Ledsagerbevis

Dersom du har ledsagerbevis, kan du ta med deg en ledsager gratis på en rekke kultur- og fritidsarrangementer. Du betaler inngangsbilletten, mens din ledsager slipper inn gratis. Ordningen gjelder for all kultur- og fritidstiltak i regi av Kristiansand kommune, samt en rekke andre tilbud (teater, konserter, sportsarrangementer etc.).

Hvem kan være ledsager?

Den som har ledsagerbevis bestemmer selv hvem som skal være ledsager. Det trenger ikke være en fast støttekontakt, men kan like gjerne være et familiemedlem eller en venn. Ledsageren kan selvsagt være forskjellige personer fra arrangement til arrangement. Den som skal være ledsager må kunne gi den hjelpen som trengs for den som har ledsagerbeviset. 

Det er ingen aldersgrense for å være ledsager.

Hvem kan søke om ledsagerbevis?

Alle som har sosiale eller helsemessige behov som gjør at de må ha hjelp til å være med på et arrangement kan søke. Søkeren må være fylt 5 år. Ordningen gjelder ikke for midlertidige funksjonshemninger.

Du kan ikke få ledsagerbevis ut fra økonomisk situasjon. Trygdekort og honnørkort brukes som vanlig, uavhengig av ledsagerbeviset.

Dersom du er født etter 1970, må ledsagerbeviset fornyes hvert femte år. Dette gjelder også for ledsagerbevis som er gitt varig, slik at bildet på kortet er mest mulig oppdatert.

Slik søker du

Søknadsskjema

 • Side en skal fylles ut av søker, evt. søkerens foresatte/hjelpeverge.
 • Side to skal fylles ut av en som kjenner søkeren godt. Det kan være primærkontakt, primærlege, boveileder mv. 

Når skjemaet er fylt ut, sendes det til:
Kristiansand kommune, Servicetorvet, Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand.

Ta kontakt med Servicetorvet, Rådhusgata 18, tlf. 38 07 50 00, mellom kl. 08.00 - 15.30 mandag til fredag, dersom du lurer på noe.

Noen av stedene du kan bruke ledsagerbevis

Noen av stedene du kan bruke ledsagerbevis
 • Kristiansand kanonmuseum
 • Aquarama
 • IK Våg
 • IK Start
 • Idda Ishockey
 • KIF håndball
 • Kilden
 • Kristiansand Dyrepark (dagtid og kveldsshow)
 • Kristiansand kino
 • Kristiansand Turnforening
 • Nettbuss (Kristiansand)
 • Vest Agder Fylkesmuseum

 

Hvem bestemmer om en person får ledsagerbevis?

Det er et eget utvalg som behandler søknader om ledsagerbevis. Utvalgets medlemmer har taushetsplikt, og er satt sammen av representanter fra kommunen og Rådet for funksjonshemmede.

Det går an å klage på avslag om ledsagerbevis til kommunens Klagenemnd. Kontakt Servicetorvet for mer informasjon.

Eksterne lenker

Ledsagerbevis 

Servicetorvet

Besøksadresse:

Rådhusgata 18
4611 Kristiansand

Postadresse:

Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Telefon: 38 07 50 00

Besøksadresse:
Rådhuskvartalet - Rådhusgata 18
Inngang fra Torvet og Tollbodgata
Henvendelse i 1. etasje

Postadresse:
Kristiansand kommune
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Sentralbord: 38 07 50 00
Send E-post

Åpningstider:
Mandag - fredag, kl. 08.00-15.30

Forfatter: Iren Moløkken
Publisert: 02.02.2015 14:26
Sist endret: 03.05.2018 12:36