekker buss

SPOR – en forestilling med kontraster: Det stumme og det høylytte, det avanserte og det enkle, de profesjonelle og de ikke-profesjonelle. Alt i et samspill. Alt for å sette spor.

SPOR er en inkluderende forestilling utgangspunkt i Kristiansand Katedralskole Gimles satsing på kunst som verktøy for mestring, forståelse og inkludering mellom elever med psykiske og fysiske utviklingshemninger og andre elever. Prosjektet går ut på å avdekke og utvikle de kunstneriske ressursene som finnes i elevmassen og arbeide frem mot en forestilling. Formålet er å skape innovative møter mellom profesjonelle kunstnere og ungdommer, og ungdommene imellom, som bidrar til økt mestring, synlighet, toleranse og kvalitetsopplevelser.

Forestillingen består av musikalske orkestermoduler, som bindes sammen med elektroniske eller akustiske mellomspill. Ouverture, egne orkesterstykker, musikk til turn / akrobatikk, drama, tablåer, dikt og tekster laget av elevene, er elementer som inngår i forestillingen.

Beat like Stomp!, 1.-7. trinn
 • Produsent: Karl Ivar Refseth
 • Tid: Uke 9-11
 • Varighet: en skoledag
 • Antall elever per økt: ca. 100
 • Sted: Skoler

Et seminar om kreativitet og samarbeid

Hva er stomp?

Det internasjonale begrepet Stomp er å lage musikk på alle mulige gjenstander rundt oss, som f eks søppelbøtter, kjøkkenutstyr eller bildeler. Bevegelses-elementer lar seg også lett intergrere.

Fakta om beat like stomp:

Styrker klassemiljøet og elevenes selvtillit: Elevene komponerer og øver inn en konsert for resten av skolen i tett samarbeid med en internasjonalt turnérende kunstner. Styrker elevenes evne til personlig uttrykk: Så godt som alle elevene opplever mestringsfølelse.Velegnet også for aldersblandede grupper, f eks fådelte skoler.Knyttet opp mot læreplanen i musikk, med vekt på komposisjon og utøving.Fremmer en holdning om at alle er like viktige: Innsats fra hele klassen er en forutsetning for et godt resultat.Gjennomført og videreutviklet gjennom ca. 200 undervisningsdager de siste 6 år.

Jegere i steinalderen, 4. trinn
 • Produsent: Friluftsaktiviteter v/ Trond Ole Bertelsen
 • Samarbeidspartner: Dks Kristiansand kommnune
 • Tid: Uke 11-14
 • Varighet: 09.00-13.00
 • Antall elever per dag: 50
 • Sted: Kristiansand museum (Kongsgård)
 • Dks dekker buss

Dette er en praktisk steinalderdag. Elevene får en kort intro på dagens program. De blir stilt opp på ei tidslinje for å se hvor lenge det er siden vi hadde steinalder i Norge. Elevene rullerer så på 3 stasjoner: jakt, bueskyting og arkeologi.

Vi tilbereder elgkjøtt i kokegrop og elevene får smake på dette. På slutten av dagen blir barna med på hugge på en stokkebåt og får forsøke seg som arkeologer i et lite utgravningsfelt.

Kontaktinfo

Produsent: Trond Ole Bertelsen, trond.ole.jaktogfiske@gmail.com eller 901 76 099

DKS: Tarjei Fjørtoft, post.skolesekken@kristiansand.kommune.no eller 977 17 935

Barnefilmfestivalen/Filmfest UNG, 5 .+ 9/10. trinn
 • Produsent: Den internasjonale barnefilmfestivalen
 • Samarbeidspartner: Dks Kristiansand kommune
 • Tid: Uke 16-17
 • Varighet: varierende
 • Antall elever per økt: varierende
 • Sted: Flere steder
 • Dks dekker buss. Egen bestilling gjennom festivalen

All påmelding foregår gjennom festivalen.

Mer info kommer

I dag kjem rosemålaren, 5.-7. trinn
 • Produsent: Kristiansand museum
 • Tid: Uke 18-21
 • Varighet: 120 min
 • Antall elever per økt: 50
 • Sted: Kristiansand museum (Kongsgård)
 • Dks dekker buss

Rosemaling blir gjerne sett på som et særegent norsk fenomen. Kristiansand museum på øvre Kongsgård vil gjerne vise frem rosemalingen i de gamle bygningene i friluftsavdelingen, rosemaling fra Vest-Agder og Setesdal. I tillegg til husene i friluftsavdelingen har museet en utstilling med utvalgte rosemalte gjenstander.

Å kunne være rosemaler var et kjærkomment levebrød fra midt på 1700-tallet til midt på 1800-tallet i de norske bygder, den gang Norge var et bondesamfunn og industrien kun i sin spede begynnelse.

I hundrevis av år var de røykfylte stuene uten fargerik dekor, så banker rosemaleren på døren. Med roseutstyret i sekken. Å rose betyr mer enn blomsten, det betyr å pynte, å gjøre noe enda finere.

Museet ønsker å formidle den omreisende jakt på arbeidsoppgaver, om materialtilgang og teknikker i en tid uten den samme økonomi og de hjelpemidler vi har i dag.

Selve programmet:

Del 1. Sammen med museumspedagogen. Halve gruppen (25 elever) blir vist friluftsavdelingens bygninger dekorert med rosemaling, i kontrast til den umalte gamle årestue. Runden avsluttes i utstillingen i hovedbygget. Siden mye av programmet foregår utendørs anbefales varm genser og gode sko.

Del 2. Sammen med læreren. Etter instruksjon fra museumspedagogen har halve gruppen (25 elever) ,,verksted" med utprøving av forskjellige forslag til dekorering i rosemalingsteknikk.

De to gruppene veksler mellom del 1 og del 2.

Nå går det helt rundt for meg, 1.-4. trinn
 • Produsent: Sørlandets kunstmuseum
 • Samarbeidspartner: Dks Kristiansand kommune
 • Tid: Uke 19-23
 • Varighet: 90 min
 • Antall elever per økt: maks 30
 • Sted: Sørlandets kunstmuseum
 • Dks dekker buss

I dette formidlingsprosjektet jobber vi med sirkler fra ulike hverdagsgjenstander. Disse hverdagsgjenstandene blir mal for pappsirkler i ulike størrelser, og disse skal elevene bruke i verkstedet. Vi bruker store papirruller der elevene sammen skal lage et mønster av de ulike sirklene. Her blir det viktig med samarbeid og å kunne sette sammen de ulike sirklene til et dekorativt mønster. De skal også fargelegge mønstret slik at sirkelbildet kan tas med tilbake til skolen for å eventuelt henges opp der.

Læreplanen for matte:

Kjenne att, beskrive trekk ved og sortere sirkler, mangekanter, kuler, sylinderar og polyeder,

lage og utforske geometriske mønster og beskrive dei munnleg

Forfatter: Tarjei Fjørtoft
Publisert: 19.11.2014 13:44
Sist endret: 23.06.2017 09:57