Gå til hovedinnhold

Spillemidler til anlegg

Det kan søkes om spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og friluftsanlegg. Det er en forutsetning at prosjektet er tatt med i gjeldende kommunedelplan for idrett og friluftsliv.

 

Søknadsfrist og betingelser 2019

Det kan søkes om spillemidler til bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og friluftsanlegg. Betingelsen er at prosjektet inngår i vedtatt kommunedelplan for idrett og friluftsliv og at det er opprettet anleggsnummer for prosjektet (konf. Parkvesenet/Idrettsetaten). Alle anlegg skal forhåndsgodkjennes av Parkvesenet/Idrettsetaten før søknad og byggestart.

Idrettsanleggene skal være åpne for allmenn idrettslig virksomhet. Til idrettsanlegg kan det søkes om inntil 1/3 av totalsum (ulike maksimumsgrenser). «Ordinære nærmiljøanlegg» er enkle utendørs anlegg for fysisk aktivitet, trim og idrettslek; eksempelvis ball-løkke, sandvolley, turløype osv., men ikke rene lekeplasser og lekeplassutstyr. Det må foreligge tinglyst skjøte/leieavtale på min. 20 år for nærmiljøanlegg. Nedre godkjente kostnadsramme er kr. 50 000,-. Det gis 50 % tilskudd, min. kr. 25 000,- maks kr. 300 000,-.

Med bakgrunn i pågående kommunesammenslåing, er frist for påtenkte søknader satt noe tidligere enn normalt.
Følgende frister gjelder for årets spillemiddelsøknader:


1.6.    Frist for å melde inn påtenkte nye spillemiddelsøknader til kommunen.
15.8.  Frist for at søknadene er forhåndsgodkjent i kommunen.
1.9     Frist for innlevering av komplett materiale/søknader med forhåndsgodkjente planer og nødvendige bilag.

NB! Med bakgrunn i endrede forutsetninger fra Kulturdepartementet settes endelig frist for innlevering av komplett materiale/søknader med forhåndsgodkjente planer og bilag, til 15.9.

Alle søknader skal leveres elektronisk. Søknadsskjema finnes på www.anleggsregisteret.no
Søknader som tidligere er blitt godkjent, men har fått avslag på midler må fornyes/gjentas innen fristen. Kontakt Parkvesenet eller Idrettsetaten i forkant av denne prosessen.

Nærmere informasjon fås ved henvendelse til:
Parkvesenet v/Eivind Hellerslien tlf.: 38 24 36 62
Idrettsetaten v/Stein Arvid Samuelsen tlf.: 38 24 32 65 

Idrettsanlegg 

 

Søknadsskjema

Søknadsbeløp

  • Inntil 1/ 3 av totalsum (ulike maksimumsgrenser)

Nærmiljøanlegg

Kontakt

  • Postadresse: Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand
  • Besøksadresse: Rådhuskvartalet – Rådhusgata 18, Inngang fra Torvet og Tollbodgata Henvendelse i Servicetorvet i 1. etasje
  • Åpningstider: 08.00 - 15.00
  • Telefon: 38 07 50 00
  • E-post: Idrettsetaten
  • Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til Idrettsetaten v/Stein Arvid Samuelsen tlf. 38 24 32 65 eller Parkvesenet v/Eivind Hellerslien tlf. 909 24 260
Forfatter: Lisan Gjendem
Publisert: 19.03.2015 09:07
Sist endret: 02.07.2019 12:31

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?