Idrettsanlegg

I Kristiansand er de aller fleste idrettsanleggene kommunale. Det er idrettsetaten som har ansvaret for drift og vedlikehold. Det er bygget mange flerbrukshaller og kunstgressbaner de siste årene. I tillegg finnes det en del spesial anlegg (som ishall, curlinghall og innendørs fotballhall), - samt en rekke mindre anlegg. Anleggene benyttes av skoler på dagtid, samt idrettslag på kvelder og i helger. En del anlegg benyttes også til uorganisert aktivitet.

Leie av kommunale idrettsanlegg til trening og arrangementer

Kriterier for tildeling av treningstid

Disse kan søke

 • Alle klubber tilhørende Kristiansand kommune
 • Omfatter alle idrettslag som har tilholdssted i Kristiansand kommune
 • Medlemskap i Norges Idrettsforbund
 • Gjennomført RENT IDRETTSLAG

Prioriteringer

 • Barn og unge i alderen 6-19 år
 • Nivå/divisjonsplassering
 • Lokale hensyn - geografisk plassering
 • Nyopprettet klubb med mulighet for rekruttering
Søknadsfrister

Utendørsanlegg

 • For perioden 01.11 – 31.03. Søknadsfrist 01.10
 • For perioden 01.04 – 31.10. Søknadsfrist 10.02

Sørlandshallen

 • For perioden 01.11 – 31.03. Søknadsfrist: 01.10
 • For perioden 01.04 - 31.10. Søknadsfrist: Fortløpende

Kommunale idrettshaller

 • Søknadsfrist: 1. mai. Gjelder for perioden skolestart til ut mai
 • Gjelder: Kommunale idrettshaller, Aquarama, Brannvaktas gymsal, Vågsbygd samfunnshus

Bedriftsidretten - trening:

 •  Brannvaktas gymnastikksal, Torkelsmyra volleyballhall og Odderøyhallen. Søknadsfrist: 01.05

Tilskudd til trening:

Sommertrening i haller og gymsaler

 • For perioden 01.06 - 15.08. Søknadsfrist: 01.05

Idda Arena isbaner

 • For perioden 01.09 –30.04. Søknadsfrist: 01.05
Diverse søknadsskjemaer og betalingssatser
 • Diverse søknadsskjemaer
 • Frist for anke er 14 dager etter at tildeling av treningstid er mottatt
 • Melding om tildeling av treningstid sendes til idrettslagene 3 uker etter at søknadsfristen er gått ut
 • Betalingssatsene 

Branninstrukser

Branninstrukser
 • Som eier er kommunen forpliktet til å utarbeide branninstrukser for alle idrettsanlegg, og gjøre disse samt branntegninger kjent for alle leietakere.  Under hvert anlegg finner dere instrukser og tegninger (blir lagt ut i løpet av vår 2017).  Ved leieavtale skal leier signere på at dokumentene er lest og branntegninger gjennomgått.  I brann- og eksplosjonsvernlovens paragraf 7 "Tiltak ved store arrangement" er i tillegg arrangør forpliktet til, i god tid før arrangementet, å informere kommunen og brannvesen om type arrangement.  Slik at kommunen kan kreve nødvendige opplysninger for å vurdere faren for brann og og evt fastsette nødvendige brannsikringstiltak og begrensninger, herunder krav til ansvarshavende arrangør.
 • Veiledning til forskrift om brannforebygging.  Gjeldende fra januar 2016

 

 

Store idrettsanlegg

Aquarama

Aquarama sett fra Tangen

Adresse

Tangen 8, 4608 Kristiansand

Byggeår: 2013

Inneholder

 • Badeland
 • Idrettsbasseng
 • Terapibasseng
 • Surfebølge
 • Stupeanlegg
 • Spa
 • Klatrevegg
 • Buldrevegg
 • Treningssenter
 • Styrketreningsrom
 • Idrettshall
 • Ulike tilbud innen folkehelse
 • Kafé
 • Her finner du mer informasjon om Aquarama
 • Aquarama`s hjemmeside 
Gimle Idrettspark

Flyfoto Gimlehallen

Adresse

 • Inneholder
 • 3 håndballbaner 20x40 meter med kunststoffdekke. Renovert i 1999 med nytt dekke og generell oppgradering i 2017. Tribunekapasitet 1060.  I tillegg finnes mobile tribuner.
 • Gymnastikksal med parkett.  Generell renovering i 2012.
 • Hall for rytmisk sportsgymnastikk. Parkettdekke.
 • Apparatsal med matter.
 • Miniatyrskytebane.
 • Styrketreningsrom.
 • Rom for kampsport.
 • Garderober.
 • Kafé.
 • Klubblokaler.

Brukere

Vakttelefon

38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Diverse bilder fra Gimlehallen Flyfoto av Gimlebanen 

Idda Arena

Idda Arena

Adresse

Møllevannsveien 36, 4616 Kristiansand

Inneholder

 • Ishall (ishockeybane)
 • Curlinghall med 4 baner
 • Idrettshall med håndballstørrelse
 • Sal for kampsport (Dojo, judo og karate)
 • Danse- og fektesal
 • Styrketreningsrom
 • 7`er fotballbane med kunstgress
 • Skatepark.

Her finner du mer informasjon om Idda Arena  

Vakttelefon

38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Kristiansand Stadion

Kristiansand Stadion sett fra sør

Adresse: Østre Ringvei 2, 4632 Kristiansand

Inneholder

 • 11`er kunstgressbane
 • Treningsfelt med kunstgress
 • 11`er bane med naturgress
 • Friidrettsanlegg
 • Tribunekapasitet: 10000 - 12000
 • Garderobeanlegg
 • 3 stk. lysanlegg som dekker alle de tre banene

 

Brukere

 

Spesifikk informasjon om anlegget 

Hovedbane

 • Størrelse: 11`er bane, 103m x 67m
 • Dekke: Naturgress
 • Lysanlegg
 • Garderober
 • Lager og oppholdsrom

Kunstgressbane

 • Størrelse: 11`er bane, 100m x 64m
 • Dekke: Kunstgress
 • Lysanlegg
 • Garderober

Treningsfelt - kunstgress

 • Størrelse: (stor 7'er bane) 100m x 45m
 • Dekke: Kunstgress
 • Lysanlegg
 • Garderober

Friidrettsanlegg

 • Løpebaner: 8 stk 400m, kunststoffdekke
 • Kastfelt: Diskos, kule og spyd 
 • Hopp: Lengde/tresteg og høyde/stav

Vakttelefon: 38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no 

Flyfoto, Kristiansand Stadion Kristiansand Stadion sett fra øst Kristiansand Stadion Kristiansand Stadion Kristiansand Stadion Kristiansand Stadion Kristiansand Stadion Kristiansand Stadion

Sparebanken Sør Arena

 Sparebanken Sør Arena, Anders Martinsen fotografer Sparebanken Sør Arena, Anders Martinsen fotografer

Adresse

Stadionveien 21, 4638 Kristiansand

Inneholder

 • 11èr kunstgressbane
 • Kontorer
 • Kantine
 • Garderober
 • Sosiale rom
 • Pressetribune
 • Tribuner
 • Diverse annet

Brukere

Tilskuerkapasitet

 • 14 300 under tak
 • Fra 2011: 11 700

Byggeår

 • 5. april 2007
Sørlandshallen 

Sørlandshallen

Adresse

Travparkveien 24, 4636 Kristiansand

Inneholder

 • 11`er kunstgressbane
 • Tribuner
 • Pressetribune / mesanin
 • Kafè
 • Tribunekapasitet: ca 4000
 • Garderober
 • Kontorlokaler

Brukere/leietakere

Utleieperioder

 • 1. november til 31. mars: Fotballtrening hver kveld hele uken
 • Fra 1. november til 31. mars disponerer bedriftsidretten hallen fra kl 18.00 - 23.00  
 • Diverse helger: Turneringer, konserter, messer, julebord og seminarer
 • Her finner du mer informasjon om Sørlandshallen

Vakttelefon: 38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no 

 

Idrettsanlegg Vågsbygd, Flekkerøy, Hellemyr og Torridal

Flekkerøy idrettspark

Flyfoto Flekkerøy idrettsanlegg

Adresse

Lindebøskauen 104, 4625 Flekkerøy 

Inneholder

 • 2 stk11`er kunstgressbaner med flomlys
 • Flerbrukshall med parkettdekke
 • Styrketreningsrom
 • Garderober
 • Kjøkken
 • Klubbrom
 • Lysanlegg

Brukere

Vakttelefon

38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Flekkerøya idrettspark Flekkerøya idrettspark Flekkerøya idrettspark  Flekkerøya idrettspark Flekkerøya idrettspark   Flekkerøya idrettspark  Flekkerøya idrettspark Flekkerøya idrettspark Flekkerøya idrettspark  Flekkerøya idrettsparkFlekkerøya idrettspark Flekkerøya idrettspark

 

Fiskåbanen

Flyfoto Fiskåbanen

Adresse

Kirsten Flagstadsvei, 4621 Kristiansand

Annet

Inneholder

 • 7 `er bane. Størrelse: 60m x 40m
 • Dekke: Kunstgress
 • Lysanlegg: Ja
 • Kombinert tennis-, basket-, håndball-, volleyballbane og skateanlegg med tartandekke

Vakttelefon

38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no 

Hellemyr idrettsanlegg

Adresse

Hellemyrbakken 70, 4628 Kristiansand 

Inneholder

 • 11`er kunstgress fotballbane
 • Banestørrelse: 100m x 60m
 • Lysanlegg
 • Garderober
 • Flerbrukshall med parkettdekke
 • Miniatyr skytebane.  10 baner á 15m
 • Klubbhus/lokaliteter for FK Vigør

Brukere

 • Det er FK Vigør som er hovedbrukere, og har dette som sin hjemmearena

Parkering

 • Vakttelefon

38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no 

Hellemyr idrettsanlegg Hellemyr idrettsanlegg Hellemyr idrettsanlegg Hellemyr idrettsanlegg Hellemyr idrettsanlegg Hellemyrhallen Hellemyrhallen Hellemyrhallen Hellemyrhallen Hellemyrhallen  Hellemyrhallen Hellemyrhallen Hellemyrhallen Hellemyrhallen Hellemyrhallen 

Kartemyrbanen

Adresse

Breimyrveien 96, 4628 Kristiansand

Inneholder

 • 7`er bane med kunstgress

Vakttelefon

38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Karuss idrettspark

Adresse

Karussveien 9, 4620 Kristiansand S.

Inneholder

 • 11`er kunstgressbane
 • 11`er gressbane
 • Kunstgressbane for amerikansk fotball
 • Sandvolleyball bane
 • Idrettshall med håndballstørrelse
 • Tilskuerkapasitet hall: 775
  Dekke: Parkett
 • Karuss kampsportanlegg (dojo-arena)

Brukere

Vakttelefon

38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

Karuss idrettspark Karuss idrettspark Karuss idrettspark Karuss idrettsparkKaruss idrettspark Karuss idrettspark Karuss idrettspark Karuss idrettspark Karuss idrettspark

Kirkebanen

Flyfoto Kirkebanen

Adresse

Nordre Hovedgårdsvei, 4623 Kristiansand

Kirkebanen ligger ved Vågsbygd kirke

Inneholder

 • 7`er bane med grusdekke

PS!

På sikt er det planlagt å lage en aktivitetspark, som bl.a. innholder en 7èr bane med kunsgressdekke. 

Vakttelefon

38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Krossebanen

Flyfoto Krossebanen

Adresse

Nabo til Krosseveien 31 og 35, 4617 Kristiansand

Krossebanen ligger inn i boligfeltet mot skogen i vest

Inneholder

 • 7`er bane med kunstgress

Vakttelefon

38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Møvighallen

Adresse

Flatholmveien 1, 4623 Kristiansand

Ligger i tilknytning til Møvik skole

Inneholder

 • Hall med håndballstørrelse
 • Uten tribuneplass
 • Parkettdekke i hallen
 • Møvikbanen er 7`er bane med grusdekke

Brukere

Vakttelefon

38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Slettheiabanen

Adresse

Slettheiveien 71, 4626 Kristiansand

Ligger i tilknytning til Øvre Slettheia barnehage og Øvre Slettheia skole

Inneholder

 • 7`er kunstgressbane
 • Ballbinge

Vakttelefon

38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Torridal idrettspark

Adresse

Setesdalsveien 359, 4618 Kristiansand

Torridal skole og Torridal IL / klubbhus ligger i tilknytning til anlegget

Inneholder

 • 11`er kunstgressbane
 • 11`er gressbane
 • Flerbrukshall
 • Ball-løkke med grusunderlag

Annet

 • Parkeringsmuligheter med innkjørsel på venstre side når du kommer fra sør / Kristiansand

Torridal idrettspark Torridal idrettspark Torridal idrettspark Torridal idrettspark Torridal idrettspark Torridal idrettspark Torridal idrettspark Torridal idrettspark Torridal idrettspark Torridal idrettspark

Vakttelefon

38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Voiebanen

Adresse

Voie Ringvei 112, 4624 Kristiansand

Ligger i tilknytning til Voiebyen skole

Inneholder

 • 7`er kunstgressbane
 • Skateanlegg

Vakttelefon

38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Vågsbygdhallen

Adresse

Kirsten Flagstads vei 24, 4621 Kristiansand

Ligger i tilknytning til Vågsbygd videregående skole og Fiskå skole.
Fiskåbanen ligger like i nærheten

Inneholder

 • Idrettshall med håndballstørrelse
 • Dekke: Parkett
 • Gymsal

Vakttelefon

38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Vågsbygd idrettsplass

Vågsbygd idrettsplass (arkivfoto)      

Adresse

Hundebakken 6, 4622 Kristiansand

Diverse

 • Trygge Barnehager skal bygge nytt barnehagebygg
 • 12 avdelinger over to plan med tilhørende lekeareal
 • Parkeringsplassen vil bli opprustet
 • Arbeidene startet i august 2014 og vil ferdigstilles i 2015

Saker i fvn.no:

Inneholder

 • 11`er Kunstgressbane
 • Løpebane.
 • Lengdehopp
 • Kulestøt
 • Ballbinge
 • Klubbhus m/garderobebygg

Annet

Vakttelefon

38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Idrettsanlegg Lund, Sentrum, Justvik og Gimlekollen, Randesund, Tveit og Hånes

Dønnestad idrettsplass

Adresse

Dønnestadveien 98, 4658 Tveit

Inneholder

 • 11`er naturgressbane for fotball. Størrelse:100m x 64m
 • Baseballbane
 • 7 `er treningsbane med naturgress. Størrelse: 64m x 50m
 • Lager og oppholdsrom
 • Garderober

Brukere

 Dønnestad Dønnestad Dønnestad Dønnestad Dønnestad

Vakttelefon

38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Fagerholtbanen

Adresse

Tretjønnveien 2, 4633 Kristiansand

Inneholder

 • 7`er bane med kunstgress
 • Størrelse:  60m x 40m
 • Lysanlegg
 • som ligger i
 • Tilknytning til Fagerholt skole.

Vakttelefon

38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Gimlebanen

Adresse

Jegersbergveien 3, 4630 Kristiansand

Ligger i tilknytning til Kristiansand Katedralskole Gimle

Inneholder

 • 11`er bane med grusdekke
 • Størrelse: 100m x 60m
 • Lysanlegg

Vakttelefon

38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Gimle Sandvolleyballbane

Adresse

Jegersbergveien 3, 4630 Kristiansand

Banene ligger i tilknytning til Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG)

Inneholder

 • 6 baner
 • Plasthall med 3 baner 

Brukere

Kontakt

Gimle sandvolleyball-baner Gimle sandvolleyball-baner Gimle sandvolleyball-baner Gimle sandvolleyball-baner Gimle sandvolleyball-baner Gimle sandvolleyball-baner 

Gimlehallen

Adresse

Jegersbergveien 3, 4630 Kristiansand

Ligger i tilknytning til Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG)

Inneholder

 • 3 håndballbaner 
 • Turnhall
 • Hall for rytmisk sportsgymnastikk
 • Apparat hall

Brukere

Vakttelefon

38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Havlimyra idrettspark

Adresse

Havliveien 8, 4634 Kristiansand

Inneholder

Innendørs

 • Flerbrukshall med parkettdekke
 • Tribune / tilskuerkapasitet 400
 • Styrkerom (ca 150m2)
 • Garderober
 • Kjøkken
 • Klubbrom
 • Rom for oppvarming/dans/bordtennis (ca 250m2)

Utendørs

 • 7`er kunstgressbane m/lys
 • Skating
 • Bordtennis
 • Sandvolleyball
 • Multibane for håndball og basket

Brukere

Vakttelefon

38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

 Havlimyra Idrettspark Havlimyra Idrettspark Havlimyra Idrettspark Havlimyra Idrettspark Havlimyra Idrettspark 

Justvikbanen

Adresse

Kvernhusheia 4, 4634 Kristiansand

Inneholder

 • 11`er bane med kunstgressdekke

Annet

Vakttelefon

38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Kongsgårdbanen

Adresse

Bispegra 49, 4632 Kristiansand

Inneholder

 • 11`er fotballbane med kunstgressdekke

Annet

 • I tilknytning til anlegget ligger Donnhuset.
 • Kongsgårdbanen er hovedarena for FK Donn

Vakttelefon

38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Kristiansand Badmintonsenter

Adresse

Kongsgård allé 33C, 4632 Kristiansand

Inneholder

 • Hall med håndballstørrelse (1200m2)
 • Parkett på gulv
 • Kontorlokaler
 • Garderober
 • Tribunekapasitet: 300
 • Tilskuerkapasitet: 1640

Annet

Vakttelefon

38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Adresse

Jegersbergsveien 3, 4630 Kristiansand

Ligger i tilknytning til Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG)

Inneholder

 • 6 baner
 • Plashall med 3 baner

Annet

Brukere

 • Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) på dagtid
 • Kristiansand Sandvolleyballklubb (KSK) ettermiddag/kveld

Spørsmål om trening og treningstid, kontakt Kristiansand Sandvolleyballklubb

Odderneshallen 

Adresse

St. Olavs vei 22, 4631 Kristiansand

Hallen ligger i tilknytning til Oddemarka skole og vegg i vegg med Badmintonsenteret

Inneholder

 • Full hånballstørrelse
 • Dekke: Parkett
 • Tribunekapasitet på 300 mennesker
 • Tilskuerkapasitet er 1000 personer
 • Størrelse: 968 m2
 • Underetasjen: Vektløfterklubben Kristiansand Atletklubb
 • Byggeår: 1960

Brukere

Vakttelefon

38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Odderøyhallen

Adresse

Odderøyveien 31, 4610, Kristiansand

Inneholder

 • Hallen har full håndballstørrelse
 • Dekke: Polyuretan
 • Størrelse: 1.300 m2
 • Det er ikke tribuner
 • Kapasitet: Totalt 1900
 • Byggeår: 1987 

Brukere

Vakttelefon

38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Presteheiabanen

Adresse

Tretjønnveien 100, 4633 Kristiansand

Presteheia skole ligger i umiddelbar nærhet.

Inneholder

 • 11`er kunstgressbane 100m x 60m
 • Lysanlegg
 • Lager og oppholdsrom

 

Brukere

Annet

Vakttelefon

38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Tretjønnbanen

Adresse

Tretjønnveien 2, 4633 Kristiansand

I tilknytning til banen ligger Bergtorasvei barnehage

Inneholder

 • 7`er kunstgressbane r i Bergtorasvei på Gimlekollen
 • Størrelse: 40m x 60m

Brukere

Det er parkvesenet som har ansvar for banen

Håneshallen

Adresse

Jordbærveien 2, 4635 Kristiansand

Inneholder

 • Håndballbane
 • Størrelse: 1000 m2
 • Dekke: Parkett
 • Tribunekapasitet: 350
 • Publikumskapasitet: 840

Brukere

Bygd: 1987

Vakttelefon

38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Haumyrbanen

Adresse

Haumyrveien 39B, 4637 Kristiansand

Ligger i tilknytning til Haumyrheia skole

Inneholder

 • 7`er kunstgressbane
 • Størrelse: 60m x 40m 
 • Lysanlegg
 • Garderober

Vakttelefon

38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Holtebanen

Adresse

Bordalsbakken 5, 4639 Kristiansand

Banen ligger i tilknyning til Holte skole

Inneholder

 • 7`er bane med kunstgressdekke
 • Ballbinge på anlegget

Vakttelefon

38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Kringsjå idrettsplass

Adresse

Kongshavnveien 110, 4639 Kristiansand

Ligger i tilknytning til Kringsjå skole

Inneholder

 • 11`er bane med naturgress

Vakttelefon

38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Hånnibanen (Kiwi-løkka)

Adresse

Hånesveien 61, 4635 KRISTIANSAND 

Inneholder

 • 7`er kunstgressbane

 Brukere

Vakttelefon

38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Skibåsen Motorsportanlegg

Adresse

Skibåsen, 4636 Kristiansand

Inneholder

 • Speedwaybane
 • Motorcross
 • Trial
 • Alle grenene ligger "vegg i vegg" med hvert sitt anlegg

Kontakt  

 

 Speedwaybane Skibåsen 

Solsletta idrettsplass

Adresse

Solsletta 13 A, 4658 Tveit

Inneholder

 • Klubbhus med garderober
 • Innendørs skytebane
 • 11`er bane med naturgress
 • 7`er bane med kunstgres
 • Ballbinge med kunstgress
 • Tennisbane med asfaltdekke

 

Brukere

 • Tveil IL har banen som sin hjemmearena
 • Topdal skytterlag

Vakttelefon

38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Solviga

Adresse

Solvika, 4635 Kristiansand

Inneholder

 • 11`er kunstgressbane
 • 7èr grusbane.
 • Solvika badestrand er rett i nærheten

Hånes IF fotball sin hovedarena

 Vakttelefon

38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Sukkevann idrettspark

Adresse

Sukkevann Idrettspark, 4638 Kristiansand

Inneholder

 • En 11`er bane med kunstgress
 • Fire treningsbaner med kunstgress
 • Ballbinge med kunstgress
 • Tennisbane med gummidekke
 • Flerbrukshall med håndballstørrelse. Tribunekapasitet til 300 mennesker
 • Fitnessrom
 • Bordtennisrom
 • Flomlys på alle treningsbaner samt 11'er banen

Brukere

Vakttelefon

38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Vardåsbanen 7`er bane

Adresse

Vardåsveien, 4638 Kristiansand

Banen ligger i nærheten av Vardåsen skole

Inneholder

7`er kunstgressbane som tilrettelagt for:

 • Fotball
 • Håndball
 • Volleyball
 • Basketball
 • Sprintløp
 • Lengdehopp

Annet

 • Ettermiddag og kveld: Trening og kamp for aldersbestemt  fotball

Vakttelefon

38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Vakttelefon

38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Forfatter: Steinar Skeie
Publisert: 20.01.2015 09:02
Sist endret: 04.05.2017 14:43