Gå til hovedinnhold

Utviklingshemming ABC

Utviklingshemming

Bildet: Utviklingshemming (Aldring og helse)

Mitt livs ABC handler om tjenester til personer med utviklingshemming gjennom livsløpet. Jobber du med barn, voksne eller eldre i for eksempel barnehage, skole, tilrettelagte arbeidsplasser eller i bofellesskap, er dette kompetansehevingsløpet for deg.

Mitt livs ABC utarbeides av Aldring og helse på oppdrag av Helsedirektoratet. Formålet er å styrke kompetansen i tjenestene til personer med utviklingshemming. Mitt livs ABC er forankret i Meld. St. 45 (2012-2013) Frihet og likeverd – Om mennesker med utviklingshemming. Materiellet omfatter en grunnleggende opplæring i viktige temaer innen tjenesteyting til personer med utviklingshemming.

Fagansvarlig i Vest-Agder

May Britt Hegland, fagkoordiantor i habilitering, USHT

E-post: may.britt.hegland@kristiansand.kommune.no

Tel.:

Permer

Mitt livs ABC perm 1 (Grunnperm)

Mitt livs ABC perm 2 (Påbyggingsperm)

Aktuelle fagseminarer

11.09.2019 Mitt livs ABC perm 2, Heddland (Marnardal)
12.09.2019 Mitt livs ABC perm 1, Kristiansand
18.09.2019 Mitt livs ABC perm 1, Dømmesmoen
19.09.2019 Mitt livs ABC perm 2, Dømmesmoen

Gjennomførte fagseminarer (Arkiv)

Praktisk informasjon om ABC-opplæring i Vest-Agder

Forfatter: Krisztina Czinki
Publisert: 04.07.2019 12:34
Sist endret: 04.07.2019 12:34

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?