Tilskuddsordninger

Her finnes en oversikt over tilskuddsordninger til kunst- og kulturformål, leie av skolegymsaler / skolebasseng og midler fra idrettsrådet

Tilskudd til kunst- og kulturformål

Søknadsskjema

  • Søknadsfrist er 15. januar og 15 august.
  • OBS! Søknadsskjema blir aktivert når fristen nærmer seg.

Tilskudd til leie av skolegymsaler og skolebasseng

  • Idrettslag kan søke om tilskudd til leie av gymsaler og basseng på skoler.
  • Søknadsskjema
  • Søknadsfrist: 1. mai

Midler fra idrettsrådet

Dersom du har spørsmål kan du kontakte idrettsetaten på post.idrett@kristiansand.kommune.no 

 

Forfatter: Steinar Skeie
Publisert: 23.03.2015 08:32
Sist endret: 15.11.2017 14:49