Gå til hovedinnhold

Velferdsteknologi

Velferdsteknologiens ABC

Bildet: Velferdsteknologiens ABC (KS)

ABC-programmet består av fem emner som bygger på hverandre.

Målet for opplæringen er å gi deltagerne forståelse for:

 • hvilke utfordringer vi står overfor
 • hvorfor endringer bør skje nå
 • hvilke roller ansatte har i de ulike fasene av endringsprossesene

Emnene i ABC-programmet dekker sentrale tema som lovverk og etikk, metoder for karlegging av brukerbehov og eksempler på teknologiske løsninger som er i bruk i kommunene i dag. I tillegg er det også vektlagt å vise hvordan kommunen kan teste ut velferdsteknologi i praksis, hva som kreves av oppfølging og evaluering underveis, samt hvorfor det er viktig å dokumentere erfaringer fra utprøvingen av de ulike teknologiske løsningene.

Les mer om Velferdsteknologiens ABC her.

Fagansvarlig i Vest-Agder

Silje Marie Jensen, fagkoordinator, USHT

E-post: silje.marie.jensen@kristiansand.kommune.no

Tel.:

(i permisjon: Christina H. Paulsen, fagkoordinator i velferdsteknologi

E-post: christina.h.paulsen@kristiansand.kommune.no

Tel.:

Hefter (Emner)

Helftene er tilgjengelige elektronisk. Klikk på emnet for å laste ned materiellet.

1. Introduksjon til tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi

2. Fra brukerbehov til ny løsning

3. Lovverk og etikk

4. Utprøving og vurdering av bruk

5. Overgang til drift

Aktuelle fagseminarer

18.03.2020 Velferdsteknologiens ABC - Fagseminar 1, Grimstad (Dømmesmoen)

Gjennomførte fagseminarer

16.09.2019 Velferdsteknologiens ABC - Fagseminar, Grimstad

Invitasjon - Velferdsteknologiens ABC, Fagseminar  - Grimstad

Program - Velferdsteknologiens ABC, Fagseminar  - Grimstad

18.03.19 Velferdsteknologiens ABC, Fagseminar 

Sykesignalanlegg Kathrine Holmerud

Innføring velferdsteknologi Agder Marit Svindland

Presentasjon Medido medisindispenser Tone Hinna Hovdenak

FRITEK, FRIDA OG FRISTED

Velferdsteknologi i HBT - e-låser, sengesensorer og Digihelse

 

17.09.2019 og 18.09.2019 Velferdsteknologiens ABC, Fagseminar 1 (Oppstartseminar)

Velkommen

ABC opplæringen som metode

TELMA ved Gro Anita Grelland

Innføring velferdsteknologi Agder ved Marit Svindland

Velferdsteknologi og etikk ved Leni Klakegg

Velferdsteknologi - hva sier loven? ved Fylkesmannen

Veien videre ABC

Videosamtale Vennesla

27.11.2017 Velferdsteknologiens ABC, Fagseminar 1 (Oppstartseminar)

Med 230 påmeldte fra 18 ulike kommuner på Agder arrangerte USHT Aust- og Vest- Agder oppstartsseminar for velferdsteknologiens ABC. Tusen takk for bidrag fra Grimstad kommune, Fylkesmannen i Aust- og Vest- Agder, UIA og presentasjon av ulike prosjekter på Agder. Lykke til Agder- kommuner.

Program for dagen

Retningslinjer for ABC gruppensamlingene

Velferdsteknologiens ABC -emner, innhold og forslag til gruppesamlinger

Innleggene som ble holdt i løpet av dagen:

 1. Velferdsteknologiens ABC oppstartsseminar v/Tanja Fredensborg (Grimstad Kommune)
 2. Hva er Velferdsteknologi v/Santiago Martinez (UIA)
 3. Kommunal responssentertjeneste v/Gro Anita Grelland (Kristiansand kommune)
 4. TELMA v/ Gro Anita Grelland (Kristiansand kommune)
 5. ABC metodikk v/ Kari-Anne Johnsen (Grimstad kommune)
 6. Kompetanseløft på Agder, Gro Anita Grelland (Kristiansand kommune)
 7. Innføring velferdsteknologi Agder, Marit Svindland og Marianne Holmesland (Mandal kommune)
 8. Velferdsteknologi og juss v/ Fredrik Dahl (Fylkesmannen)
 9. Velferdsteknologi og etikk v/ Ingrid Mydland (Fylkesmannen)
 10. Oppsummering og veien videre v/ Tanja Fredensborg (Grimstad kommune

Praktisk informasjon om ABC-opplæring i Vest-Agder

Forfatter: Krisztina Czinki
Publisert: 04.07.2019 11:19
Sist endret: 14.10.2019 09:27

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?