Gå til hovedinnhold

Utviklingshemming ABC

Utviklingshemming

Bildet: Utviklingshemming (Aldring og helse)

Mitt livs ABC handler om tjenester til personer med utviklingshemming gjennom livsløpet. Jobber du med barn, voksne eller eldre i for eksempel barnehage, skole, tilrettelagte arbeidsplasser eller i bofellesskap, er dette kompetansehevingsløpet for deg.

Mitt livs ABC utarbeides av Aldring og helse på oppdrag av Helsedirektoratet. Formålet er å styrke kompetansen i tjenestene til personer med utviklingshemming. Mitt livs ABC er forankret i Meld. St. 45 (2012-2013) Frihet og likeverd – Om mennesker med utviklingshemming. Materiellet omfatter en grunnleggende opplæring i viktige temaer innen tjenesteyting til personer med utviklingshemming.

Fagansvarlig i Vest-Agder

May Britt Hegland, fagkoordiantor i habilitering, USHT

E-post: may.britt.hegland@kristiansand.kommune.no

Tel.:

Permer

Mitt livs ABC perm 1 (Grunnperm)

Mitt livs ABC perm 2 (Påbyggingsperm)

Aktuelle fagseminarer

05.02.2020 Mitt livs ABC perm 2, Kristiansand (Fagseminar 1)
09.03.2020 Mitt livs ABC perm 1, Vest-Agder (Fgseminar 2)
10.03.2020 Mitt livs ABC perm 1, Aust-Agder (Fgseminar 2)
11.03.2020 Mitt livs ABC perm 2, Aust-Agder (Fgseminar 2)
12.03.2020 Mitt livs ABC perm 2, Vest-Agder (Fgseminar 2)

Gjennomførte fagseminarer (Arkiv)

11.09.2019 Mitt livs ABC perm 2, Skogtun Leirsted (Marnardal)

Invitasjon til Mitt livs ABC perm 2 (11.09.2019 - Marnardal)

12.09.2019 Mitt livs ABC perm 1, Q 42, Kristiansand

Invitasjon til Mitt livs ABC perm 1 (12.09.2019 - Kristiansand)

18.09.2019 Mitt livs ABC perm 1, Dømmesmoen

Invitasjon til Mitt livs ABC perm 1 (18.09.2019 - Dømmesmoen)

19.09.2019 Mitt livs ABC perm 2, Dømmesmoen

Invitasjon til Mitt livs ABC perm 2 (19.09.2019 - Dømmesmoen)

Praktisk informasjon om ABC-opplæring i Vest-Agder

Forfatter: Krisztina Czinki
Publisert: 04.07.2019 12:34
Sist endret: 30.10.2019 09:41

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?