Gå til hovedinnhold

Søknadsskjemaer

Her finner du diverse søknadsskjemaer

Utendørsanlegg

Innendørsanlegg

  • Leie av kommunale idrettshaller til arrangementer (søknadsfrist 1. mai): Søknadsskjema
  • Leie av kommunale idrettshaller til sommertrening (søknadsfrist 1. mai): Søknadsskjema
  • Leie av kommunale idrettshaller til trening for idrettslag i perioden august - mai (søknadsfrist 1. mai): Søknadsskjema
  • Leie av kommunale idrettshaller til trening for bedriftsidrettslag/private i perioden august - mai (søknadsfrist 1. mai): Søknadsskjema 
  • Leie av Sørlandshallen til trening i perioden november - mars (søknadsfrist 1. oktober): Søknadsskjema
  • Tilskudd til leie av skolegymsaler og skolebasseng for ordinære idrettslag (søknadsfrist 1. desember): Søknadsskjema
  • Spesielle retningslinjer for tilskudd til leie av skolegymsaler og basseng for høsten 2019 i forbindelse med kommunesammenslåingen (Kristiansand, Søgne, Songdalen):

     Det vil sannsynligvis bli endringer i ordningen «Tilskudd til trening i skolegymsaler/basseng». Dette vil ikke bli avgjort før i budsjettbehandlingen i desember 2019.   På grunn av dette skal dere IKKE sende inn søknad 1. mai,  men 1. desember 2019. Tildeling av tilskudd for høsten 2019 vil da bli gjort ut fra faktisk betalt leie for høsten 2019. Fakturakopier for høsten 2019 skal legges ved søknaden, (event. dokumentasjon fra utleier på antatt beløp faktura for høsten 2019 vil være på). Ber også om kopi av faktura for våren 2019 for kontroll i forhold til tilskudd for våren 2019 (ble utbetalt 28. mars).Tilskuddets størrelse for høsten 2019 vil være omtrent det samme som for inneværende sesong.  Søknad sendes: post.idrett@kristiansand.kommune.no

  • Leie av terapibassenget i Aquarama (søknadsfrist: 22. mai): Søknadsskjema. 
Forfatter: Steinar Skeie
Publisert: 19.03.2015 10:16
Sist endret: 22.10.2019 09:41

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?