Gå til hovedinnhold

Pasientsikkerhetsprogrammet og riktig legemiddelbruk

Pasientsikkerhetsprogrammet skal bidra til å redusere pasientskader og øke pasientsikkerheten. USHT Vest-Agder arbeider med innsatsområdene riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenesten, og samstemming av legemiddellister. Et hovedtiltak er tverrfaglig strukturert legemiddelgjennomgang (LMG).

Kontaktinformasjon

Ansvarlig for  prosjekt Legemiddelgjennomgang:

Prosjektleder og sykepleier Monica Gundersen

Besøksadresse:

Knudsengården Tollbodgata 22, 4 etg onsdag og fredag

Pasientsikkerhetsprogrammet

Pasientsikkerhetsprogrammet er et nasjonalt satsingsområdet som arbeider utifra tre overordnede målsettinger.

  • Redusere pasientskader
  • Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet
  • Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten

Programmet har flere innsatsområder med konkrete forbedringstiltak der Kristiansand kommune tar i bruk innsatsområdene:

Riktig legemiddelbruk i sykehjem

Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten

Samstemming av legemiddellister

Innføring av tverrfaglig strukturert legemiddelgjennomgang (LMG) i Kristiansand kommune

LMG tilbys personer som bruker fire eller flere faste legemidler, og som har vedtak om legemiddeladministrering. Tverrfaglig LMG gjennomføres årlig hos fastlege sammen med sykepleier/vernepleier vanligvis uten at personen/bruker er tilstede.

Mål:

  • sikre at legemiddellisten er samstemt mellom pasient, hjemmetjeneste og fastlege
  • indikasjon (begrunnelse for bruk) på hvert enkelt legemiddel er påført legemiddellisten
  • følge opp legemiddelforskrivningen  med faglig observasjon, vurderinger og dokumentasjon i pasientjournal i forbindelse med LMG

Det er planlagt at alle aktuelle ansatte i Helse- og sosial sektoren i Kristiansand kommune skal ha fått nødvendig informasjon og opplæring, samt være i gang med å utføre legemiddelgjennomganger innen utgangen av 2017.

Læringsnettverk i Pasientsikkerhetsprogrammet

USHT Vest-Agder gjennomførte i 2013 og 2014 læringsnettverk i innsatsområdet riktig legemiddelbruk i sykehjem for kommunene i Vest-Agder. 12 av 15 kommuner deltok med tilsammen 22 forbedringsteam.

USHT i både Aust- og Vest-Agder gjennomførte høsten 2014 regionalt læringsnettverk i innsatsområdetne samstemming av legemiddellister og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten for ansatte i alle 30 kommunene i begge Agderfylkene. Ni kommuner fra Aust- og Vest-Agder deltok på samlingene. Alle forbedringsteamene startet opp med arbeidet i egen kommune. Teamene fikk mulighet til å jobbe med egen fremdriftsplan på samlingene, samt dele erfaringer med andre team. Teamene ble veiledet underveis og hadde jevnlig kontakt med prosjektmedarbeider per telefon og e-post.

Målet med læringsnettverkene var å iverksette systematisk og regelmessig gjennomgang av brukerens legemidler i tverrfaglige team. Deltakerne fikk innføring i nyttige metoder og verktøy for å iverksette forbedring lokalt.

Samarbeidsparter

Songdalen kommune
USHT Aust-Agder
Pasientsikkerhetsprogrammet

Forfatter: Irene Larsen Linjord
Publisert: 24.06.2015 10:31
Sist endret: 24.09.2019 11:48

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?