Gå til hovedinnhold

Spillemidler til anlegg

Det kan søkes om spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og friluftsanlegg. Det er en forutsetning at prosjektet er tatt med i gjeldende kommunedelplan for idrett og friluftsliv.

Søknadsfrist og betingelser 2019

Det kan søkes om spillemidler til bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og friluftsanlegg. Betingelsen er at prosjektet inngår i vedtatt kommunedelplan for idrett og friluftsliv og at det er opprettet anleggsnummer for prosjektet (konf. Parkvesenet/Idrettsetaten). Alle anlegg skal forhåndsgodkjennes av Parkvesenet/Idrettsetaten før søknad og byggestart.

Idrettsanleggene skal være åpne for allmenn idrettslig virksomhet. Til idrettsanlegg kan det søkes om inntil 1/3 av totalsum (ulike maksimumsgrenser). «Ordinære nærmiljøanlegg» er enkle utendørs anlegg for fysisk aktivitet, trim og idrettslek; eksempelvis ball-løkke, sandvolley, turløype osv., men ikke rene lekeplasser og lekeplassutstyr. Det må foreligge tinglyst skjøte/leieavtale på min. 20 år for nærmiljøanlegg. Nedre godkjente kostnadsramme er kr. 50 000,-. Det gis 50 % tilskudd, min. kr. 25 000,- maks kr. 300 000,-.

Med bakgrunn i pågående kommunesammenslåing, er frist for påtenkte søknader satt noe tidligere enn normalt.
Følgende frister gjelder for årets spillemiddelsøknader:


1.6.    Frist for å melde inn påtenkte nye spillemiddelsøknader til kommunen.
15.8.  Frist for at søknadene er forhåndsgodkjent i kommunen.
1.9     Frist for innlevering av komplett materiale/søknader med forhåndsgodkjente planer og nødvendige bilag.

Alle søknader skal leveres elektronisk. Søknadsskjema finnes på www.anleggsregisteret.no
Søknader som tidligere er blitt godkjent, men har fått avslag på midler må fornyes/gjentas innen fristen. Kontakt Parkvesenet eller Idrettsetaten i forkant av denne prosessen.

Nærmere informasjon fås ved henvendelse til:
Parkvesenet v/Eivind Hellerslien tlf.: 38 24 36 62
Idrettsetaten v/Stein Arvid Samuelsen tlf.: 38 24 32 65 

Idrettsanlegg 

 

Søknadsskjema

Søknadsbeløp

  • Inntil 1/ 3 av totalsum (ulike maksimumsgrenser)

Nærmiljøanlegg

Kontakt

  • Postadresse: Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand
  • Besøksadresse: Rådhuskvartalet – Rådhusgata 18, Inngang fra Torvet og Tollbodgata Henvendelse i Servicetorvet i 1. etasje
  • Åpningstider: 08.00 - 15.00
  • Telefon: 38 07 50 00
  • E-post: Idrettsetaten
  • Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til Idrettsetaten v/Stein Arvid Samuelsen tlf. 38 24 32 65 eller Parkvesenet v/Eivind Hellerslien tlf. 909 24 260
Forfatter: Lisan Gjendem
Publisert: 19.03.2015 09:07
Sist endret: 08.03.2019 12:11

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?