Gå til hovedinnhold

Båtplass

Kristiansand kommune disponerer 22 båthavner og 4276 båtplasser.

Kristiansand Småbåthavner

Båthavna på Terneviga. Foto: Anders Martinsen fotografer

Kristiansand kommune har ansvar for alle kommunale småbåthavner i Kristiansand. Det foregår en kontinuerlig utvikling av de eksisterende havnene, og utbygging av nye.

Her kan du søke elektronisk om diverse tjenester som angår båtplass. Du finner også informasjon om prosjekter som pågår eller som skal utføres i nærmeste fremtid. 

Kommunen har 4276 båtplasser til leie, fordelt på 22 båthavner.

Ta kontakt med oss hvis du lurer på hvor det er ledig båtplass som det ikke er venteliste på, og hva slags type plasser vi har til leie.

Du kan enten ringe 38 07 50 00, eller du kan sende oss en e-post. post.smabathavner@kristiansand.kommune.no

Det er parkeringsplass for bil i tilknytning til disse båthavnene:

Alsvika, Auglandsbukta, Terneviga, Kuholmen, Narviga, Eidsbukta, Justvik, Hånesbukta, Ronsbukta, Korsvik og Kolmila

NB! Vi minner om at 2018-sesongen var den siste med bilparkering ved båthavna i Christiansholm

Følg oss på Facebook 

Parkeringsplassen i Christiansholm småbåthavn er avviklet.

Det vil ikke lenger være mulighet for å parkere i Christiansholm. Kristiansand kommune ønsker å vitalisere dette viktige området som ligger tett på strandpromenaden og Bystranda.

 

 

Uttak-/opptak av båter

Det er transportørene i de forskjellige havnene som drifter opplagsplassene. Her er det første mann til mølla prinsippet.

Faktura for opptak/uttak og opplagsplass er det transportørene som fakturerer.

Kontakt informasjon til transportør i de forskjellige havnene:

 • Terneviga, Auglandsbukta og Alsvika - Jan Markussen (907 59 548)
 • Korsvik, Hånesbukta, Justvik og Kolmila -  Kristen Flaa (915 63 655)
 • Kuholmen
  • Opptil 26 fot - Jan Markussen (907 59 548)
  • Over 26 fot - Kristen Flaa (915 63 655)
 • Narviga - Svend Grundekjøn (907 69 704)
 • Ronsbukta - Maritronic og Kristiansand båtservice AS har ansvaret for båtopplaget: 940 02 299, post@maritronic.no og besørger også opptak- og utsetting

Båteierne er selv ansvarlig for at båtene er forsvarlig avstivet på opplagsplassene. Det anbefales at båtene avstives med bukker på treben eller ligger i krybbe.

Båtene må være fjernet innen 10. juni. Opplagsplassene ryddes av den enklelte båteier og alle rester etter båtpuss fjernes innen 10. juni. Dette gjelder også mindre opplagsbukker og øvrig flyttbart utstyr.

NB! Krybber og hengere må fjernes fra opplagsplassen innen en uke etter uttak av båt. Ligger det opplagsutstyr igjen etter 10 juni vil det bli kastet.  

Priser finner du nederst i vedlegget under overskriften om priser.

Begrenset seilingsled

Begrenset seilingsled under Varoddbroa.

Det blir begrenset seilingsled under Varoddbrua i forbindelse med bygging av ny bru.  Dette gjelder fra september 2018 frem til sommeren 2020.

På det minste vil seilingsleden være 50 meter bred, og leden er begrenset til å benytte østre del under brua. I tillegg sperres området inn mot fundamentet.

Årsaken til begrenset seilingsled er å sikre båter og båttrafikk fra anleggsområdet.

Følg rød og grønn merking

Båteiere må følge rød og grønn merking, og passere disse i henhold til ledens retning. Det har allerede blitt satt opp en grønn bøye på Søm-siden. Resten av bøyene vil bli satt ut innen kort tid.

For trygg ferdsel er det viktig at båteiere holder avstand til byggeområdet, og følger seilingsområdene som er angitt.

Informasjonen er gitt på vegne av PNC Norge AS som er hovedentreprenøren for nye Varoddbrua.

Kontakt

Spørsmål om begrenset seilingsled kan rettes til:

HMS-leder Glenn Lonebu fra PNC Norge
E-post: glenn.lonebu@PNC-Norge.no
Mobil: 481 90 607  

Prisliste 2019/2020

Prisliste 2018/2019

Venteliste

For oversikt over dine aktive søknader om båtplass, trykk deg inn på linken over.

Ønsker du oversikt over ledige plasser som det ikke er venteliste på, ta kontakt med Servicetorget på tlf 380 75000 eller pr mail post.smabathavner@kristiansand.kommune.no

Innlogging til skjemaer

Ved innlogging kan du:

 • søke om bytte av båtplass
 • endre adresse og registreringsnummer på båt
Søknad om båtplass

All søknad om båtplass eller bytte av båtplass skal gjøres via elektronisk skjema.

Alle som leier båtplass av Kristiansand kommune plikter å følge småbåthavnens reglement og retningslinjer.

Båtsesongen, båtplassen og båtplassavgiften

 1. Båtsesongen er tidsrommet 01.04. – 31.10. I enkelte værutsatte havner er båtsesongen 01.04. – 30.09. (Gjelder bryggen ved marinaen i Kuholmen og Korsvik) I båtsesongen skal båtplassene i utgangspunktet være tilgjengelige for båtplasseierne. Alle båter må være fjernet fra annleggene med mindre det er søkt om vinterfortøyning.
 2. Båthavnene kan helt eller delvis avsperres for bruk eller ferdsel for en periode dersom reparasjon av skader, nødvendig oppgradering/vedlikehold eller uforutsette hendelser gjør dette nødvendig. Slik avkorting av båtsesongen medfører ikke refusjon av innbetalt avgift.
 3. Sesongleien (båtplassleie, avfallsavgift og ev. vaktvederlag) refererer seg til båtsesongen og fastsettes av bystyret. Sesongleien fastsettes for den brutto båtplassbredde (bryggebredde) som leies ut. I spesielle tilfeller fastsettes båtplassens størrelse ut fra andre kriterier. Brutto båtplassbredde (bryggebredde) måles i meter, men oppgis i enheter der en 0,1 plass er 25 cm bred, avrundet til nærmeste hele 25 cm. En standard båtplass er 2,5 meter bred. (NB!Vær oppmerksom på at utriggere bruker 25 - 40 cm mer av brutto plassbredde enn de andre fortøyningsordningene. Man må beregne dette med når man legger inn søknaden.)
 4. Aktive leieforhold som sies opp før 01.05. får tilbakeført 100% av sesongleien. Leieforhold som sies opp etter dette får ingen sesongleie tilbakeført.
 5. Leieforhold som opprettes etter 01.08. får redusert sesongleien med 50%.
 6. Båtplassene deles i følgende kategorier: A-plasser, som er den normale standard, og B-plasser som er plasser av vesentlig dårligere standard (normalt er dette grunnere plasser). Kristiansand kommune fastsetter kategorien.

Båter som skal ligge i de kommunale småbåthavnene må være registrert i de sentrale småbåtregisteret

Total oversikt over antall båtplasser pr havn

Bestilling av strømkort

Enkel bruksanvisning til strømstolpene

Detaljert bruksanvisning til strømstolpene  

Fra og med 01.04.16 vil det bli innført betaling for bruk av strøm på bryggene i utvalgte havner gjennom hele sesongen. 

Havnene det foreløpig innføres i er:  Eidsbukta,  Ronsbukta, Korsvik, Nedre Otra og Otterdalen småbåthavn.

Det er nå mulig å bestille strømkort som kan brukes på strømstolpene, dette gjøres via vårt elektroniske skjema.

 • I bestillingsskjemaet kan dere velge netto beløp som ønskes påfylt kortet .Kortet blir så sendt i posten. Bestilt beløp blir tillagt 25% mva. og fakturert. Netto pris pr kWh er satt til kr.1,5.- + mva. + kortgebyr kr.80,- + mva. 
 • Påfylling av eksisterende kort må gjøres i kommunens Servicetorv, Rådhusgata18.                               

 • Det vil ikke være mulig å betale påfylling med kontanter eller med kort, alt vil bli fakturert. 
 • Fjernlading av kort uten at dere møter opp i Servicetorvet, er dessverre ikke mulig da strømstolpene ikke har forbindelse med vårt interne ladesystem. 

 • Skal du se hvor mye som er igjen på kortet kan det skannes på strømstolpen, eller i vår kortleser.

 • Bruksanvisning for bruk av kort må leses nøye for å unngå ødelagte kort eller tap av kreditt. 

Svarskjema for tilbudt båtplass

Har du fått tilbudsbrev om fast båtplass? Da må du sende inn ditt samtykke eller avslag via det elektroniske svarskjemaet over.

OBS! Takker du nei til tilbudt båtplass, slettes du fra vente/byttelisten. 

Oppsigelsesskjema

All oppsigelse skal skje elektronisk via skjema.

Leieforhold oppsagt før 1. mai får 100 prosent tilbakebetaling. Leieforhold som sies opp etter dette får ingen sesongleie refundert.

Søknad om sommeropplag

Følgende havner har sommeropplag: Kuholmen, Hånesbukta og Kolmila

I tidsrommet fra 10. juni til 1. september er det ikke tillat å sette fra seg båt eller båttilhengere på de kommunale opplagsplassene i båthavnene uten at det foreligger tillatelse fra småbåthavnkontoret. Godkjent sommeropplag blir belastet med en egen avgift fastsatt av småbåthavnutvalget.

Det er tillatt å ta opp en båt på opplagsplassen i inntil 2 uker uten avgift for nødvendig reparasjon uten at det kreves avgift. Ønsker man sommeropplag må det sendes inn en elektronisk søknad som vil bli behandlet av småbåthavnekontoret snarest. Ved godkjennelse vil det bli tilsendt sommeropplagsbevis som må henges godt synlig på båten.

Feilmeldingsskjema

Feil og mangler ved båtplasser, brygger, strøm, feilfortøyning/parkering av båter og eventuelt andre mangler i de kommunale småbåthavnene kan meldes inn på feilmeldingsskjemaet.

Feilmeldingen blir behandlet fortløpende og kunden får beskjed på e-post av servicesenteret når oppgaven er utført.

Søknad om vinterfortøyning

Vi har følgende havner for vinterfortøyning: Ronsbukta, Christiansholm, Kuholmen, Hånesbukta, Justvik, Terneviga, Alsviga. Nedre Otra er også tilgjengelig for vinterfortøyning, men vi anbefaler det ikke. Det er mye dragning og bevegelse her, spesielt på vinterstid.

Bestilling av strøm kort gjøres på eget skjema etter innsendt søknad om vinterfortøyning.

NB! Kristiansand kommune har ingen boblehavn

Fremgangsmåte på vinterfortøyning

 1. I tidsrommet 1. november - 31. mars er det i enkelte havner tillatt å vinterfortøye båter etter avtale med småbåthavnkontoret. Har du leieforhold hos oss nå, vil du ha fortrinsrett til båtplassen ved innsending av søknadskjema på vinterfortøyning innen 8. oktober til å beholde denne plassen også for vinteren. Etter det vil vinterfortøyningsplasser deles ut fortløpende uavhengig av leieforhold i sommersesongen.
 2. Alle båter som ønsker å ligge i en av våre havner må være regisrert i Småbåtregisteret, Securemark eller i Sjøfartsdirektoratet før de får tildelt plass.
 3. Send inn skjema for vinterfortøyning med ønsket plassnummer og havn. I følgende havner er det vinterfortøyning: Ronsbukta, Christiansholm, Kuholmen, Hånesbukta, Justvik, Terneviga, Alsviga og Nedre Otra.
 4. Båteier får godkjennelse fra småbåthavnkontoret der båteier får ett vinterfortøyningsbevis som må henges godt synlig på båten. Det er vedtatt nye regler som presiserer kundens ansvar ved vinterfortøyningsavtaler, se spesielt punkt 4 i Reglementet og punkt 4h) i Retningslinjene. 
 5. For de som ønsker å bo i båt, så er det tilbud for dette i Gjestehavna. Det må fylles inn eget søknadsskjema for det.

NB! Kristiansand kommune har ingen boblehavn. 

Søknad om bo i båt i Gjestehavnen

Søknaden gjelder for perioden 15. august til 15. juni.

Søker må signere på skriftlig leieavtale med Kristiansand kommune før plassen tildeles og det leveres ut nøkkel/poletter til sanitæranlegget.

Vi vil minne brukere av småbåthavnene i Kristiansand kommune om at det er svært viktig å rydde opp etter seg. Vær vennlig å tenk miljø når dere holder på med pussen ved å sortere i containerne.

Vi vil sterkt oppfordre alle til å bruke mest mulig miljøvennlige produkter, og at det benyttes presenning under båten på opplagsplassen så smuss og søl lett kan fanges opp.

Miljøstasjonene er tilgjengelige i perioden april til 01.november. Container for restavfall er utplassert i småbåthavner med flest båtplasser i perioden mars til oktober. 

Havner med opplagsplass har alltid mottaksutrustning for mottak av farlig avfall:

 • Batterier
 • Olje
 • Oljefilter
 • Maling, lim og lakk

Tømmingen skjer i mai, juni, august og oktober, og ellers etter behov. Det er inngått avtale med underentreprenører om henting av farlig avfall. 

Vi har toaletter i noen av våres småbåthavner. Toalettene åpnes 1/4 og stenges 01/11 avhengig om det er frost eller ei.

Det er kun åpne toaletter for de som bor i båt om vinteren i Kristiansand Gjestehavn etter 01/11.

Vannslanger og overganger

Leietakere må selv stå for egne vannslanger og overganger på bryggeanleggene. Dette er ikke noe kommunen legger til rette for.

Parkering av tilhengere i havnene

Det er satt opp parkeringsskilt for henger i havnene som gjelder i perioden 10.06 -01.09 , som tillater parkering inntil 3 døgn for henger .

Det er Kristiansand Parkering som håndhever og følger opp at parkering er i henhold til skilting.

Kontaktinformasjon ved spørsmål

Telefon: 38 12 97 00 Epost: post.parkering@kristiansand.kommune.no

For mer informasjon:  https://www.kristiansand.kommune.no/kripark/  

OBS! Bruk av strøm i småbåthavnene:

Da det har vist seg at enkelte båteiere ikke har fått med seg at strømbruk i havnene er regulert, presiseres derfor følgende: Bruk av strøm er kun til kortvarig bruk og under oppsyn av båteier. Det vises til gjeldende strøminstruks. Strøm og vann inngår ikke i leieavgiften i sommer sesongen.

Dette gjelder forøvrig ikke Otterdalen, Eidsbukta, Korsvik og Ronsbukta småbåthavn, her er det strømsøyler med betalingskort for å få tilgang til strøm.

Leietakere har også fri tilgang til strøm på opplagsplassene for båtpuss og lettere vedlikehold av båt i tidsrommet 01.04 - 01.06 og 01.09 - 15.11

Kameraovervåking er nå på plass og godt skiltet i havnene Christianholm, Ronsbukta, Hånesbukta, Narviga, Justvik, Kuholmen og Auglandsbukta Småbåthavn. I tillegg til dette vil Securitas patruljere i havnene.

Vi ber alle båtplasskunder sikre båt og utstyr på best mulig måte, og ikke ha verdisaker liggende fremme/i båtene.

Dersom det har vært innbrudd/tyveri fra båt må forholdet anmeldes snarest mulig til politiet som deretter vil få overlevert videomateriale fra aktuell tidsperiode.

Har båten registreringsnummer, kan dette søkes opp i småbåtregisteret www.sbr.rs.no og eier kontaktes direkte for fjerning av båten. I åpningstiden kontaktes kommunens sevicetorv. Utenom kommunens åpningstider kan Securitas kontaktes for bistand.

Mandag – fredag 8.00 – 15.00

Ring Servicetorvet: 38 07 50 00

Mandag – fredag kl. 15.00 – 08.00, og i helgene

Ring Securitas: 22 97 10 71

Den som har feilfortøyd båten sin vil bli belastet for utrykning kr 875,- + kontrollgebyr kr 400,- 

Oversiktskart over de kommunale småbåthavnene

 

Regelverk

Ekstern informasjon

Småbåthavner

Besøksadresse:

Rådhusgata 18
4611 Kristiansand

Telefon: 38 07 50 00

Forfatter: Kari Foss
Publisert: 08.01.2015 12:42
Sist endret: 25.10.2019 11:59

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?