Har du el- eller hydrogendrevet bil?

Fra 1 desember 2017 vil det være betalingsplikt for parkering også for el- og hydrogenbiler i Kristiansand. Dette gjelder også gateparkering fra 1. desember 2017

Parkeringsforandringer fra 1. desember 2017

Fra ovennevnte dato vil det være betalingsplikt for parkering også for el- og hydrogenbiler i Kristiansand. Dette gjelder også gateparkering fra 1. desember 2017.

For mer informasjon, klikk her

Her står du gratis.

Det etableres en overgangsordning ved at det innføres betalingsfritak for el- og hydrogenbiler følgende steder:

- P-hus Kilden (06-18) alle dager. Betaling utenfor dette tidsrommet.
- Setesdalsveien 16-20 maks 3 timer 08-18 (09-16)
- KMV tomta

Ordningen gjelder foreløpig frem til 1.12.19

 

Gatebruk i Kvadraturen (bystyrevedtak 21.6.17) Sak 86/17

Vedtak: (utdrag)

  • Avgiftstid på avgiftsplasser i Kvadraturen skal være fra kl. 08 - 19 på hverdager og fra kl. 08 - 17 på lørdager. Det legges opp til lavere avgifter i perioden mellom kl. 17 - 19 på hverdager.
    (45/8)
  • Avgiftstiden i parkeringshusene Slottet og Gyldengården er kl. 00 - 17 mandag til fredag. Lørdag kl. 00 - 13, og ingen avgift på søndag.
    (28/25)

Kristiansand kommune følger hovedregelen i nye parkeringsbestemmelser om betalingsplikt for elektriske og hydrogendrevne kjøretøy på kommunale parkeringsplasser hvor avgift er innført. Det etableres en overgangsordning ved at betalingsfritaket for elbiler videreføres i parkeringshuset Kilden på dagtid (kl. 06-18), på parkeringstomt ved Setesdalsveien (Gartnerløkka) og på parkeringstomt ved nedkjørsel til gamle KMV. Ordningen etableres som en prøveordning på 2 år.Vær alltid obs på ny skilting.

Ikke lenger obligatorisk med urskive

Fra 1. januar 2017 er det ikke lenger krav om at du må bruke urskive alle steder for å parkere gratis med elbil. Men les skilter og oppslag; noen steder er det fortsatt slik at du må bruke urskiva. Den skal da stilles på det klokkeslettet du parkerte. Du får gratis urskive på vårt kontor i Henrik Wergelandsgate 27.

I bosonene kan elbiler stå uten billett på avgiftsplasser. På plasser reservert for bosone må også elbiler ha bosonetillatelse som er avgiftsfritt for elbiler, men som det må søkes om på lik linje med ordinære biler.

Det er også private selskaper som tilbyr parkering. Les skiltene på disse plassene for å se hva slags regler som gjelder for parkering av elbiler og hydrogendrevne biler.

Ladeplasser i sentrum

Gyldengården P-hus har 17 uttak for el-bil innenfor bom på plan 1. Noen av disse plassene er allerede leid ut til faste leietakere.

Slottet P-hus har 6 ladeplasser i 4 etasje (maks 4 timer) for el-bil i plan 4 hvorav 1 i underetasje og resterende i fjerde etasje (bak bom). Betalingsløsning til Grønn kontakt. Maks 4 timer lading.

Børsen P-hus har 13 ladeplasser for el-bil i et lukket anlegg.

Kilden P-hus har 10 uttak for el-bil på plan 5 disse har betalingsløsning til Grønn kontakt.

Lading og betaling

På Kilden parkeringshus har vi etablert betalingsløsning for el-biler. Kontaktene i disse enhetene heter «type 2 kontakter». Her brukes en ladekabel som er velkjent for de fleste EL-bil forhandlere. PROXLL-WBM-SMART-TRI PROXLL-WBM-SMART-TRI er spesielt utviklet for offentlig utendørs og innendørs parkering så vel som for borettslag, sameier, kjøpesenter, bedriftsparkering osv.

SMART-serien kan leveres i mange ulike varianter mht. type tilkobling til bilen, effekter og kan lade de aller fleste el-bilene på markedet. Laderne har display, RFID-leser, smart-måler og flere kommunikasjonsløsninger, som gir mange tilpasningsmuligheter til f.eks. betalingssystemer.

I andre parkeringshus som Slottet og Gyldengården (innenfor bom) finnes vanlig kontakter for lading. Dette er samme kontakter som finnes i private hus og kalles «schuko kontakter».

Forfatter: Svein Tybakken
Publisert: 13.01.2016 12:05
Sist endret: 18.06.2018 12:53