Gå til hovedinnhold

Idrettsanlegg

I Kristiansand er de fleste idrettsanlegg kommunale. Det er idrettsetaten som har ansvaret for drift og vedlikehold. Det er bygget mange idrettshaller og kunstgressbaner de siste årene. I tillegg finnes det en del spesial anlegg (som ishall, curlinghall og innendørs fotballhall), - samt en rekke mindre anlegg. Anleggene benyttes av skoler på dagtid, samt idrettslag på kvelder og i helger. En del anlegg benyttes også til uorganisert aktivitet.

Leie av kommunale idrettsanlegg til trening og arrangementer

Kriterier for tildeling av treningstid

Disse kan søke

Prioriteringer

 • Barn og unge i alderen 6-19 år
 • Nivå/divisjonsplassering
 • Lokale hensyn - geografisk plassering
 • Nyopprettet klubb med mulighet for rekruttering
Utleiereglement
Søknadsfrister

Utendørsanlegg

 • For perioden 28.10 – 29.03. Søknadsfrist 27.09
 • For perioden 30.03 – 01.11. Søknadsfrist 21.02

Sørlandshallen

Kommunale idrettshaller

 • Søknadsfrist: 1. mai. Gjelder for perioden skolestart til ut mai
 • Gjelder: Kommunale idrettshaller, Aquarama, Brannvaktas gymsal, Vågsbygd samfunnshus

Bedriftsidretten - trening:

 •  Brannvaktas gymnastikksal, Torkelsmyra volleyballhall og Odderøyhallen. Søknadsfrist: 01.05

Tilskudd til trening:

Sommertrening i haller og gymsaler

 • For perioden 01.06 - 15.08. Søknadsfrist: 01.05

Idda Arena isbaner

 • For perioden 01.09 –30.04. Søknadsfrist: 01.05
Diverse søknadsskjemaer og betalingssatser
 • Diverse søknadsskjemaer
 • Frist for anke er 14 dager etter at tildeling av treningstid er mottatt
 • Melding om tildeling av treningstid sendes til idrettslagene 3 uker etter at søknadsfristen er gått ut
 • Betalingssatsene 

Branninstrukser

Branninstrukser
 • Som eier er kommunen forpliktet til å utarbeide branninstrukser for alle idrettsanlegg, og gjøre disse samt branntegninger kjent for alle leietakere.  Under hvert anlegg finner dere instrukser og tegninger.  Ved leieavtale skal leier signere på at dokumentene er lest og branntegninger gjennomgått.  I brann- og eksplosjonsvernlovens paragraf 7 "Tiltak ved store arrangement" er i tillegg arrangør forpliktet til, i god tid før arrangementet, å informere kommunen og brannvesen om type arrangement.  Slik at kommunen kan kreve nødvendige opplysninger for å vurdere faren for brann og og evt fastsette nødvendige brannsikringstiltak og begrensninger, herunder krav til ansvarshavende arrangør.
 • Veiledning til forskrift om brannforebygging.  Gjeldende fra januar 2016 

Ta bussen?

I oversikten over idrettsanlegg er adressen til hvert anlegg lagt inn med lenke til Google-kart.

Bruk funksjonen for veibeskrivelse og symbolet for kollektivtrafikk i kartet for å finne hvilke busser du kan bruke for å komme til anlegget.

akt.no finner du detaljene for bussrutene.

Store idrettsanlegg

Aquarama

Aquarama sett fra Tangen

Adresse

Tangen 8, 4608 Kristiansand

Byggeår: 2013

Inneholder

 • Badeland
 • Idrettsbasseng
 • Terapibasseng
 • Surfebølge
 • Stupeanlegg
 • Spa
 • Klatrevegg
 • Buldrevegg
 • Treningssenter
 • Styrketreningsrom
 • Idrettshall
 • Ulike tilbud innen folkehelse
 • Kafé
 • Her finner du mer informasjon om Aquarama
 • Aquarama`s hjemmeside 
Flekkerøy idrettspark

Flyfoto Flekkerøy idrettsanlegg

Adresse

Lindebøskauen 104, 4625 Flekkerøy 

Byggeår 1989

Inneholder

 • 1 stk 11`er kunstgressbane 64 x 100 m (Modenabanen)
 • 1 stk 11`er kunstgressbane 68 x 100 m (Arkicon Arena). Nytt dekke lagt i 2015. Tribunekapasitet 1050
 • Flomlys
 • Idrettshall med parkettdekke. Bygget 2004. Tilrettelagt for håndball, basket, volleyball, badminton og innebandy Tribunekapasitet 350
 • Styrketreningsrom
 • Garderober
 • Kjøkken
 • Kafé
 • Klubbrom

Branninstruks

Hovedbruker

Vakttelefon

Mandag - fredag etter kl. 14.30 og helg: 38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

 Flekkerøya idrettspark

Flekkerøya idrettspark

Flekkerøya idrettspark

Flekkerøya idrettspark

Flekkerøya idrettspark

Gimle Idrettspark

Flyfoto Gimlehallen

 Adresse

Gimlehallen inneholder:

 • 3 baner 20x40 meter med kunststoffdekke. Renovert i 1999 med nytt dekke og generell oppgradering i 2017. Tilrettelagt for håndball, basket, volleyball, badminton og friidrett.  Tribunekapasitet 1060.  I tillegg finnes mobile tribuner
 • Gymnastikksal med parkettdekke.  Generell renovering i 2012.
 • Hall for rytmisk sportsgymnastikk. Parkettdekke
 • Apparatsal med matter
 • Miniatyrskytebane
 • Styrketreningsrom
 • Rom for kampsport
 • Garderober
 • Kafé
 • Klubblokaler

 Utendørs:

 •  11'er fotball grusbane 64 x 105 meter
 •  6 volleyballbaner sand 28 x 58 meter. Anlagt i 2010
 •  Plasthall med 3 volleyballbaner sand. Bygd i 2010

Branninstruks

Hovedbrukere

Vakttelefon

Mandag - fredag etter kl. 14.30 og helg: 38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Diverse bilder fra Gimlehallen  

 

Hellemyr idrettspark

Adresse

Hellemyrbakken 70, 4628 Kristiansand 

Bygget 2015

Inneholder

 • Idrettshall med parkettdekke. Tilrettelagt for håndball, basket, volleyball, badminton og innebandy. Tribunekapasitet 400
 • Miniatyr skytebane.  10 baner á 15m
 • Garderober
 • Kjøkken
 • Kafé

Utendørs

 • 11`er kunstgressbane 60 x 100 m. Opprinnelig fra 1991. Kunstgress lagt i 2015
 • Flomlys

Branninstruks

Annet

 • Noen få parkeringsplasser på vestsiden av banen
 • FK Vigør har sitt klubbhus på anlegget

Hovedbruker

Vakttelefon

Mandag - fredag etter kl. 14.30 og helg: 38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no 

Hellemyr idrettsanlegg  Hellemyr idrettsanlegg  Hellemyr idrettsanlegg  Hellemyrhallen Hellemyrhallen       Hellemyrhallen Hellemyrhallen 

Idda Arena

Idda Arena

Adresse

Møllevannsveien 36, 4616 Kristiansand

Byggeår 2011

Inneholder

 • Ishall (ishockeybane) 28 x 58 meter
 • Curlinghall med 4 baner
 • Idrettshall 20 x 40 meter. Parkettdekke.  Tilrettelagt for håndball, basket, volleyball, badminton og innebandy
 • Sal for kampsport 350 m2 (Dojo, judo og karate)
 • Danse- og fektesal 162 m2, parkett
 • Styrketreningsrom 110 m2
 • Garderober
 • Kafé
 • Presse- og mediarom

Utendørs

 • 7`er fotballbane kunstgress 40 x 60 meter
 • Skatepark

Her finner du mer informasjon om Idda Arena  

Branninstruks

Vakttelefon

Mandag - fredag etter kl. 14.30 og helg: 38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Karuss idrettspark

Adresse

Karussveien 9, 4620 Kristiansand S.

Byggeår 2001.

Inneholder

 • Idrettshall med parkettdekke. Tilrettelagt for håndball, basket, volleyball, badminton og innebandy.  Tribunekapasitet 775
 • Garderober
 • Kampsportanlegg (dojo-arena). Byggeår 2009
 • Klubbhus

Utendørs

 • 11`er kunstgressbane 67 x 105m.  Opprinnelig fra 1991. Kunstgress lagt i 2016
 • 11`er kunstgressbane 60 x 100 m. Opprinnelig fra 2001. Kunstgress lagt i 2007. Tilrettelagt for amerikansk fotball
 • 11`er gressbane 68 x 105 m. Fra 2000
 • Flomlys
 • Nærmiljøpark tilrettelagt for basket og sandvolleyball.  Akebakke

Branninstruks

Hovedbrukere

Vakttelefon

Mandag - fredag etter kl. 14.30 og helg: 38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Karuss idrettspark

 

Karuss idrettspark Karuss idrettspark Karuss idrettspark Karuss idrettspark   Karuss idrettspark 

Kristiansand Stadion

Kristiansand Stadion sett fra sør

Adresse: Østre Ringvei 2, 4632 Kristiansand

Byggeår 1948

Inneholder

 • 11`er kunstgressbane 64 x 100 meter.  Nytt dekke lagt i 2003
 • Treningsfelt med kunstgress 45 x 100 meter. Nytt dekke lagt i 2003
 • 11`er bane med naturgress 67 x 103 meter
 • Garderober
 • Lagerrom
 • Kontorer
 • Friidrettsanlegg med kunststoffdekke, lagt i 2012. 8 løpebaner, kastfelt for diskos, kule og spyd.  Lengde, høyde, tresteg og stav
 • Tribunekapasitet: 10000 - 12000
 • 3 stk. lysanlegg som dekker alle de tre banene

 Hovedbrukere

Vakttelefon:

Mandag - fredag etter kl. 14.30 og helg: 38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no 

Flyfoto, Kristiansand Stadion Kristiansand Stadion sett fra øst  Kristiansand Stadion Kristiansand Stadion   

Sparebanken Sør Arena

 Sparebanken Sør Arena, Anders Martinsen fotografer Sparebanken Sør Arena, Anders Martinsen fotografer

Adresse

Stadionveien 21, 4638 Kristiansand

Byggeår 2007

Inneholder

 • 11'er kunstgressbane 68 x 105 meter. Kunstgress lagt i 2011
 • Flomlys
 • Garderober
 • Tribunekapasitet 11700
 • Pressetribune
 • Kontorer
 • Kantine
 • Sosiale rom
 • Kafé
 • Kan brukes som konsertarena

Hovedbruker

 Sukkevann idrettspark

Adresse

Sukkevann Idrettspark, 4638 Kristiansand

Byggeår 1997

Inneholder

 • 2 idrettshaller med parkettdekke 20 x 40 m. Tilrettelagt for håndball, volleyball, basket, innebandy og badminton. Bygd hhv i 2004 og 2017.
 • Garderober
 • Tribunekapasitet 300
 • Styrketreningsrom
 • Bordtennisrom
 • Skytebane for pistolskyting.  Ny i 2013
 • Kafé

Utendørs

 • 11`er kunstgressbane 64 x 100 m. Nytt kunstgress lagt i 2007
 • Tribunekapasitet 100
 • 4 juniorbaner kunstgress 40 x 60 m.  Kunstgress lagt i 2004
 • Ballbinge med kunstgress
 • Flomlys
 • 3 tennisbaner med gummidekk

Branninstruks

Annet

Randesund IL har sitt klubbhus på anlegget

Hovedbrukere

Vakttelefon

Mandag - fredag etter kl. 14.30 og helg: 38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Sørlandshallen 

Sørlandshallen

Adresse

Travparkveien 24, 4636 Kristiansand

Byggeår 1992

Inneholder

 • 11`er kunstgressbane.  Nytt dekke lagt i 2008
 • Tribunekapasitet ca 4000
 • Pressetribune mesanin
 • Garderober
 • Kafè
 • Kontorlokaler
 • Kan også brukes til messer, utstillinger, konferanser, konserter og banketter 

Branninstruks

Hovedbrukere

Utleieperioder

 • 1. november til 31. mars: Fotballtrening hver kveld hele uken
 • Fra 1. november til 31. mars disponerer bedriftsidretten hallen fra kl 18.00 - 23.00  
 • Diverse helger: Turneringer, konserter, messer, julebord og seminarer
 • Her finner du mer informasjon om Sørlandshallen

Vakttelefon:

Mandag - fredag etter kl. 14.30 og helg: 38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no 

Torridal idrettspark

Adresse

Setesdalsveien 359, 4618 Kristiansand

Byggeår 2007

Inneholder

 • Idrettshall med parkettdekke.  Tilrettelagt for håndball, basket, volleyball, badminton og innebandy.  Tribunekapasitet 250
 • Garderober
 • Ball-løkke med grus, nærmiljøanlegg
 • Klubbhus

Utendørs

 • 11`er kunstgressbane 64 x 100 m
 • 11`er gressbane 64 x 102 m.  Opprinnelig fra 1959

Branninstruks

Annet

 • Parkeringsmuligheter med innkjørsel på venstre side når du kommer fra sør / Kristiansand

Hovedbruker

Torridal idrettspark Torridal idrettspark Torridal idrettspark Torridal idrettspark  Torridal idrettspark Torridal idrettspark Torridal idrettspark  Torridal idrettspark

Vakttelefon

Mandag - fredag etter kl. 14.30 og helg: 38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Idrettsanlegg Vågsbygd og Hellemyr

 Fiskåbanen

Flyfoto Fiskåbanen

Adresse

Kirsten Flagstadsvei, 4621 Kristiansand

Byggeår 2009

Inneholder

 • 7 `er kunstgressbane 40 x 60m
 • Flomlys
 • Kombibane 30 x 60 m. Bygget i 2009. Tilrettelagt for håndball, basket, volleyball og tennis i tillegg til skating

Annet

Vakttelefon

Mandag - fredag etter kl. 14.30 og helg: 38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no                 

Kartemyrbanen

Adresse

Breimyrveien 96, 4628 Kristiansand

Byggeår 2007

Inneholder

 • 7`er kunstgressbane 40 x 60 m

Vakttelefon

Mandag - fredag etter kl. 14.30 og helg: 38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Kirkebanen

Flyfoto Kirkebanen

Adresse

Nordre Hovedgårdsvei, 4623 Kristiansand

Byggeår 1985

Kirkebanen ligger ved Vågsbygd kirke

Inneholder

 • 7`er grusbane
 • Nærmiljøpark er under etablering.  Ferdigstilles i 2018

Vakttelefon

Mandag - fredag etter kl. 14.30 og helg: 38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Krossebanen

Flyfoto Krossebanen

Adresse

Nabo til Krosseveien 31 og 35, 4617 Kristiansand

Byggeår 2007

Krossebanen ligger inn i boligfeltet mot skogen i vest

Inneholder

 • 7`er kunstgressbane
 • Flomlys

Vakttelefon

Mandag - fredag etter kl. 14.30 og helg: 38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Møvighallen

Adresse

Flatholmveien 1, 4623 Kristiansand

Byggeår 2004

Ligger i tilknytning til Møvik skole

Inneholder

 • Idrettshall med parkettdekke 23 x 44 m.  Tilrettelagt for håndball, basket, volleyball, badminton og innebandy

Utendørs

 • 7`er grusbane, nærmiljøanlegg

Branninstruks

Hovedbruker

Vakttelefon

Mandag - fredag etter kl. 14.30 og helg: 38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Slettheiabanen

Adresse

Slettheiveien 71, 4626 Kristiansand

Byggeår 2003

Ligger i tilknytning til Øvre Slettheia barnehage og Øvre Slettheia skole

Inneholder

 • 7`er kunstgressbane 40 x 60 m
 • Ballbinge, nærmiljøanlegg

Vakttelefon

Mandag - fredag etter kl. 14.30 og helg: 38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

 Voiebanen

Adresse

Voie Ringvei 112, 4624 Kristiansand

Byggeår 1982

Ligger i tilknytning til Voiebyen skole

Inneholder

 • 7`er kunstgressbane 40 x 60 m.  Nytt dekke lagt i 2007
 • Flomlys
 • Skateanlegg

Vakttelefon

Mandag - fredag etter kl. 14.30 og helg: 38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Vågsbygdhallen

Adresse

Kirsten Flagstads vei 24, 4621 Kristiansand

Bygggeår 1975

Ligger i tilknytning til Vågsbygd videregående skole og Fiskå skole.
Fiskåbanen ligger like i nærheten

Inneholder

 • Idrettshall med parkettdekke 23 x 44 m. tilrettelagt for håndball, basket, volleyball, badminton og innebandy
 • Gymsal med parkettdekke
 • Garderober
 • Klubbrom

Branninstruks

Hovedbruker

IK Våg

Vakttelefon

Mandag - fredag etter kl. 14.30 og helg: 38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Vågsbygd idrettsplass

 Adresse

Hundebakken 6, 4622 Kristiansand

Byggeår 2015

Inneholder

 • 11'er kunstgressbane 62 x 100m
 • Friidrettsbane - 100 meter løpebaner samt lengde- og kulestøt
 • Ballbinge, nærmiljøanlegg
 • Garderober
 • Klubbrom

Hovedbruker

Vakttelefon

Mandag - fredag etter kl. 14.30 og helg: 38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Idrettsanlegg Lund, Gimlekollen, Justvik, Hånes, Randesund og Tveit

Dvergsnesbanen

Adresse

Valsvikveien 11, 4639 Kristiansand

Byggeår 2016

Inneholder

7'er kunstgressbane 40 x 60 m

Vakttelefon

Mandag - fredag etter kl. 14.30 og helg: 38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Dønnestad idrettsplass

Adresse

Dønnestadveien 98, 4658 Tveit

Byggeår 1970

Inneholder

 • 11'er naturgressbane 64 x 100m
 • 7'er naturgressbane 50 x 64 m
 • Baseballbane
 • Klubbhus
 • Garderober

Hovedbruker

 Dønnestad Dønnestad Dønnestad Dønnestad Dønnestad

Vakttelefon

Mandag - fredag etter kl. 14.30 og helg: 38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Fagerholtbanen

Adresse

Tretjønnveien 2, 4633 Kristiansand

Byggeår 2003

Inneholder

 • 7`er kunstgressbane 40 x 60 m
 • Flomlys

Annet

Vakttelefon

Mandag - fredag etter kl. 14.30 og helg: 38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Havlimyra idrettspark

Adresse

Havliveien 8, 4634 Kristiansand

Byggeår 2010

 Inneholder

Innendørs

 • Idrettshall med parkettdekke. 23 x 44 m. Tilrettelagt for håndball, volleyball, basket, innebandy og badminton
 • Tilskuerkapasitet 400
 • Styrkerom, ca 150 m2
 • Garderober
 • Kjøkken
 • Klubbrom
 • Rom for oppvarming, dans

Utendørs

 • 7'er kunstgressbane 40 x 60 m
 • Flomlys
 • Skating
 • Bordtennis
 • Sandvolleyballbane 13 x 16 m
 • Multibane 18 x 25 m. Tilrettelangt for håndball og basket

Branninstruks

Brannprosedyre Havlimyrhallen.

Hovedbrukere

Vakttelefon

Mandag - fredag etter kl. 14.30 og helg: 38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

 Havlimyra Idrettspark Havlimyra Idrettspark Havlimyra Idrettspark Havlimyra Idrettspark Havlimyra Idrettspark 

Justvikbanen

Adresse

Grostølveien 4, 4634 Kristiansand

Byggeår 2006

Inneholder

 • 11'er kunstgressbane 55 x 97 m
 • Flomlys

Annet

Hovedbruker

Vakttelefon

Mandag - fredag etter kl. 14.30 og helg: 38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Kongsgårdbanen

Adresse

Bispegra 49, 4632 Kristiansand

Byggeår 1998

 Inneholder

 • 11'er kunstgressbane 64 x 100 m.  Nytt dekke ble lagt i 2015
 • Flomlys
 • Garderober
 • Tribunekapasitet ca 100

Annet

 • I tilknytning til anlegget ligger Donnhuset, hvor det også er selskapslokaler for utleie

Hovedbruker

 FK Donn

Vakttelefon

Mandag - fredag etter kl. 14.30 og helg: 38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Kristiansand Badmintonsenter

Adresse

Kongsgård allé 33C, 4632 Kristiansand

Byggeår 1987

Inneholder

 • Idrettshall med parkettdekke 26 x 47 m. Tilrettelagt for håndball og badminton.  Nytt lysanlegg i 2016
 • Kontorlokaler
 • Garderober
 • Tribunekapasitet: 300. Ved bruk av mobile tribuner er total kapasitet 1640
 • Kafé

Branninstruks

Annet

Hovedbruker

Kristiansand Badmintonklubb

Vakttelefon

Mandag - fredag etter kl. 14.30 og helg: 38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Odderneshallen 

Adresse

St. Olavs vei 22, 4631 Kristiansand

Byggeår 1960

Inneholder

 • Idrettshall 20 x 40 m.  Parkettdekke. Tilrettelagt for håndball, volleyball, badminton og basket.  Renovert i 2006 med nytt dekke og nye garderober
 • Garderober
 • Tribunekapasitet på 300. Total tilskuerkapasitet 1000
 • Styrkerom i underetasje.. Tilrettelagt for vektløfting
 • Bokserom i underetasje

Branninstruks.

Annet

Hallen ligger i tilknytning til Oddemarka skole og vegg i vegg med Badmintonsenteret

Hovedbrukere

Håndballklubben AK 28

Kristiansand Atletklubb

AIK Lund

Vakttelefon

Mandag - fredag etter kl. 14.30 og helg: 38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Odderøyhallen

Adresse

Odderøyveien 31, 4610, Kristiansand

Byggeår 1987

Inneholder

 • Idrettshall med polyuretandekke 29,5 x 45 m. Tilrettelagt for Håndball, volleyball, basket, innebandy og badminton. Nytt dekke ble lagt i 2008
 • Bueskytterlokale i 2. etg
 • Garderober
 • Tilskuerkapasitet 1900. Det er ikke tribuner
 • Lager

Branninstruks

Hovedbruker

Vakttelefon

Mandag - fredag etter kl. 14.30 og helg: 38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Presteheiabanen

Adresse

Tretjønnveien 100, 4633 Kristiansand

Byggeår 2006

Inneholder

 • 11`er kunstgressbane 64 x 100m
 • Flomlys

Annet

På anlegget ligger klubbhuset til IK Gimletroll og Kristiansand Orienteringklubb

Presteheia skole ligger i umiddelbar nærhet

 Hovedbruker

Vakttelefon

Mandag - fredag etter kl. 14.30 og helg: 38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Tretjønnbanen

Adresse

Bergtorasvei 62B, 4633 Kristiansand

Byggeår 2015

Inneholder

 • 7'er kunstgressbane 35 x 55 m
 • Flomlys

Annet

I tilknytning til banen ligger Bergtorasvei barnehage

Det er parkvesenet som har ansvar for banen

Hovedbruker

Håneshallen

Adresse

Jordbærveien 2, 4635 Kristiansand

Byggeår 1987

Inneholder

 • Idrettshall med parkettdekke. Tilrettelagt for håndball, volleyball, basket og badminton
 • Garderober
 • Tribunekapasitet 350. Total tilskuerkapasitet 840
 • Klubbhus

Branninstruks

Brannprosedyre Håneshallen

  Hovedbrukere

Vakttelefon

Mandag - fredag etter kl. 14.30 og helg: 38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Haumyrheiabanen

Adresse

Haumyrveien 39B, 4637 Kristiansand

Byggeår 1987

Inneholder

 • 7`er kunstgressbane 40 x 60 m. Kunstgress ble lagt i 2004
 • Flomlys
 • Garderober

Annet

Ligger i tilknytning til Haumyrheia skole

Vakttelefon

Mandag - fredag etter kl. 14.30 og helg: 38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Holtebanen

Adresse

Bordalsbakken 5, 4639 Kristiansand

Byggeår 2005

Inneholder

 • 7`er kunstgressbane 40 x 60 m. Kunstgress ble lagt i 2007
 • Ballbinge
 • Garderober

Annet

Banen ligger i tilknyning til Holte skole

Vakttelefon

Mandag - fredag etter kl. 14.30 og helg: 38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Kringsjå idrettsplass

Adresse

Kongshavnveien 110, 4639 Kristiansand

Byggeår 1958

Inneholder

 • 11`er naturgressbane. Det er planlagt renovering i 2020
 • Garderober

Annet

Ligger i tilknytning til Kringsjå skole

Vakttelefon

Mandag - fredag etter kl. 14.30 og helg: 38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Hånnibanen (Kiwi-løkka)

Adresse

Jordbærveien 1, 4635 KRISTIANSAND 

Byggeår 1970

Inneholder

 • 7`er kunstgressbane 35 x 55 m. Kunstgress ble lagt i 2011
 • Flomlys

 Hovedbruker

Vakttelefon

Mandag - fredag etter kl. 14.30 og helg: 38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Skibåsen Motorsportanlegg

Adresse

Skibåsen, 4636 Kristiansand

Byggeår 2009

Inneholder

 • Speedwaybane
 • Motorcrossbane
 • Trialbane
 • Alle grenene ligger "vegg i vegg" med hvert sitt anlegg

Hovedbrukere  

 

 Speedwaybane Skibåsen 

Solsletta idrettsplass

Adresse

Solsletta 13 A, 4658 Tveit

Byggeår 1986

Inneholder

 • 11`er naturgressbane 64 x 100 m
 • 7`er kunstgressbane 34 x 50 m.  Kunstgress lagt i 2004
 • Ballbinge med kunstgress
 • Tennisbane med asfaltdekke
 • Innendørs skytebane
 • Klubbhus med garderober

Hovedbrukere

Vakttelefon

Mandag - fredag etter kl. 14.30 og helg: 38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Tveit Idrettshall

Kalvåsveien 21, 4658 Tveit

Byggeår 2017

Inneholder

 • Idrettshall med parkettdekke 20 x 40 m. Tilrettelagt for håndball, volleyball, basket og badminton
 • Tribunekapasitet 300
 • Garderober

Hovedbruker

Vakttelefon

Mandag - fredag etter kl. 14.30 og helg: 38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Solviga

Adresse

Solvika, 4635 Kristiansand

Byggeår 2005

Inneholder

 • 11`er kunstgressbane 60 x 100 m
 • Tribunekapasitet 100
 • 7èr grusbane
 • Flomlys
 • Garderober

Hovedbruker

Annet

 • Solvika badestrand er rett i nærheten
 • Klubbhus planlagt bygd i 2018.

 Vakttelefon

Mandag - fredag etter kl. 14.30 og helg: 38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Vardåsbanen

Adresse

Vardåsveien 154, 4638 Kristiansand

Byggeår 2009

Banen ligger i nærheten av Vardåsen skole

Inneholder

7`er kunstgressbane tilrettelagt for fotball, håndball, volleyball og basket

 • 4 løpebaner tilrettelagt for sprintløp
 • Lengdegrop

Vakttelefon

Mandag - fredag etter kl. 14.30 og helg: 38 07 54 11

Kontakt idrettsetaten

post.idrett@kristiansand.kommune.no

Svømmehaller i Kristiansand og omegn

Svømmehaller i nabokommuner:

Isbane på Torvet - KOMPIS

På Torvet i Kristiansand ligger isbanen KOMPIS som er en kunstisbane på 1000m2. Isbanen er åpen hver dag, og belyst frem til klokken 22.00. Foreløpig er sesongen satt til midten av mars.

Banen driftes av parkvesenet, og prepareres to ganger om dagen klokken 07.00-09.00 og 14.00-15.00 alle dager. Banen er stengt for bruk under preparering.

Regler for KOMPIS

 • Bruk av hjelm anbefales.
 • Kun skøyter skal brukes på banen, ikke sko ettersom sand og grus ødelegger både isen og prepareringsmaskinen.
 • Det er ikke tillatt å bruke køller eller puck på isbanen.
 • Lyset slukker og banen stenges klokken 22.00 alle dager.
 • Ved ekstremt mildvær kan banen bli midlertidig stengt for bruk.

Les mer her: KOMPIS

Hver helg fra januar og frem til midten av mars tilbyr Kristiansand Ishockeyklubb gratis utlån av skøyter til barn, unge og voksne som de kan bruke på isbanen på Torvet.

Utlånsbua holder åpent lørdager og søndager fra klokken 12:00-16:00, men ved dårlig vær holder bua stengt. Skøytene kommer i størrelsene 29-47, og man kan låne både kunstløpskøyter og ishockeyskøyter.

I tillegg til å låne skøyter er det også mulig å kjøpe noe godt å bite i, samt kjøpe kaffe, saft eller kakao.

Fritidsetatene i kommunen leier også ut skøyter gratis.  Les mer her:  BUA

Private anlegg

Det finnes også endel private anlegg i Kristiansand Kommune.

GOLF

Det finnes 2 golbaneanlegg.  Kristiansand Golfklubb som kan tilby 9 hullsbane og  korthullsbane. Bjaavann Golfklubb  har 18 hullsbane.  Les mer på hjemmesidene:

http://kristiansandgk.no/

http://www.bjaavanngk.no/

TENNIS

http://www.ktk.no

Forfatter: Lisan Gjendem
Publisert: 20.01.2015 09:02
Sist endret: 31.07.2019 09:12

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?