Kristiansand Parkering . Vår besøksadresse er Henrik Wergelandsgate 27 - 2 etasje. Åpningsider er fra klokka 08-15 mandag til fredag. Velkommen.

Har du el- eller hydrogendrevet bil?

Fra 1. januar 2017 er det opp til hver enkelt kommune å bestemme om det skal være gratis parkering på offentlig regulerte avgiftsplasser for elbiler og hydrogendrevne biler. Formannskapet i Kristiansand har bestemt å fortsette med samme ordning som før.

Les mer...

Vi skaper tilgjengelighet

Kristiansand Parkering sørger for fremkommelighet, god tilgjengelighet til parkeringsplasser, trafikk- og miljøsikkerhet og gode vilkår for næringslivet. Vi har ansvaret for 3500 parkeringsplasser langs gater, på plasser og i seks parkeringshus.

Les mer...

HC-parkering

HC-parkering

Søknad om parkering for forflytningshemmede

Klage?

Klage?

Årsak til ileggelsen fremgår av den gule blanketten. Les nøye før du klager.

Lover og regler

Lover og regler

Her finner du oversikt over parkeringsbestemmelser og vanlige p-skilt.

MC-parkering

MC-parkering

Her finner du kart over parkering for MC eller moped i Kristiansand sentrum.

Min parkering

Min parkering

På min side kan du søke om boligsoneparkering og leie av parkeringsplasser.

Nyheter

Nyheter

Faktureringsdatoer endres  for leie av parkeringsplasser. For andre kvartal faktureres den 14.3 med betalingsfrist den 27.3,tredje kvartal faktureres den 14.6 med betalingsfrist 27.6. Kunder som har kortbetaling blir belastet mellom den 25 og 27 måneden før.Gratis sykkelparkering i sykkelburet på Kilden parkeringshus. Ta kontakt med Kristiansand Parkering, 38 12 97 00, for å få tilgang til sykkelburet.

Om oss

Om oss

Kristiansand Parkering holder til i Henrik Wergelands gate 27, 2. etasje. Åpent kl 8-15.

Utleie/priser

Utleie/priser

Kristiansand Parkering tilbyr flere utleieplasser i parkeringshus eller -plasser i sentrum. Minimumsleieperiode er 3 måneder.