Gruppetilbud for unge

Gruppetilbud for unge

I tillegg til ordinære fritidsklubber, tilbyr Fritidsetaten vest og øst gruppetilbud. Vårt mål er å gi alle en arena for sosial tilhørighet, og mulighet til å dyrke sine interesser, uavhengig av ståsted i livet. I noen grupper fokuserer vi på sosiale aktiviteter, i andre kan en dyrke felles interesser.

Kontakt

For informasjon om gruppetilbudene, ta kontakt med:

Fritidsetaten vest:

Fritidsleder Vibeke Tangen Koefoed
97 58 29 40
Epost

Fritidsleder Hilde Lilja
92 45 55 46
Epost

Fritidsetaten øst:

Fritidsleder Steinar Anthonsen
99 56 95 18
Epost

Fritidsleder Siri Hennig-Olsen
90 17 15 94
Epost

Fritidsleder Bente Johannessen
95 00 24 25
Epost

Fritidsleder Lisa Sandersen
95 11 70 08
Epost

Forfatter: Simen H. Pedersen
Publisert: 09.10.2017 10:39
Sist endret: 16.10.2017 10:10