Kristiansand frivilligsentraler

Kristiansand kommune eier to frivilligsentraler som er organisert i Helse -og sosialsektoren. Begge har som hovedmål å stimulere til økt frivillig innsats.

Om frivilligsentralene

Sentralene skal ivareta praktisk koordinering av frivillige som ikke ønsker å være tilknyttet en organisasjon, samt styrke og bedre samarbeidet med frivillige organisasjoner innen helse- og sosialfeltet.

Kontaktinformasjon for frivillige

Irene Kaspersen - Fagkonsulent frivillighet

Tlf 930 87 924

Besøksadresse: Kongens senter inngang fra Kongens gate 41

Epost

Kontaktinformasjon for frivillige organisasjoner innen helse- og sosialfeltet

Anne Grete Widding -  Rådgiver frivillighet

Tlf 991 06 262

Epost

Forfatter: Irene Larsen Linjord
Publisert: 12.09.2017 08:48
Sist endret: 12.09.2017 09:04