Gå til hovedinnhold

Lindring Lindesnes kommune

I 2017 og 2018 fikk Lindesnes kommune kompetansehevende midler i lindring fra Fylkesmannen. Lindesnes har også søkt midler i 2019 for å gjennomføre de siste satsingsområdene samt implementere arbeidet slik at det er” levedyktig” etter prosjektet avsluttes.

Satsingsområder i prosjektet   

3 satsingsområder i prosjektet:

1: Gi undervisning i grunnleggende palliasjon til alle faste ansatte av sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere for å øke kompetansen innen fagfeltet.

2: Innføre MOBID- 2 Mobilisation-Observation-Behaviour-Intensity-Dementia) smertekartleggingsverktøy.

3: Lage rutiner for gjennomføring av” forhåndssamtale” som et tilbud til alle brukere ved Lindesnes omsorgssenter.

Om prosjektet

I 2018 er det utarbeidet og gjennomført undervisning (av 2 timer varighet) i grunnleggende palliasjon til 97 av 113 fast ansatte. Tilsvarende undervisning utarbeides i bruk av MOBID-2 smertekartleggingsskjema og undervisning gjennomføres i 2019.

Ved innføring av MOBID-2 oppdaget prosjektgruppen mangel på gode kvalitetssikrede rutiner på smertevurdering og oppfølging av pasienter med smerter. Dette er utarbeidet. Lindesnes kommune er også er en del av KS læringsnettverk i Gode pasientforløp og det er utarbeidet rutiner for å sikre gode pasientforløp i kommunenes internkontrollsystemet. Kommunen opplever bra samarbeid og god dialog med legene om nye rutiner. De er med å sikre en forståelse og kultur i arbeidet.

I år 2019 ønsker man å ha et oppsamlingskurs for å gi undervisning i grunnleggende palliasjon til de som enda ikke har deltatt før. I tillegg veileder prosjektleder personalet i oppfølging og undervisning i bruk av MOBID-2 ved ulike avdelinger. Samtidig arbeides det med å lage gode kvalitetssikrede rutiner for å gjennomføre” forhåndssamtale” til brukere ved Lindesnes omsorgssenter, i samarbeid med legene.

Målinger i prosjektet:  

1. At alle får informasjonen og kunnskap innen fagområdet.

2. Bruk av MOBID-2 smertekartleggingsverktøy med antall brukere og statistikk på tiltak.

Vi ønsker å dele erfaringer fra vårt arbeid, og vil takke Songdalen, Trysil og USHT Vest-Agder for at de har delt sine erfaringer med oss i Lindesnes kommune.

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker mer informasjon og tilgang til mer materiell:
Rutiner for smertevurdering og oppfølging av smerter.   
• Måling av MOBID-2 smertekartlegginger.
• Måling av gjennomført undervisning i grunnleggende palliasjon og MOBID-2.
Hjelpeark til dokumentasjon i smertelindring i Profil    
Undervisningsmateriell i grunnleggende palliasjon
• Undervisningsmateriell i MOBID-2.

Siv. S. Hansen - siv.hansen@lindesnes.kommune.no
Prosjektleder i lindring Lindesnes kommune og
Lene Rømteland Hægbostad – ler@lindesnes.kommune.no
Fagutvikler i Lindesnes kommune

 

 

Forfatter: Børge R. Nilsen
Publisert: 03.04.2019 14:51
Sist endret: 24.09.2019 11:48

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?