Gå til hovedinnhold

Frivillighet

I Kristiansand er det mange som engasjerer seg i aktiviteter og organisasjoner på frivillig basis. På denne nettsiden finner du nyttig informasjon om frivillighet.

Lag og foreninger

Idrettsrådet

Velforeninger

Hva skjer i Kristiansand – Idrettslag og foreninger

Frivilllige organisasjoner

Kristiansand Røde kors

Rovernes beredskapsstyrke

Mental helse Kristiansand

City Changers

LPP Vest-Agder

Norges Blindeforbund

Norges Handicapforbund Agder

Norges Revmatikerforbund Vest-Agder

ROM Agder

LHL Agder

Livsglede for eldre

NAF Kristiansand og Oppland

RIO rusmisbrukernes interesseorganisasjon

Wayback

Foreningen 2 Foreldre

Norilco -forening for stomi -og Reservoaropererte

Blå kors -Barnas stasjon Kristiansand

Home-Start Familiekontakten

Sammen i Nøden

DNTSør

Søk tilskudd

Kommunen har flere tilskuddsordninger, stipender, og legater for å stimulere til frivillig aktivitet.

Du finner mer informasjon om de ulike ordningene og søknadskjema her:

Kommunale tilskudd

Tilskuddsportalen

Lokaler til utlån/utleie

Kommunen tilbyr frivillige lag og organisasjoner å låne lokaler i Rådhuskvartalet og i andre kommunale bygg.

Bli frivillig

Å være frivillig er meningsfullt, gøy, sosialt, og læringsrikt. Det finnes mange muligheter for alle som vil gjøre en forskjell, og kommunen kan hjelpe deg i gang.

I Kristiansand kan du ta kontakt med:

Frivillig Kristiansand

Frivillig.no Kristiansand 

Kirkens bymisjon - frivilligsentral

Posebyen frivilligsentralen

Ønsker du å bidra som frivillig i flyktningesituasjonen så finner du mer informasjon her:

Flyktningesituasjonen 

Natteravnene

Natteravnene er aktive i Kristiansand og har stadig behov for nye natteravner. Kontaktperson er Hallvard Auestad, telefon: 906 00 159.
Send e-post til Hallvard Auestad 
Send e-post til Natteravnene i Kristiansand

Les om Natteravnene her (pdf)

Følg Natteravnene i Kristiansand på Facebook

Natteravnene

Kommunens rolle i det frivillige arbeidet

Kommunen gjør flere ting for å bygge opp under frivillig aktivitet og organisasjonsliv i byen.

Den internasjonale frivillighetsdagen markers årlig i Rådhuskvartalet. Et mangfold av frivillige organsisasjoner presenterer seg på stands, aktuelle foredrag om frivillighet holdes og ordføreren deler ut frivillighetsprisene.

Dialogmøter brukes som en arbeids -og kommunikasjonsform mellom frivillige lag, organisasjoner og kommuner.

Bystyre vedtok 12. mai 2010 frivillighetsmeldingen. Meldingen beskriver det frivillige arbeidet i kommunen og påpeker utviklingsområder framover i samrbeid med frivillig sektor.

Frivillighetsprisen

Frivillighetsprisen deles ut til en person og en organisasjon som kommunen ønsker å gi spesiell oppmerksomhet

Aktuelle nettsider

Frivillig.no  
Frivillighetnorge.no

Forfatter: Hilde Fjukstad
Publisert: 13.04.2015 09:36
Sist endret: 02.05.2019 14:32

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?