Gå til hovedinnhold

Parker

I Kristiansand kommune finner du mange flotte parker og anlegg som er verd en tur både sommer og vinter. Kommunens turistkontor i Rådhuskvartalet (inngang fra Torget) har mer info.

Ravnedalen

Ravnedalen

 Ravnedalen ble bygget av soldater under kommando av general Joseph Frantz Oscar Wergeland (bror til Henrik W. og Camilla Collett, og formann i 'Byselskabet').

Da det på slutten av 1860-tallet forelå planer om å bygge skytebane her, rykket generalen ut: Det ville være rene helligbrøde, mente han. "Dette området egnet seg så aldeles fortreffelig til et lystanlæg".

Etter at dette området fram til 1860-tallet var brukt til forlegning av rundt 1200 soldater, søkte Byselskabet i 1872 om bidrag fra Christiansands Sparebank til anlegg av en park i Ravnedalen.

I perioden 1874-78 ble parken bygd ved utradisjonell bruk av soldater fra underofficerskolen,- utrustet med spader, frø og planter i stedet for våpen. Et myr- og sumpområde med bratte fjellskrenter rundt ble på 4 år forvandlet til en park med "kultivert natur", dammer, stier og mange forskjellige planteslag.

I kaféen har opp gjennom årene også bodd gartneren m/ stor familie, og det har vært både aper i bur, og påfugl i parken. Nå er det endene samt et svanepar som dominerer,- og de mange og enormt store trærne. Her finner du bl.a. et av Norges største grantrær, som ble plantet ca. 1875.

I dag besøkes parken jevnlig av busslaster med turister og andre grupperinger, som vil se den kjente og omtalte dalen. Også barnehager og skoler er flittige besøkende. Hver onsdag kveld i perioden 13/6 til 8/8 kan du bli med på parkvandring, og samtidig få med deg allsang under de trolske fjellveggene.

Selv en gråværsdag er parken verd et besøk,- da kan du spise "Generalens burger" under hvite tak. Og er du heldig, dumper du rett opp i en av de mange konsertene som arrangeres gjennom hele sommeren!

God tur!

Wergelandsparken

Wergelandsparken i mai

En gang for lenge siden var Wergelandsparken Kristiansands grønne lunge. I siste halvdel av 1900-tallet sto imidlertid parken "på stedet hvil", mens resten av byen fikk en fargerik ansiktsløftning.

Det ble i 1999 dannet ei "Wergelandsgruppe", som så det som sitt store mål å heve parken til nye høyder. Med budskapet "du må ha et hjerte for byen" - klarte gruppa å samle inn én million kroner til blomster og lys i parken.

Nå arrangeres "Vi synger våren inn", "Wergelandsparkens dag", "Wergelandstimen", kunstauksjoner, barnas egne kunstutstillinger osv.

Parken fremstår som stadig vakrere år for år. Om våren finner du tusenvis av løkblomster, som erstattes av sommerblomster i juni. Flere og flere fastboende og tilreisende får øynene opp for dette blomstersmykket, og legger veien om parken.

Torvet

 Torvet var byens hjerte - sentrum for det pulserende liv og samlingsplass for alle. Nå har kanskje Markensgate og Nedre Torg overtatt noe av denne rollen?

Torvet var opprinnelig en sandflate, men ble steinsatt i 1686, da byens borgere ble pålagt å steinsette hver sine fortau til midt i gateløpet. "Møndi'hedane" brukte 200 riksdaler til øvrige gater og torv.

I 1991 fikk Kristiansand 3,5 millioner kroner fra miljøbymidler, og mesteparten ble øremerket Torvet. Da asfalten ble fjernet, fant man under denne en nesten intakt kuppelsteinsbelegning.

Belegningen ble forsiktig "restaurert", og for å sikre maksimal fremkommelighet til rådhuset, Byhallen og Domkirka, ble det lagt ned "gangbaner" av gneisheller.

Fontenen på Torvet ble opprinnelig reist i Wergelandsparken i 1866. Der stod den frem til 1908, da den måtte vike plassen for Wergelandstatuen. Fontenen ble flyttet til Torvet, der den stod i 30 år, før den ble demontert og satt på lager. Der stod den gjemt og glemt inntil 1991, da den ble restaurert og satt opp på Torvet igjen, i anledning Kristiansands 350-års-jubileum.

Nedre Torg, blomstrende høstdager Blomstende høstdager midt i Kvadraturen!

Hver høst - i september - arrangeres "Blomstrende høstdager" på Torvet. Da henter vi inn masse sommerblomster, palmer og oliventrær i krukker og urner fra rundt om i byen, nærmest for å si takk for i år. Også lag og foreninger får stille ut sine produkter og spesialiteter, og det går an å gjøre en god handel.

Otterdalsparken

Otterdalsparken sett fra lufta

Da Otterdal AS (sagbruk og trelasthandel) flyttet ut av Kvadraturen i 1983, sikret kommunen seg dette sentrale og verdifulle 9 dekar store arealet for allmenheten.

I 1985 forelå de første skisser fra landskapsarkitekt Svein Ole Brelands hånd. Kostnadene var beregnet til drøyt 4 millioner kroner.

Høsten 1989 foreslo billedkunstner Kjell Nupen å lage en fonteneskulptur i parken. Da var bassengformene allerede plassert og parkanlegget ferdig utformet fra parkvesenets side. Nupens idé var så sammenfallende med de foreliggende planer, og så berikende for anlegget, at dette raskt ble vedtatt politisk.

Til byens 350-års jubileum i 1991 ga Falconbridge Nikkelverk AS en større pengegave til byen. Det ble bestemt at 1,2 millioner kroner av gaven skulle brukes til å engasjere Kjell Nupen til utforming og levering av fonteneskulpturene.

Da kong Harald og dronning Sonja -sammen med 10.000 feststemte tilskuere- startet vannpumpene 27. juni 1991 i forbindelse med feiringen av byens 350-års-jubileum, hadde anlegget kostet 7.280.000 kroner inkludert skulpturene, og 800.000m3 vann sirkulerte gjennom anlegget hver time.

 

Bystranda

Bystranda, knapphullblomsten langs Strandpromenaden (Østre havn), med gangavstand fra travle gater, kontorer, butikker, boliger, barnehager og skoler...

Allerede i 1983 skisserte parkvesenet et anlegg "blott til lyst" - et anlegg som neppe noen norske byer har maken til i det pulserende sentrum.

I perioden 1995-97 ble det ved hjelp av 5 millioner kommunale og statlige kroner bygd et unikt badeanlegg med ei stor, naturlig sandstrand, bade- og solebrygger, grønne plener og frodige blomster, busker og trær, dusjer, lekeutstyr, skateanlegg og sandvolleybaner, samt ramper og håndrekker slik at anlegget selvsagt egner seg godt også for bevegelseshemmede.

I 1998 ble det bygd nytt toalettanlegg med egen avdeling for bevegelseshemmede. I 2002 ble Kristiansand kommune tildelt Tillgjängelighetsprisen "Stadsplanering för alla" fra det Nordiska Handikappolitiska Rådet, og høsten 2003 fikk Parkvesenet "Årets Byggepris" av Kristiansand Byggeforum., knapphullblomsten langs Strandpromenaden med gangavstand fra travle gater, kontorer, butikker, boliger, barnehager og skoler...

Bystranda, Aquarama og Scandic hotel sett fra lufta Bystranda og 'Palmesus' Bystranda, flotte leke- og skatemuligheter

Det nære naboskapet til Scandic hotel og Aquarama svømmehall med badeland, stupeanlegg, 50-meters svømmebasseng, utendørs og innendørs varmtvannsbasseng, treningsstudio, spa og café m.m., teller også i positiv retning! Og utsikten til innseilingen med Oksøy og Grønningen fyr, skjærgården og horisonten mot Danmark fikk vi helt gratis... 

Tresse og Christiansholm festning.

 Kvartalslekeplassen i 'Tresse'

I 1657 fikk Kristiansand sitt første blokkhus for å beskytte bykjernen, bryggene og Agdersidens flåtehavn mot angrep utenfra.

Byggingen av festninga foregikk i perioden1666 til ca 1672 på en holme ute i havna. Denne ble forbundet med ei lang gangbro inn mot stranden, byen og Østre Strandgate.

Kristiansand kommune overtok Christiansholm festning fra staten i 1951. Samtidig påtok kommunen seg å vedlikeholde anlegget som fortidsminne.

Plassen innenfor festningsholmen heter Retrenchementet (eller på folkemunne den gang: Tressementet,- i dag bare kalt Tresse), og ble bl.a. brukt som garnisonsplass med oppstillings- og øvingsplass for soldatene som var forlagt i området.

For å markere 1000-årsskiftet, ble det plantet et tre i Tresse, gitt av Hageselskapet.

Det foreligger i dag planer om igjen å gjøre "festningsholmen" til en holme, ved å grave en kanal innenfor festningsmurene og bygge ei bro over til porten. Saken venter på politisk behandling og bevilgning.

Børsparken

Børsen ble åpnet i nye lokaler ved Tollbodallmenningen 7. februar 1870. Herfra kunne de næringsdrivende skue ned på det yrende liv som utspant seg på den stadig travlere havna.

På 1970-tallet ble den staselige bygningen revet og erstattet med et nytt og moderne høybygg.

Parken utenfor er imidlertid i stor grad beholdt slik den var. På gamle bilder kan man lett kjenne igjen de nå storvokste trærne.

De siste årene har parkvesenet variert plantesortementet i parken - vi har blant annet prøvd med grønnsaker.

Nå preges parken av fargerike og velduftende sommerfuglbusker (Buddleia davidii) som på solskinnsdager lokker 100-vis av flotte sommerfugler på vingene...

Stener Heyerdahlspark

Parken er oppkalt etter brigadelege Stener Severin Heyerdahl, som levde og virket i byen hele sitt liv (1811-1883). Du finner den øverst i Kvadraturen, langs Festningsgata mot Tordenskjoldsgate.

Området var tidligere hospital-kirkegård. I 1900 ble arealet opparbeidet som park.

I april 2007 ble deler av parken igjen rustet opp til en god møte- og lekeplass for nabolaget, og det er skjermet mot den sterkt trafikkerte Festningsgata.

Myren gård

 Myren gård sett fra lufta

Myren gård ligger ca. 3 km sørvest for Kristiansand sentrum langs fylkesvei 456 mot Vågsbygd, og bare MÅ besøkes! Eiendommen er på omtrent 60 dekar, og ble kjøpt av Kristiansand kommune i 1964. Bygningene brukes til representasjon og kulturarrangementer.

Myren var fra gammelt av en enkel liten husmannsplass. 1854 kjøpte konsul Johan Heinrich Wild eiendommen. Terrenget var i hovedtrekk naturgitt, men ble forfinet med ballastjord som Wild førte hjem med lasteskutene sine.

Terrenget er vakkert modellert, og man blir liten mellom de store nåletrærne. Hagen ble tegnet av gartner Poul Holst Poulsson i 1860, og er preget av romantikken og "den engelske landskapshagen.

For en dendrolog eller botaniker er parken interessant. Vi har registrert 170 forskjellige busker og trær, i tillegg til urteaktige planter og en stor samling rhododendron.

Av trær kan nevnes Norges største (?) mammuttre (Sequoiadendron giganteum, plantet ca 1871, Orientgran, Canadahemlokk, Douglasgran, Tempeltre, urtidstre, ekte valnøtt, Fliklind, Høstaralia, Magnolia og Tulipantre.

Nordenparken, Auglandsbukta

 Nordenparken og aktivitetsområdet i Auglandsbukta

I Auglandsbukta i bydelen Vågsbygd 5-6 km sydvest for sentrum, finnes i dag en "Norden-lund" - trær plantet i en sirkel som skal symbolisere vennskapet og samholdet mellom våre nordiske vennskapsbyer. Nylig er også aktivitetstilbudet i parken rustet betydelig opp.

I samarbeid med Foreningen Norden Kristiansand, Vågsbygd Vel, og lokale utbyggere av flotte boligblokker, har parkvesenet planlagt og bygd landskapsrom for samvær, lek og forskjellige fysiske aktiviteter ved hjelp av bølgende gressvoller og beplantning.

Her er nå muligheter for spennende lek, løkkefotball og basket på gummidekke. Her er en flott sandvolleybane, og på gressplenen er det plass for frisbee, badminton, boccia og så videre.

Plassen ligger idyllisk til i ei småbåthavn med utsikt over fjorden. Kyststien i Vågsbygd passerer gjennom anlegget, og tusenvis av mennesker passerer parken hver dag med bil, buss og sykkel på vei til jobb og skole. Det er også kort vei til sole- og badeplasser på Storenes!

Blomsterbyen og parkene

Impatiens, Rhisinus, Amaranthus, Anthirrinum, Nimulus, Cheiranthus... Reine skjære latinen i ørene på de fleste - som musikk for noen?

Hvis vi sier Flittig Lise, oljelampetre, revehale, løvemunn, sommergjøgler, gyldenlakk... Da ringer ei bjelle hos mange. Men spør barna i Kristiansands barnehager. De vet!

Kristiansand har satt seg som mål å forbli Norges blomsterby nummer én. Vi er der! I parker, på husvegger og baldakiner, langs veier og på lyktestolper - over alt bugner det i et vell av farger og fasonger fra tidlig vår til langt på høst. I Wergelandsparken er et spesielt bed reservert for- og plantet av- barna i byens mange barnehager. Den iver og glød de viser er ubetalelig,- og for et resultat!

Totalt produserer parkvesenets gartneri over 50.000 sommerblomster til bruk i Kristiansand kommune årlig, i tillegg til det som blir solgt til andre kommuner, gartnerier, butikker og private. Bare i Wergelandsparken blir det plantet 7700 sommerblomster, etter at 8500 tulipaner og påskeliljer innledet blomstersesongen i vårmånedene.

Sommerblomstene til barnas bed hentes i parkvesenets gartneri av barnehagene som småplanter på senvinteren, for deretter å bli stellet og pleid av barna selv rundt om i barnehagene utover våren, til store og frodige blomster.

Til avtalt tid i mai møtes alle barnehagene i parken, hvor de får hjelp av parkvesenets gartnere til å plante ut blomstene. Helt fram til ny løk skal i jorda utpå høsten, får blomstene stå der og forskjønne byen og parken vår, og ganske sikkert påvirke positivt alle oss som haster forbi, eller tar oss tid til noen minutter på en grønnmalt benk i parken.

Forfatter: Terje Askildsen
Publisert: 12.03.2015 21:39
Sist endret: 13.02.2019 14:57

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?