Kristiansand Parkering

Har du el- eller hydrogenbil?

Med noen unntak er det betalingsplikt for parkering også for for de som har el- og hydrogenbiler.

Les mer...

Vi skaper tilgjengelighet

Kristiansand Parkering sørger for fremkommelighet, god tilgjengelighet til parkeringsplasser, trafikk- og miljøsikkerhet og gode vilkår for næringslivet. Vi har ansvaret for 3500 parkeringsplasser langs gater, på plasser og i seks parkeringshus.

Les mer...

Parkering og lading

Parkering og lading

Her finner du oversikt over hvor Kristiansand Parkering har lagt til rette for parkering og lading.

Min parkering

Min parkering

På min side kan du søke om boligsoneparkering og leie av parkeringsplasser.

Klage?

Klage?

Årsak til ileggelsen fremgår av den gule blanketten. Les nøye før du klager.

Utleie/priser

Utleie/priser

Kristiansand Parkering tilbyr flere utleieplasser i parkeringshus eller -plasser i sentrum.

Lover og regler

Lover og regler

Her finner du oversikt over parkeringsbestemmelser og vanlige p-skilt.

HC-parkering

HC-parkering

Her kan forflytningshemmede som er bosatt i Kristiansand kommune søke om parkeringskort.

Nyheter

Nyheter

Kristiansand Parkering legger gradvis om til obligatorisk nummergjenkjenning.

Om oss

Om oss

Kristiansand Parkering holder til i Henrik Wergelands gate 27, 2. etasje. Åpent kl 8-15.