Gå til hovedinnhold

Leve hele livet

Stortingsmelding 15 Leve hele livet bygger på hva ansatte, eldre, pårørende, frivillige, forskere og ledere har sett fungerer i praksis. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Det handler om å skape et mer aldersvennlig samfunn der eldre kan leve gode liv og delta i fellesskapet. Reformen vil tilrettelegge for at gode, lokale løsninger spres og implementeres i kommunene. Målgruppen for reformen er alle eldre over 65 år, både de som bor hjemme og de som bor på institusjon.

Kontaktpersoner

USHT Vest-Agder  - Leder Olga Rugsland Espegren telefon 994 35 643

USHT Aust-Agder - Leder  Silje Bjerkås telefon 908 20 203

 

Fylkesmannen i Agder:

Fagdirektør Ester Hassel telefon 370 17 558

Seniorrådgiver Heidi Vige telefon 370 17 568

 

KS Agder - Anne Charlotte Larsen telefon 241 32 600

Brukerrepresentant Solveig Nordqvist 

Brukerrepresentant Stein Torgersen

Overordnede mål

  • Flere gode leveår der eldre beholder god helse lenger, opplever at de har god livskvalitet, og at de i større grad mestrer eget liv, samtidig som de får den helsehjelpen de trenger når de har behov for den.
  • Pårørende som ikke blir utslitt, og som kan ha en jevn innsats for sine nærmeste.
  • Ansatte som opplever at de har et godt arbeidsmiljø, der de får brukt sin kompetanse og gjort en faglig god jobb.

Innsatsområder

  1. Et aldersvennlig Norge
  2. Aktivitet og fellesskap
  3. Mat og måltider
  4. Helsehjelp
  5. Sammenheng og overgang i tjenestene

Kartleggingsverktøy

Utviklingssentrene i Agder har utarbeidet kartleggingsskjema som kommunene kan bruke til å kartlegge status i egen kommune innenfor reformens områder. Dette er gjort i samarbeid med Fylkesmannen, KS og flere kommuner i Agder.

Hensikten med kartleggingen er at kommunene tilegner seg kunnskap om hvilke områder det er behov for å jobbe mer med fremover for å sikre måloppnåelse på de fem innsatsområdene. Videre kan kartleggingen gi Utviklingssentrene og Agder som region en oversikt over hva det er behov for å satse på som helhet. Kartleggingen er frivillig og skjemaet er kun ment som et hjelpemiddel til kartlegging i egen kommune.

Kartleggingsskjema Leve hele livet

Hjelpedokument til kartleggingsskjema

Mer informasjon

Her kan du lese mer om Leve hele livet

Forfatter: Irene Larsen Linjord
Publisert: 20.05.2019 13:52
Sist endret: 24.09.2019 11:48

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?