Gå til hovedinnhold

Turområder og badeplasser

Mange friluftsområder

Kristiansand er en bykommune, men har rikelig tilgang på natur og friluftsliv. I Kristiansand finner du 27 tilrettelagte badeplasser, 8 lysløyper, milevis med turstier, en skjærgård med hundrevis av øyer og holmer, og store skoger og vann som omkranser byen. Med andre ord, vi har friluftsområder for enhver smak. Vi har også mange store og små parker, et vell av fargerike blomster i gater og parker gjennom hele sommersesongen, mange hundre lekeplasser og løkker, skolegårder bygd som aktiviserende nærmiljøpark og trygg møteplass. Dette gjør byen ekstra attraktiv for både fastboende og tilreisende.

Allemannsretten

Friluftsloven slår fast at alle har rett til å ferdes fritt i utmark, uavhengig om området er privat eller offentlig. Med rettigheten følger også ansvar.

Det er gode muligheter for friluftsliv i Kristiansand. Bruk mulighetene på turområdene i bydelene eller i sentrum.

Bruk parkeringsplassene. Ønsker du å parkere andre steder, bør du spørre grunneieren om tillatelse.

Tråkk ikke i åker og eng. Respekter plante- og dyrelivet.

Bålbrenning og grilling er forbudt på svaberg, da det oppstår stygge sår. Det er forbudt å tenne ild i skog og mark i perioden 15. april til 15. september.

Du kan sette opp telt i utmark i inntil to døgn uten grunneiers tillatelse, dersom du ikke forstyrrer beboere og det er minst 150 meter til bebyggelse.

Hjelp oss å ta vare på natur og kultur i kystlandskapet. Ta hensyn til andre brukere.

Badeplasser, friluftsområder og skjærgårdspark. 

Motorisert ferdsel er generelt ikke tillatt i utmark.

Turmuligheter i bydelene

Det er gode turmuligheter i bydelsmarkene. Det er løypelag i alle bydeler som har avtale med grunneiere eller kommunen om å vedlikeholde og merke turstier i tillegg til de turløypene som kommunen har ansvar for.

 Løypelagene har laget egne kart som fås kjøpt i bokhandelene eller hos Midt Agder friluftsråd. Også de lokale O-klubbene har laget egne nærmiljø- og sprint O-kart. Disse fås kjøpt i klubbene eller i bokhandelene.

Kystled

Informasjon om kystled og leie av hytter for enkel overnatting i skjærgården finner du ved å klikke på ikonet.

 

Info om adferdsregler i Kristiansand

For å ivareta flerbruken av våre friluftsområder har vi innført regler for bruk. Reglene er vedtatt bystyret og er hjemlet i friluftsloven og i hundeloven. Adferdsreglene finner du her.

 

Vannscooter

Vannscooterforskriften ble opphevet den 18. mai 2017. Vannscooter kan nå brukes på lik linje med fritidsbåter i de aller fleste områder.

Ved behov kan kommunene regulere bruk av vannscooter ved å fastsette lokale forskrifter. I Kristiansand er det innført fartsbegrensninger i enkelte områder. Disse begrensningene gjelder både fritidsbåter og vannscooter. Bruk av vannscooter og fritidsbåter er ikke tillatt i sjøfuglreservater. Dette av hensyn til fuglelivet.

Kart over områder med fartsbegrensning finner du her.

I ferskvann må innsjøen være over 2 km2 for å kunne ferdes med motorisrt farkost. 

 

 

Bademuligheter i Kristiansand

Innenfor Kristiansand kommunes grenser finnes et stort antall tilrettelagte og naturlige badeplasser,- både i ferskvann og i sjøen, både landbaserte og på øyer og holmer!

Oversikt over badeplasser i sjø og ferskvann

 • Bystranda
 • Gravanestranda
 • Bendiksbukta
 • Hamresanden
 • Storenes
 • Møvigstranda
 • Sømstranda
 • Andøya
 • Buane
 • Kvarenes
 • Skylleviga
 • Krageviga

Badevannskvalitet

I sommermånedene går det egen badebåt til plasser som kun kan nåes med båt. Slik kan også vi uten båt, komme oss på sjøen en ‘smeigedag’.

Badebåten er etablert i et samarbeid med Bragdøya kystlag. Mer info om badebåten .

Blått Flag

Kommunen har valgt å sertifisere Bystranda etter de strenge kravene til Blått flagg. "Blått flagg" innebærer at stranda tilfredsstiller en rekke krav til sikkerhet, service, miljøledelse, vannkvalitet, informasjon og opplæring.

Bystranda har også i år sikret seg kvalitetsstempelet Blått Flagg.

– Jeg er glad og fryder meg over at vi klarer å få Blått Flagg på stenda. Det krever en del av oss i parkvesenet. Blått Flagg er et kvalitetsstempel som mange er opptatt av, særlig sørover i Europa. Der reiser mange etter strender som har Blått Flagg, sier driftssjef Kurt Tange Jensen i parkvesenet i Kristiansand kommune.

Blått Flagg er en miljøsertifiseringsordning for marinaer og strender. Sertifiseringsordningen setter veldig strenge krav til sikkerhet, service, miljøledelse, vannkvalitet, informasjon og opplæring.

Bystranda i Kristiansand klargjøres for bruk ved hjelp av  parkvesenet og strandrenskemaskinen. Sandrense-maskinen skal kjøres hver 14. dag for å sørge for at sanda er myk, ren og fin. (Foto: Anders Martinsen fotografer)

Sandrense-maskinen kjører gjevnlig på bystranda før og i sommersesongen for å få med seg sneiper og annet rusk og rask på stranda. I hele sesongen skal den på jobb hver 14. dag, slik at badegjestene på Bystranda skal få en så flott opplevelse som mulig.

Blått Flagg betyr blant annet at badegjestene kan være sikre på stranda har rent vann, rene omgivelser, og tilstrekkelige toaletter som rengjøres regelmessig. Det er også krav til førstehjelpsutstyr, livredningsutstyr, nødtelefon og fasiliteter for funksjonshemmede.

Sertifiseringen gjelder for ett år av gangen. Bare Bystranda innfridde kravene i år. Ved Hamresanden må kommunen jobbe videre med vannkvaliteten i elva for å innfri kravet. På sjøsiden er vannkvaliteten god på Hamresanden.

Hvert år blir palmene kjørt på plass på Bystranda, til glede for både fastboende og tusenvis av sommerturister. Bystranda tar også med seg en fersk førsteplass i Nettavisens kåring over de 10 beste badestrendene i Norge.

Trefelling på kommunale friområder

Av og til er det behov for å felle trær i nærhet av boligområdene. Du kan søke parkvesenet om felling av trær nær tomten din, som står på kommunalt friområde.

Søknadsskjemaet for felling av trær

Før du sender inn søknaden må du varsle berørte naboer. Dersom trærne står på en lekeplass eller annet typisk fellesareal, må du legge ved en uttalelse fra velforeningen i området.

Søknader om trefelling behandles i vintersesongen. Søkere kan derfor ikke forvente at søknader som sendes inn, blir behandlet før perioden desember-mars. Vi vurderer argumentasjonen i søknaden og avveier mot eventuelle protester fra naboer. Ved uenighet avgjør parkvesenet saken.

Forfatter: Trond Johanson
Publisert: 27.01.2015 12:51
Sist endret: 06.09.2018 12:23

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?