Kristiansand Parkering

Har du el- eller hydrogendrevet bil?

Fra 1 desember 2017 vil det være betalingsplikt for parkering også for el- og hydrogenbiler i Kristiansand. Dette gjelder også gateparkering fra 1. desember 2017

Les mer...

Vi skaper tilgjengelighet

Kristiansand Parkering sørger for fremkommelighet, god tilgjengelighet til parkeringsplasser, trafikk- og miljøsikkerhet og gode vilkår for næringslivet. Vi har ansvaret for 3500 parkeringsplasser langs gater, på plasser og i seks parkeringshus.

Les mer...

Om oss

Om oss

Kristiansand Parkering holder til i Henrik Wergelands gate 27, 2. etasje. Åpent kl 8-15.

Min parkering

Min parkering

På min side kan du søke om boligsoneparkering og leie av parkeringsplasser.

Klage?

Klage?

Årsak til ileggelsen fremgår av den gule blanketten. Les nøye før du klager.

Utleie/priser

Utleie/priser

Kristiansand Parkering tilbyr flere utleieplasser i parkeringshus eller -plasser i sentrum. Minimumsleieperiode er 3 måneder.

Lover og regler

Lover og regler

Her finner du oversikt over parkeringsbestemmelser og vanlige p-skilt.

HC-parkering

HC-parkering

Søknad om parkering for forflytningshemmede

MC-parkering

MC-parkering

Her finner du kart over parkering for MC eller moped i Kristiansand sentrum.